Regler och villkor för Odds

Index

Del A – introduktion

Del B – allmänna regler

Del C – specifika sportregler

Del D – Specialer och förhöjda odds på Betfair

Del A – introduktion

 1. Användning och tolkning

  Betfairs regler och villkor för Odds ("regler för Odds") utgör en del av Betfairs villkor.

  Reglerna för Odds gäller i relation till marknaderna som erbjuds och spel på Betfairs Odds, fasta odds och multipel (gäller dock inte för insatser som görs för multipel på Spelbörsen, australiska Multis, Tote Extra eller Tote & Exotics). Reglerna för Odds gäller inte för marknader som erbjuds eller spel som placeras på Spelbörsen.

  Reglerna för Odds består av följande:

  • den här introduktionen (del A)
  • allmänna regler (beskrivs i del B nedan)
  • specifika sportregler (i del C nedan – dessa gäller vissa sportmarknader och finansmarknader).

  De allmänna reglerna gäller alla spel för tidigare nämnda produkter, om inte annat anges i de specifika sportreglerna. Om det förekommer motsägelser mellan de specifika sportreglerna och de allmänna reglerna, kommer de specifika sportreglerna att gälla. De allmänna reglerna gäller för alla kategorier av spel eller marknader som inte hänvisas till i de specifika sportreglerna (till exempel specialspel eller beachvolleyboll).

  Notera att det finns separata regler för var och en av våra produkter inom Spelbörsen och Odds. De regler som styr hur marknader ska erbjudas, hanteras och/eller rättas varierar beroende på marknad och produkt. Under vissa omständigheter kan ett spel som rättas som vinnare för en produkt rättas som förlorare för den andra produkten (och vice versa). Dessutom kan olika regler tillämpas för hur marknader rättas. Till exempel kan spel som rättas som vinnare för en produkt rättas om som dött lopp eller ogiltigförklaras för en annan produkt. Det är kundens skyldighet att ta del av de regler som gäller för spel som placeras på Betfairs produkter.

 2. Användarens ansvar

  Det är Betfair-användarnas eget ansvar att känna till Betfairs Odds-regler för de marknader de vill spela på.

 3. Speltvister och IBAS för användare

  Betfair-användare som har frågor om reglerna för Odds eller rättningen av Betfairs marknader kan kontakta Betfair HÄR.

  Om någon kund inte är nöjd med hur ett spel eller en marknad har rättats ska kunden tillhandahålla detaljerade uppgifter om sitt klagomål HÄR.

  Om en användare har gått igenom Betfairs interna speltvistprocesser utan tillfredsställande resultat kan han eller hon hänvisa sin speltvist till IBAS, Independent Betting Adjudication Service, eller ett annat sådant oberoende tilldömande organ för spel som Betfair ibland kan godkänna.

Del B – allmänna regler

 1. Livebetting

  1. 1.1 Allmänt

   • I alla andra fall utom hästkapplöpning och greyhoundtävlingar gäller att om en marknad inte är planerad för livebetting men Betfair inte stänger marknaden vid relevant tidpunkt, så kommer:
    • alla spel som matchats efter den utsatta starttiden att ogiltigförklaras, om evenemanget har en utsatt starttid; och
    • om evenemanget inte har någon utsatt starttid, kommer Betfair att inom rimliga gränser sträva efter att fastställa den egentliga starttiden och alla spel efter den starttid som Betfair fastställt kommer att ogiltigförklaras.
   • För hästkapplöpning och greyhoundtävlingar gäller att om en marknad inte är planerad för livebetting men Betfair inte stänger marknaden vid relevant tidpunkt kommer alla spel som matchats efter den officiella starttiden att ogiltigförklaras.
   • Betfair strävar efter att göra rimliga ansträngningar för att stänga marknader för livebetting i slutet av evenemanget. Betfair garanterar dock inte att sådana marknader stängs vid den aktuella tidpunkten.
   • Betfair förbehåller sig rätten att stänga eller delvis stänga resultat/val för en marknad för Odds eller fasta odds som har blivit live.
   • Det är alltid Betfair-användarnas eget ansvar att hantera sin livebetting.
   • Att en livebetting-marknad för ett evenemang finns tillgänglig på vår spelbörs betyder inte nödvändigtvis att motsvarande marknad finns tillgänglig på Odds eller våra fasta odds.
   • För livebetting bör alla användare vara medvetna om att sändningar som en del tv-bolag kallar "live" kan vara fördröjda eller inspelade på förhand. Fördröjningen kan variera beroende på hur deras bild- och datamottagning är organiserad. Observera att av driftmässiga skäl kan spel som placeras vid livebetting ta något längre tid att bearbeta.
  2. 1.2 Alla andra marknader, förutom fotbollsmarknader, stängs inte vid starten.

   • Gällande alla marknader som är planerade för livebetting strävar Betfair efter att inom vad som är rimligt ändra sådana marknader till live vid starten. Betfair garanterar inte att sådana marknader stängs och ändras till live vid starten.
   • Om en marknad är planerad att ändras till live men Betfair inte stänger marknaden vid starten och marknaden inte ändras till live vid någon tidpunkt under evenemanget, kommer alla spel som görs efter utsatt starttid att ogiltigförklaras (för hästkapplöpning och greyhound kommer spel att ogiltigförklaras från och med den officiella, snarare än den utsatta, starttiden) SÅVIDA DET INTE kan fastställas att spelet inkom före den officiella starttiden eller före den faktiska starttiden. Om evenemanget inte har någon utsatt starttid, kommer Betfair att inom rimliga gränser sträva efter att fastställa den egentliga starttiden och alla spel efter den starttid som Betfair fastställt kommer att ogiltigförklaras.
   • Om en marknad är planerad att ändras till live men Betfair inte stänger marknaden vid starten, och marknaden med avsikt ändras till live senare under evenemanget, kommer alla spel som görs efter starten att gälla. MEN priset kan då justeras av Betfair och spel kan rättas i enlighet med priset som gällde då spelet gjordes (detta pris fastställs av Betfair i enlighet med vad som är rimligt).
  3. 1.3Fotbollsmarknader – stängs inte vid avspark

   • När det gäller fotbollsmarknader som är planerade att ändras till live strävar Betfair efter att göra rimliga ansträngningar för att ändra sådana marknader till live vid avspark och stänga sådana marknader vid en viktig händelse (se definitionen av "viktig händelse" nedan). Betfair garanterar inte att sådana marknader stängs och ändras till live vid avsparken.
   • Om en marknad är planerad att ändras till live men Betfair inte stänger marknaden vid avspark, och marknaden med avsikt ändras till live senare under matchen, kommer alla spel som matchats efter utsatt tid för avspark att ogiltigförklaras SÅVIDA DET INTE kan fastställas att spelet inkom före den officiella avsparkstiden eller före den faktiska avsparkstiden.
   • Om en marknad är planerad att ändras till live men Betfair inte stänger marknaden vid avspark, och marknaden inte ändras till live vid någon tidpunkt under matchen, kommer alla spel som matchats efter utsatt tid för avspark att stå kvar. MEN priset kan då justeras av Betfair och spel kan rättas i enlighet med priset som gällde då spelet gjordes (detta pris fastställs av Betfair i enlighet med vad som är rimligt).
   • För denna regel innebär en viktig händelse att ett mål görs, en straff utdöms eller en spelare utvisas.
 2. Resultat och rättning av marknad

  1. 2.1 Allmänt

   • Om det inte specificeras i de specifika sportreglerna hur och på vilken grund en marknad ska rättas, kommer marknader att rättas enligt det officiella resultatet som utses av tillämpligt styrande organ, oavsett eventuella senare diskvalificeringar eller ändringar i resultatet (utom om ändringen offentliggörs inom ett dygn efter den ursprungliga rättningen på den relevanta marknaden för att rätta ett fel i rapporteringen av resultatet).
   • Om det inte finns något officiellt resultat från tillämpligt styrande organ kommer resultatet att fastställas av Betfair (genom rimligt förfarande) som använder information från oberoende källor. Om det framkommer ny offentlig information inom 48 timmar från rättningen så ska Betfair i sådana fall (genom rimligt förfarande) avgöra antingen:
    1. om marknaden ska återinföras eller rättas om med hänsyn till den nya informationen
    2. om ytterligare information ska inväntas innan beslut tas om att återinföra eller rätta om marknaden. Utom då Betfair meddelat att de väntar på ytterligare information, kommer Betfair inte att ta information som offentliggörs mer än 48 timmar efter att en marknad rättats i beaktande (oavsett om sådan information skulle ha lett till ett annat resultat).
   • Om det skulle uppstå tvivel angående resultat eller möjliga resultat förbehåller sig Betfair rätten att skjuta upp rättningen av en marknad på obestämd tid tills tveksamheter kring utgången har lösts på ett vis som är till belåtenhet för Betfair. Betfair förbehåller sig rätten att ogiltigförklara marknader om osäkerheten angående rättningen inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt enligt Betfair.
  2. 2.2 Omrättning

   • Marknader rättas i allmänhet inom en kort tid efter att evenemanget i fråga slutat. Betfair kan rätta (eller delvis rätta) marknader innan det officiella resultatet offentliggjorts (eller öka kunders saldo med den minsta potentiella vinsten för den kunden på en viss given marknad) som en service till sina användare. Betfair förbehåller sig dock rätten att göra tillägg till rättningen av marknaden om:
    1. det officiella resultatet inte är detsamma som resultatet som Betfair till en början rättade marknaden enligt (t.ex. i hästkapplöpning där det officiella resultatet ändras av tillämpligt styrande organ inom en kort tid efter loppet, men innan resultatet är officiellt)
    2. om hela marknaden slutligen ogiltigförklaras (t.ex. i ett annullerat evenemang).
   • Betfair förbehåller sig rätten att göra ändringar i rättningen av marknaden om marknaden rättats felaktigt (t.ex. genom mänskligt eller tekniskt misstag).
   • Om Betfair rättar en marknad på nytt kan det leda till ändringar i användares kontosaldon för att reflektera ändringarna i rättningen av marknaden.
  3. 2.3Strykningar

   • Om inget annat anges accepteras spel i enlighet med principen "strykning, inget spel" (om inte annat anges). Detta innebär att insatsen betalas tillbaka för en spelare, ett lag eller en annan tävlande som stryks innan ett evenemang startar. Om du har placerat ett spel på ett sportevenemang enligt principen "strykning, inget spel" och en spelare, ett lag eller en annan tävlande (som du inte har satsat på) stryks, stängs av eller diskvalificeras från evenemanget så kan vi tillämpa motsvarigheten till Tattersalls regel 4(c) på din vinst (baserat på priset för den spelare, det lag eller den andra tävlande som stryks).
   • Där detta specificeras kommer vissa marknader tillhandahållas enligt principen "spel gäller oavsett ej startande/strykningar". Detta innebär att, om en spelare, ett lag eller en annan tävlande inte deltar i ett evenemang (oavsett om han, hon eller den stryks från evenemanget eller på annat sätt diskvalificeras) innan han, hon eller den har deltagit i evenemanget, så kommer alla spel som placerats på denna spelare, lag eller tävlande (enligt vad som är tillämpligt) ses som förlorade spel.
   • Om ett evenemang definieras som fixed draw och ett lag, en spelare eller en annan tävlande stryks eller diskvalificeras från evenemanget förbehåller vi oss rätten att rätta alla eventuella spel enligt efterföljande priser när marknaden har reviderats utan det strukna laget eller den strukna spelaren.
   • Om en spelare, ett lag eller en annan tävlande har deltagit i ett sportevenemang efter den officiella starten och sedan inte slutför evenemanget av någon anledning kommer alla spel som har placerats på spelaren, laget eller den andra deltagaren anses vara live (dvs. spel som gjorts på den spelaren, laget eller den andra deltagaren annulleras inte).
  4. 2.4Val som inte erbjuds

   • Betfair strävar efter att hålla sina marknader kontinuerligt uppdaterade (så att möjliga vinnande val för varje marknad alltid erbjuds). Om laget/individen/deltagaren som i slutändan vinner ändå inte har varit tillgängligt av någon anledning,är spel på andra val på den gällande marknaden giltiga (och rättas i enlighet med dessa, och andra tillämpliga, betalningsbestämmelser).
 3. Ställa in, avbryta, skjuta upp

  • Vissa marknader har andra regler och dessa finns i de specifika sportreglerna. Där det inte finns några specifika sportregler för inställda, avbrutna och/eller uppskjutna evenemang ska följande gälla.
  • I relation till en match, ett individuellt evenemang, en tävling eller liknande: Om evenemanget inte är slutfört inom tre dagar efter den planlagda starten kommer alla matcher att annulleras förutom på marknader som redan avgjorts.
  • I relation till en turnering, tävling eller liknande: Om ett evenemang inte slutförs inom 24 timmar efter den angivna slutdagen för evenemanget kommer alla marknader relaterade till evenemanget att rättas enligt det officiella beslutet från tillämpligt styrande organ, förutsatt att ett sådant beslut fattas inom 90 dagar efter den angivna slutdagen. Om inget officiellt beslut offentliggörs under denna period på 90 dagar, kommer spel på alla marknader som avser detta evenemang att ogiltigförklaras förutom spel på marknader som redan fastställts. Om en marknad kommer att ogiltigförklaras men delvis har rättats som en service till Betfairs användare, kommer sådana delvis rättade spel att återkallas och alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.
  • Om det inte finns några ytterligare sportaktiviteter på någon marknad för vilken valet "oavgjort" finns kommer alla spel som placeras efter dessa händelser att ogiltigförklaras.
  • Betfair kommer att fastställa (genom rimligt förfarande) om en marknad avser en match (eller liknande) eller turnering (eller liknande). Som ett exempel ska dock följande gälla:
   1. Europa League-vinnarmarknad = turnering
   2. Champions League Group-vinnarmarknad = turnering
   3. Bästa målgörare i Premiership = turnering
   4. Spel på golfmatch på 72 hål = match
   5. Ryder Cup-vinnarmarknad = turnering
   6. Golfturnering, vinnarmarknad = turnering
   7. Tennisturnering, vinnarmarknad = turnering
   8. Testmatch i cricket på 5 dagar = match
   9. Ashes Series-vinnarmarknad = turnering
   10. Motorsporttävlingar (t.ex. Grand Prix) = match
 4. Ändring av spelplats

  • Vissa marknader har andra regler och dessa finns i de specifika sportreglerna. Om ändring av spelplats inte omnämns i de specifika sportreglerna ska dock följande gälla:
  • För alla lagsporter: om spelplatsen ändras efter att marknaden har erbjudits av Betfair kommer alla spel att ogiltigförklaras endast om den nya spelplatsen är hemmaplan för det gamla bortalaget (eller för internationella matcher, endast om spelplatsen ändras till en spelplats i ett annat land).
  • För alla kategorier eller marknader som inte är lagsporter: om spelplatsen ändras efter att ett spel har placerats kommer alla spel att gälla.
  • Om spelunderlaget ändras (t.ex. en landhockeymatch som flyttas från gräs till astroturf) efter att ett spel har placerats kommer alla spel att gälla.
 5. Tidsangivelser

  • Vissa marknader har andra regler och dessa finns i de specifika sportreglerna. Om de inte finns beskrivna i de specifika sportreglerna ska dock följande gälla.
  • Om den angivna längden för ett evenemang ändras efter att spelet har placerats, men innan evenemanget börjar, kommer alla spel att ogiltigförklaras.
  • Vissa marknader hänvisar till en händelse inom ett visst tidsomfång (exempel: tid för första målet). Om händelsen sker på övertid efter ordinarie speltid kommer händelsen att rättas som om den skedde vid slutet av ordinarie speltid. Om till exempel ett mål görs under tilläggstid av första halvlek under en fotbollsmatch kommer målet att rättas som mål i den 45:e minuten.
  • Alla spel gäller för hela den ordinarie speltiden, inklusive tilläggstid. Eventuell förlängning eller straffläggning räknas inte.
  • Referenser inom dessa regler och föreskrifter för ett visst antal dagar betyder slutet av dagen lokal tid efter att perioden på angivet antal dagar har löpt ut. Om en rugbymatch till exempel ska spelas den 1 december betyder det att enligt regeln som tillåter matchen att spelas inom tre dagar efter det schemalagda datumet (se stycke 3 ovan) att denna match måste sluta innan 23:59:59 den 4 december för att spelet ska gälla.
 6. Går vidare-marknader

  • Vissa marknader har andra regler och dessa finns i de specifika sportreglerna. Om de inte finns beskrivna i de specifika sportreglerna ska dock följande gälla.
  • Går vidare-marknader (exempel: Går till final-marknader) avgörs genom att laget eller deltagaren går vidare, vare sig laget/deltagaren deltar i nästa runda/omgång eller inte. Marknaden kommer att rättas efter kvalificeringen, och inga i efterhand strukna, straffade eller ändrade resultat kommer att påverka marknaden.
 7. Dött lopp

  • Om inget annat nämns i de specifika sportreglerna gäller regeln för dött lopp när en marknad har fler vinnare än väntat.
  • Dött lopp är en term som beskriver förloppet när det blir oavgjort mellan två eller fler val i ett evenemang. Om dött lopp förklaras mellan två val i ett evenemang tillämpas halva insatsen för valet med fullständiga odds och den andra halvan förloras. Om mer än två döda lopp deklareras fördelas insatsen i enlighet med dessa.
 8. Fel

  • Betfair kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att inga fel görs när spel accepteras. Om det på grund av ett tekniskt fel eller problem med systemet blir så att ett spel accepteras med odds (inklusive handikapp eller liknande) och/eller under förutsättningar som antingen
   1. skiljer sig väsentligt från de som är tillgängliga på den allmänna spelmarknaden då spelet placerades eller
   2. är tydligt felaktiga på grund av möjligheten att evenemanget ägde rum när spelet placerades på grund av att spelet placerades efter att ett evenemang hade inletts, på grund av att marknaden inte visade eller reflekterade livestatus eller av något annat skäl kommer alla spel att gälla, MEN Betfair kommer då att rätta vinnande spel till rätt pris.
  • I händelse av att ”Vinnare & Plats” erbjuds på en marknad när priset på marknaden tydligt indikerar att det inte borde erbjudas, förbehåller Betfair sig rätten att rätta spelet som ”endast vinnare”. Om valet är del av en Vinnare & Plats-multipel, rättas hela multipeln som ”endast vinnare”.
  • Rätt pris fastställs av Betfair (med rimligt agerande).
 9. Handikapp-marknader

  • Om inte annat anges i andra regler rörande specifika sporter, rättas handikapp-marknader genom att justera resultatet för det valda laget efter det handikapp som kan väljas för detta team. Om t.ex. Lag A + 10 väljs, läggs 10 poäng till resultatet för Lag A av rättningsskäl. Då oavgjort har valts i en handikappmarknad, kommer relevanta spel att fastställas genom att justera hemmalagets poäng efter det tillämpbara handikappet (om exempelvis oavgjort - 6 erbjuds, dras 6 poäng av från hemmalagets slutresultat av rättningsskäl, och om båda lagen efter ett sådant avdrag har samma poäng anses spelet vara vunnet).
  • Om ett uppenbart fel görs i konfigurationen av handikapp på något av våra evenemang, t.ex. att handikappet är - i stället för + eller vice versa, antingen vid livebetting eller före start, förbehåller vi oss rätten att rätta spel enligt korrekt handikapp vid tidpunkten då spelet placerades.
  • Om endast handikappspel är tillgängliga rättas spelet som ett handikappspel oavsett om detta har valts eller ej.
 10. Maximal vinst

  • För alla evenemang som anges nedan gäller maxvinsten per dag. Om du placerar ett spel som innebär att den tillämpliga gränsen för ett evenemang överstigs kommer relevant maximal vinstutbetalning fortfarande att gälla.
  • Gränsen för maximal vinst gäller total utbetalning på dina spel, exklusive ursprunglig insats.
  • Gränsen för maximal vinst gäller alla användare, eller grupper av användare som agerar tillsammans, som tillsammans spelar på samma kombination av val, oavsett om sådana spel placeras separat, med ett antal olika priser, på olika dagar och genom ett antal olika konton. Om Betfair anser att ett antal spel har placerats på detta sätt så kommer den totala betalningen av alla dessa spel tillsammans begränsas till en enda maximal utbetalning.
  • Maximala utbetalningssummor visas nedan i GBP. Om spel placeras i en annan valuta kommer den maximala utdelningen omvandlas med gällande växelkurs för dagen för rättning av spelen, förutom för Euro där den maximala utdelningen kommer vara samma som summan angiven i GBP. Den maximala utbetalningen för "Bästa Odds Garanterat" är 50 000 GBP per dag.
  • Följande maximala utbetalningsgränser gäller för de evenemang som visas (observera att om ett multipel har placerats som involverar evenemang med olika maximala utbetalningsgränser gäller den lägsta tillämpliga utbetalningsgränsen för hela multipeln – om du till exempel placerar ett multipel på fotbollsmatcher i engelska Premier League och en golfturnering begränsas vinsten till 100 000 GBP och inte till 1 000 000 GBP).
  • Hästkapplöpning

   • Vi betalar dubbelt resultat för alla spel på hästkapplöpning som hålls i Irland och Storbritannien som täcks av Full Service. För spel på dubbelt resultat/först i mål gäller maxgräns för utbetalningar enligt tabellen nedan (notera: gäller endast för tävlingar som täcks av Full Service).
   • Gränserna nedan gäller även när en kund har tagit odds.
   • Maximal betalning till en kund som spelar på Tote via Dial-a-bet för någon dags UK Jackpot eller Placepot är £50 000 och £10 000 för Quadpots. Quadpots har även en maximal utbetalning på dubbla den totala Tote-poolen, eller dubbla vinsten för startodds på platskombination, beroende på vilket som är lägst. Om vi tror att Tote-vinsten har påverkats av riggning förbehåller vi oss rätten att rätta alla Tote-spel enligt återställt startodds eller motsvarande för plats.

  • Maximala utbetalningar för alla sporter listas nedan:
  • Sport

   Typ av tävling/event

   Speltyp

    Maximal utbetalning

   Amerikansk sport

   NFL ordinarie säsong och playoff-matcher, NHL, NBA, MLB efter ordinarie säsong

   Handikappspel, matchspel.

    £250 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £100 000

   Alla andra event i MLB, NBA, NHL och NFL

   Handikappspel, matchspel.

    £50 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £10 000

   Cricket

   Testmatcher, matcher med limited overs (d.v.s. antal overs är begränsat) mellan Test Nations, och IPL-matcher.

   Matchspel

    £250 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £25 000

   Alla andra cricket-event.

   Matchspel

    £50 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £5 000

   Dart

   (Efter kvalen) PDC World Darts Championship, PDC Premier League Darts, PDC World Matchplay, PDC World Grand Prix, och Grand Slam of Darts.

   Matchspel

    £100 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £25 000

   Alla andra dart-event.

   Matchspel

    £25 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £5 000

   GAA

   Herrarnas (senior) inter-county enbart, All Ireland Senior Football Championship, NFL Div 1 och 2, All Ireland Senior Hurling Championship, NHL Div 1, herrarnas (senior) Club Hurling och Football All Ireland Finals.

   Matchspel, vinnarspel, huvudhandikapp.

    £100 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £25 000

   Alla andra GAA-event.

   Matchspel, vinnarspel, huvudhandikapp.

    £25 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £5 000

   Golf

   Officiella event på PGA-, Europa- och LIV-touren

   Vinnarspel.

    £500 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £25 000

   Alla andra golf-event.

   Vinnarspel.

    £50 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £5 000

   Greyhound

   Brittiska lopp

   Alla speltyper

    £100 000

   Irländska och brittiska lopp som inte täcks av Full Service

   Alla speltyper

    £10 000

   Framtida lopp - English Greyhound Derby

   Alla speltyper

    £100 000

   Framtida lopp - Alla andra event

   Alla speltyper

    £50 000

   Virtuell hundkapplöpning

   Alla speltyper

    £50 000

   Hästkapplöpning

   Storbritannien - Klass 1 och 2

   Konventionell "Vinner loppet"

    £1 000 000

   Storbritannien - Klass 3 och 4

   Konventionell "Vinner loppet"

    £250 000

   Storbritannien - Klass 5, 6 och 7

   Konventionell "Vinner loppet"

    £100 000

   Irland - Alla lopp Graded, Group och Listed

   Konventionell "Vinner loppet"

    £1 000 000

   Irland - Premier Handicap och Novice

   Konventionell "Vinner loppet"

    £250 000

   Irland - Alla andra lopp som inte listas ovan

   Konventionell "Vinner loppet"

    £100 000

   Alla länder utanför Irland och Storbritannien

   Konventionell "Vinner loppet"

    £100 000

   Storbritannien och Irland där val inte täcks av Full Service

   Alla speltyper

    £50 000

   Land utanför Storbritannien och Irland där resultat inte täcks av Full Service

   Alla speltyper

    £50 000

   Virtuella lopp

   Alla speltyper

    £50 000

   Framtida lopp

   Alla speltyper

    £250 000

   All hästkapplöpning

   Alla spel som innehåller andra speltyper för häst- eller hundkapplöpning än det konventionella "Vinner loppet"

    £50 000

   Tote Placepot eller Jackpot

    £50 000

   Tote Quadpot

    £10 000

   Lotterier

   Irländska lotterier

   Alla

    £500 000

   EuroMillions

   Alla

    £500 000

   UK 49's

   Alla

    £500 000

   Alla andra lotterier

   Alla

    £300 000

   Motorsport

   All motorsport

   Alla speltyper

    £50 000

   Rugby Union/Rugby League

   Herrar (senior) enbart, World Cup-matcher efter kvalen, Six Nations-matcher, internationella Rugby Championship-matcher, testmatcher i Lions Tour, internationella testmatcher där båda lagen är rankade i IRB:s topp 12 (Union), testmatcher där båda lagen är rankade i RLIP:s topp 3 (League), European Champions Cup-matcher, Pro12, utslagsmatcher i engelska Premiership och Top 14, utslagsmatcher i Super 15, utslagsmatcher i Super League och NRL och finalen i Challenge Cup.

   Matchspel, huvudhandikapp, vinnarspel.

    £250 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £25 000

   Rugby Union/Rugby League

   Alla andra event i Rugby Union/Rugby League

   Matchspel, huvudhandikapp, vinnarspel.

    £25 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £5 000

   Snooker

   Endast efter kvalen: World Snooker Championship, Masters och UK Championship.

   Matchspel och vinnarspel

    £100 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £20 000

   Alla andra snooker-event

   Matchspel

    £25 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £5 000

   Fotboll

   Herrar (senior) enbart efter kvalen: Champions League, Europa League, VM, EM, Premier League, engelska Championship, League 1 och 2, skotska Prermiership och League 1, tyska Bundesliga, franska Ligue 1 och spanska LaLiga.

   Matchspel, mål totalt, korrekt resultat, första målskytt, Asian Handicap, handikappspel.

    £1 000 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £100 000

   Alla andra fotbollsevent.

   Matchspel, mål totalt, korrekt resultat, Asian Handicap, handikappspel.

    £50 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £10 000

   Tennis

   Endast singelevent, Grand Slam-event efter kvalen, ATP Masters Series, WTA Tour Championship, ATP- eller WTA-event efter kvalen med prispengar över £200 000

   Matchspel, setspel

    £200 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £50 000

   Alla andra tennisevent

   Matchspel

    £25 000

   Alla andra speltyper som inte listas.

    £1 000

   #WhatOddsPaddy

   Singel eller kombination

    £50 000

   Sport som inte listas

   Alla

   Huvudsakliga speltyper

    £5 000

   Andra event än sport (politik, musik, val, TV etc)

   Alla

   Huvudsakliga speltyper

    £5 000

    
  • Total maximal utbetalning per dag: Med reservation för alla eventuella lägre gränser som kan gälla för något evenemang (som definieras ovan) är den totala maximala utbetalningen per dag för en användare för alla vinnande spel som placerats på Odds-, fasta odds- och multipel-produkter tillsammans 1 000 000 GBP (eller motsvarande i en annan valuta). Om du har placerat vinnande spel på sådana produkter som överstiger denna dagliga gräns reduceras din vinst till 1 000 000 GBP och du förlorar återstående belopp.
 11. Multipel

  • Betfair erbjuder för närvarande två slags multipelspel: "Multipel med fasta odds" och "multipel genom Bygg ett Spel". Reglerna för Odds gäller endast Betfairs "multipel med fasta odds" och "multipel genom Bygg ett Spel".
  • Ett Kombispel innehåller ett antal val. Ett val är definierat som ett eller flera val på någon enskild marknad för ett evenemang.
  • Betfair förbehåller sig rätten att efter eget godtycke neka multipel eller minska insatsen.
  • Alla placerade multipel lyder under regler för Odds som tillämpas för varje enskild sport för varje evenemang på multipelet.
  • Om ett val stryks eller på annat sätt ogiltigförklaras enligt regler för Odds (t.ex. en inställd match) kommer alla spel på det enskilda spelet att ogiltigförklaras och multipel på fasta odds anpassas efter detta. Om en trippel till exempel innehåller ett ogiltigt leg kommer denna multipel att anpassas och räknas som en dubbel. Om en multipel p.g.a. ogiltiga val endast innehåller en singel, kommer denna att gälla.
  • Multipel där flera olika val inom samma evenemang kombineras accepteras inte om det finns inbördes beroenden (t.ex. där resultatet av ett evenemang sannolikt påverkar oddsen för resultaten av ett annat evenemang), förutom när valen görs som en del av en samma spel-multipel. Avvisning av spel med inbördes beroenden kan ske per automatik i spelplaceringsstadiet. Om ett sådant spel felaktigt accepteras kan Betfair rätta de enskilda spelkombinationerna som inkluderar två eller fler av valen med inbördes beroenden, som enskilda spel.
  • Vinnare & plats- och endast vinnare-marknader kan inte kombineras som en del av ett multipelspel. Om Betfair accepterar ett multipelspel av denna typ av misstag, klassas samtliga vinnare och platsspel som ingår i multipeln som endast vinnare-spel för rättningsyften.
  • Lucky 15/31/63-speltyper – i den här multipeln ingår enkelspel och uppåt när det gäller urval om 4, 5 eller 6. I följande punkter anges antalet vad som varje Lucky-speltyp innehåller:
  • Lucky 15 (4 val) består av: 4 enkelspel, 6 dubblar, 4 tripplar och 1 fyrling.
  • Lucky 31 (5 val) består av: 5 enkelspel, 10 dubblar, 10 tripplar, 5 fyrlingar och 1 femling.
  • Lucky 63 (6 val) består av: 6 enkelspel, 15 dubblar, 20 tripplar, 15 fyrlingar, 6 femlingar och 1 sexling.
 12. Regler för Tote-spel

  • Betfair kan då och då erbjuda användare att placera Tote-spel. Under dessa förhållanden kommer Betfair att placera dessa spel direkt i relevanta pooler och fastställa regler som tillämpas av relevant Tote (till exempel UK Tote, Irish Tote eller relevant US racetrack Tote).
 13. Cash Out

  • Cash Out är en egenskap som tillhandahålls för flera olika enkelspel och multipel för Odds. Med hjälp av Cash Out kan du ändra ditt ursprungliga spel och säkra en vinst eller en förlust genom att rätta spelet (eller en del av spelet) tidigt, utan att behöva vänta på att evenemanget ska avslutas.
  • Det finns inga garantier för att din begäran om inlösen kommer att godkännas om till exempel speltypen stänger eller om oddsen ändras innan din förfrågan har behandlats, på grund av ett tekniskt problem eller om en tredjepartsleverantör som täcker eventet inte har kunnat erbjuda fortsatt täckning enligt tidigare överenskommelse. Betfair förbehåller sig rätten att när som helst stänga av funktionen för inlösen av spel. Betfair kan inte garantera att funktionen för inlösen av spel kommer att vara tillgänglig hela tiden, även om funktionen har marknadsförts i samband med ett specifikt event. Var därför medveten om och acceptera att om inlösen inte är tillgängligt och framgångsrikt utfört i samband med ett specifikt spel, kommer ditt ursprungliga spel att gälla om inget annat gäller i enlighet med våra Villkor.
  • Om din Cash Out-begäran lyckas får du ett meddelande om det och ditt spel (eller relevant del av spelet) rättas omedelbart och eventuell vinst betalas ut till kontot, till det belopp som visades på knappen Cash Out. Observera att detta inkluderar den ursprungliga insatsen (eller delen av insatsen) och att det totala belopp som betalas tillbaka till kontot är detsamma som det belopp som visas på knappen Cash Out. När du gör en fullständig Cash Out rättas spelet, och alla efterföljande händelser har sedan inte någon inverkan på beloppet som återbetalats till kontot. Vid en delvis Cash Out rättas en del av spelet, och efterföljande händelser påverkar endast den del av spelet som inte har rättats med hjälp av Cash Out.
  • Regler för livebetting gäller för alla livespel som Cash Out är tillgängligt för.
  • Om du använder Cash Out kan det innebära att du väljer bort och inte längre är berättigad till ett visst erbjudande (t.ex. Acca Edge-försäkring). Se villkoren för kampanjen för ytterligare information.
  • När ett gratisspel har använts blir Cash Out otillgängligt tills värdet på din Cash Out är högre än värdet av ditt gratisspel.
  • Betfair förbehåller sig rätten att göra ändringar i rättningen av Cash Out om spelet eller marknaden rättats felaktigt (t.ex. på grund av mänskligt eller tekniskt fel). Om Betfair rättar ett spel på nytt kan det leda till ändringar i användares kontosaldon för att reflektera ändringarna i rättningen av spelet.
  • När det gäller hästkapplöpning förbehåller sig Betfair rätten att avbryta rättning av Cash Out när valet för Cash Out stryks efter det att Cash Out har valts för spelet. I händelse av att den häst som spelet placerades på stryks ogiltigförklaras spelet och insatsen återbetalas.
 14. Edge

   14.1 Acca Edge

   • Gäller endast för spel med multiplar placerade på Odds (fasta odds).
   • Inte tillgänglig för Vinnare & Plats-multiplar, SP-multiplar, gratisspel eller systemspel (Yankee, Lucky 15 m.m.).
   • Insatser återbetalas som kontanta medel.
   • Du måste kryssa för Acca Edge i spelkupongen när spelet placeras och måste få en bekräftelse från Betfair om att det har tillämpats.
   • Du godkänner att oddsen med Acca Edge kan skilja sig från oddsen utan Acca Edge.
   • Acca Edge ogiltigförklaras om något val rättas som ogiltigt eller om minskning på grund av dött lopp tillämpas för något val. Under sådana omständigheter återgår spelet till ett normalt multipel utan Acca Edge och prissätts baserat på de ursprungliga oddsen som gällde vid spelets placering utan Acca Edge.
   • Spel som placeras med Acca EDGE är tillgängliga för Cash Out förutsatt att hela beloppet tas ut (dvs. för Acca Edge-spel kan inte en del av beloppet tas ut).
   • Betfair förbehåller sig rätten att ta bort eller inaktivera Acca Edge-funktionen när som helst.

   14.2 Vinnare & Plats Edge

   • Gäller för Vinnare & Plats-enkelspel på Odds (fasta odds) endast för vissa (av Betfair-teamet) utvalda hästkapplöpningar.
   • Inte tillgänglig för multipel eller SP-enkelspel.
   • När placeringen görs ska villkoren för odds och plats uppdateras på spelkvittot och markeras i gult, och ett meddelande om att Vinnare & Plats-multiplar tillämpas ska visas. Om placeringen placerats med Vinnare & Plats Edge tillämpat anges detta på spelkvittot.
   • Du godkänner att villkoren för odds och plats som tillämpas för Vinnare & Plats Edge inte är desamma som de som placeras utan Vinnare & Plats Edge.
   • För spel som placeras med Each Way Edge kan Cash Out tillämpas om ikonen Cash Out visas, i enlighet med standardvillkoren för Cash Out.
   • Om antalet strykningar innebär att standardvillkoren för each way förändras ska även villkoren för Each Way Edge-spelet ändras för att spegla detta. Sammanfattning:
    • Ett V&P Edge-spel är en uppvägning av normala V&P-villkor, och om V&P-villkoren på marknaden förändras efter en strykning så kan även V&P Edge-villkoren förändras.
     • Säg till exempel att det finns en marknad med tre platser med 1/5 och V&P Edge används för att ta fyra platser. Om marknaden ändras till två platser med odds 1/4 efter en strykning så har V&P Edge-spelet istället tre platser vid 1/4.
    • Om marknadsplatsfraktionen förändras (t.ex. om marknaden ändras från tre platser med odds 1/4 till tre platser med odds 1/5) så ändras även fraktionen för V&P Edge-spel.
    • Om ett V&P Edge-spel återgår till Endast vinnare (t.ex. -1 uppvägning på en marknad med tre platser när marknaden ändras till två platser) kommer priset efter V&P Edge fortfarande att gälla (men med regel 4 tillämpat om det är relevant).
    • Om marknaden faller till Endast vinnare utgör positiva V&P Edge fortfarande V&P-spel.
   • För spel som placeras med tillämpning av Vinnare & Plats Edge kan du inte välja Bästa odds Garanterat.
   • Betfair förbehåller sig rätten att ta bort eller inaktivera Vinnare & Plats Edge-funktionen när som helst.
 15. Spel med förhöjt odds

  • Spel för vilka vi erbjuder förhöjda odds rättas baserat på ordinarie tid och tilläggstid (d.v.s. exklusive eventuell förlängning, straffar eller liknande) såvida inte annat anges i det relevanta spelet eller spelreglerna.
  • Om inte annat anges styrs spel för vilka förhöjda odds erbjuds av Betfairs vanliga rättningsbestämmelser.
  • Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla spel med ett förhöjt odds om: (i) det förhöjda oddset endast var avsett att gälla för spel på matcher i förväg och (ii) vi felaktigt godtagit spelet med det förhöjda oddset efter att det relevanta evenemanget startat.
  • I händelse av ett tydligt och uppenbart formulerings- eller oddssättningsfel för ett förhöjt odds kommer vi (i enlighet med våra vanliga rättningsbestämmelser) sträva efter att rätta spelet till det odds som vi avsett att erbjuda och/eller i enlighet med formuleringen som var tydligt avsedd att syfta till det relevanta spelet.
  • För Oddsboosts som inbegriper flera spelare förbehåller vi oss rätten att, i händelse av att en eller flera av de angivna spelarna inte deltar, rätta spelet utifrån oddsen på kvarstående spelare.
  • För Oddsboosts som inbegriper flera matcher förbehåller vi oss rätten att, i händelse av att en eller flera av matcherna inte spelas, rätta spelet utifrån oddsen på kvarstående matcher.
 16. Tävlande med samma namn

  • Om det finns fler än en tävlande med samma efternamn och valet inte har identifierats genom antingen förnamn, lag (i tillämpliga fall) eller kvalificerande odds, blir valet den tävlande som har lägst odds. 
  • I händelse av att en eller flera tävlande har samma odds delas insatsen upp mellan dem
 17. Sena spel

  • Spel godkänns fram till spelstopp för eventet eller en förbestämd tid om den är tidigare. Vid tvist angående spelstopp för event/speltyp där en officiell starttid inte ges av sportens styrande organ, kommer tiden då Betfair avgör att eventet har startat att styra rättningen av alla spel.
  • Alla spel som av misstag accepteras efter att spelet har stängts eller avgjorts eller var i ett stadie där kunden hade någon indikation om resultatet, har rättas enligt korrekt odds när spelet lades.
  • Korrekt odds bestäms Betfairs oddssättare.
  • Spel på event där resultatet redan har avgjorts kommer att annulleras.
 18. Cuper/turneringar

  • Om inga andra villkor anges rättar vi spel på vinnare enligt den spelare eller det lag som lyfter bucklan.
 19. Spel på vinnare, turnering och match

  • När odds för spel på vinnare, turnering, match och handikapp anges och kunden inte tydligt har angett vilken marknad som avses, rättas spelet som ett matchspel på nästa match med det laget. 
  • Om oddset för det placerade spelet anger vilken marknad kunden avser, styrs rättningen av detta. 
 20. Misstankar om uppgjorda resultat

  • Om det finns bevis för att odds, lopp, matcher eller evenemang är uppgjorda, förbehåller vi oss rätten att hålla inne utbetalningar till dess att eventuella efterföljande utredningar har genomförts och att då ogiltigförklara sådana spel. 
  • Om det finns bevis för uppgjorda resultat eller för ett antal spel som alla innehåller samma val, som har placerats av eller för samma individ eller individer, förbehåller vi oss rätten att kräva att förfrågningar om utbetalningar ska skickas skriftligen till vår kundtjänst. 
  • I syfte att förhindra bedrägerier, fusk och penningtvätt kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter och din spelhistorik till tredje parter, inklusive, men inte begränsat till, berörda myndigheter, spel- och sportorgan, finansiella institut och brottsbekämpande organ, eller andra organ som sysslar med utredningar av misstänkta brott.
  • Kunder bör också bekanta sig med reglerna gällande misstänkt betting i Betfairs villkor.
 21. Visade resultat

  • Även om aktuell ställning, tid som gått, video och andra uppgifter som tillhandahålls på den här webbplatsen kommer från ett liveflöde från tredje part ska du vara medveten om att uppgifterna kan påverkas av tidsfördröjningar eller vara inkorrekta.  Om du förlitar dig på uppgifterna när du placerar spel gör du det helt på egen risk. Betfairs regler gällande rättning gäller och därmed tar vi inget ansvar för eventuella skillnader mellan information som visas här och rättningen av ett spel.
 22. Skador

  • I händelse av skada på en marknad där antalet kvarstående matcher eller oddset för kvarstående deltagare kan ha en betydande inverkan på oddsen, t.ex. skada på främsta målgörare/främsta slagman, förbehåller vi oss rätten att antingen ogiltigförklara spel, tillämpa avdrag enligt regel 4 eller placera spelen till nästa odds som erbjuds efter det att marknaden har reviderats på grund av skadan. 
  • Detta kan gälla spel som placerats mellan tidpunkten då nyheter om skadan publicerades och tidpunkten då marknaden i fråga reviderades.
 23. Allmänt

  • Betfair förbehåller sig rätten att efter eget godtycke neka vissa Odds-spel eller minska insatsen.
  • Alla hänvisningar till tidsperioder i regler för Odds avser den tidszon där evenemanget äger rum. En hänvisning till avspark för en fotbollsmatch avser till exempel avspark lokal tid.
  • All information som Betfair uppger lämnas i god tro. Betfair tar dock inte på sig något ansvar för fel med hänsyn till information som t.ex. annonsering av priser, deltagare, tider, resultat eller statistik.
  • Alla resultat eller poäng som en Betfair-medarbetare eller -agent meddelar dig om (till exempel vid livespel) utgör endast vägledning.
  • Betfair förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget beslut, stänga en marknad på Spelbörsen utan att samtidigt stänga motsvarande eller de relaterade marknaderna för Odds eller fasta odds, eller att stänga marknader för Odds eller fasta odds utan att stänga motsvarande eller relaterade marknader på Spelbörsen.
  • Observera att om du placerar relaterade eller motsvarande spel på en kombination av Betfairs spelbörs, fasta odds, och/eller multipel (och/eller spelprodukter från tredje part), finns möjligheten att spel på en produkt ogiltigförklaras i enlighet med Betfairs villkor, samtidigt som spel på en annan produkt fortfarande gäller. Observera att Betfair inte har någon skyldighet gentemot dig ifall ett eller flera av dina spel på Betfairs produkter ändras eller ogiltigförklaras enligt Betfairs villkor, även om dina övriga relaterade spel gäller (och även om du har spel placerade på en produkt för att kunna placera relaterade spel på en annan produkt).
  • Betfair kan efter eget gottfinnande välja att stänga spel på marknader (även om en sådan stängning är tidigare än förutsett enligt reglerna för Odds). För att upprätthålla integriteten och ett rättvist spel på marknaderna kan Betfair också ogiltigförklara vissa spel på en marknad, eller marknaden i dess helhet.
  • Betfair förbehåller sig rätten att när som helst ändra reglerna för Odds. Eventuella omarbetningar av reglerna är bindande och gäller omedelbart när de publiceras så att användarna kan se dem, och alla spel som placeras efter att de nya reglerna har publicerats ska gälla enligt de nya reglerna för Odds.
  • Oddsspelens regler har förberetts för översättning till olika språk utöver engelska. Om det finns skillnader mellan den engelska versionen och eventuell översatt version på lokalt språk, ska den version som är mest gynnsam för kunden gälla.
  • Betfair Odds-kampanjer finns på Betfair och Betfair förbehåller sig rätten att begränsa tillgängligheten till en kampanj för en person efter eget gottfinnande.

Del C – specifika sportregler

 1. Amerikansk fotboll

  1. 1.1Allmänna regler

   • Minst tio minuter av den officiella tiden måste ha gått i fjärde quartern för att spelen ska gälla.
   • Övertid räknas för alla marknader om inte annat anges.
   • Inställda eller senarelagda matcher är ogiltiga om de inte spelas inom samma schemaläggningsvecka. Om platsen ändras ogiltigförklaras alla spel.
   • All rättning baseras på resultat och statistik som tillhandahålls av relevant ligas styrande organ: www.nfl.com, www.cfl.ca, www.ncaa.org.
   • Vi förbehåller oss rätten att stänga en match för spel när som helst, utan föregående meddelande.
   • Handikappspel: I handikapp- och totalspel där index (värdet) för marknaden är ett heltal annuleras spelen och återbetalas när poängen landar på det talet.
   • Alla Vinnarmarknader inkluderar slutspel där så är tillämpligt.
   • Vid rättning av marknader anses laget som anges som nummer två i evenemangsnamnet alltid vara hemmalaget. Exempel: Lag A mot Lag B eller Lag A @ Lag B – Lag B är hemmalaget.
   • Om du har placerat ett spel på ett antal spelare för att uppnå ett visst resultat i ett särskilt evenemang kommer ditt spel att ogiltigförklaras om någon av de valda spelarna inte deltar i evenemanget. Om du t.ex. har placerat ett spel på att spelare A, B och C gör varsin touchdown i en match ogiltigförklaras ditt spel (i dess helhet) om spelare A och B gör varsin touchdown men spelare C inte deltar i matchen (för undvika tveksamheter rättas ditt spel som en förlust om spelare A och B gör varsin touchdown men spelare C tar del av matchen utan att göra en touchdown).
   • Vinster under ordinarie säsong: Laget måste spela alla 17 matcher under ordinarie säsong för att spelet ska gälla.
  2. 1.2Översikt för specifika marknader

   • Livebetting
    • Där det finns möjlighet att välja oavgjort på en handikappmarknad (trippelhandikappmarknad) under livespel, kommer endast spel som placeras på oavgjort att rättas som vinst när resultatet slutar på det heltal som valts.
    • Angivna priser gäller för hela matchen, inklusive övertid.
    • När marknaderna är live förbehåller vi oss rätten att stänga marknaden när som helst.
    • För livebetting gäller dessa regler om inte annat anges.
    • Om poäng visas vid livebetting vidtas åtgärder för att säkerställa noggrannhet för poäng och speltid. Inget ansvar accepteras dock för eventuell felaktig information som visas.
   • Spelarmarknader:
    • Insatser återbetalas om en match avbryts, med undantag för de spel som redan har avgjorts.
    • För spelarspecialer kommer spel endast att annulleras när en spelare inte spelar en snap i matchen. Alla andra spel gäller.
    • Första lyckade passning/springförsök/mottagning - Om den specifika spelaren inte registreras för att ha gjort en lyckad passning/springförsök/mottagning kommer spel på denna speltyp att annulleras.
    • Längsta lyckade passning/springspel/mottagning - Om den specifika spelaren inte registreras för att ha gjort en lyckad passning/springspel/mottagning kommer spel på "Under" att anses som vinnande vid rättning.
    • Spel rättas baserat på officiella resultat som tillhandahålls av ligan. För att spel ska gälla måste antalet matcher som registrerats officiellt motsvara samma antal matcher som schemalagts i början av säsongen, såvida spelet inte redan har avgjorts. Match som ges upp som anses vara officiellt resultat kommer att räknas mot säsongsspel.
    • För säsongsspel och spel på spelarutmärkelser måste den nominerade spelaren vara inblandad i minst en snap under ordinarie säsong för att spel ska gälla.
    • För spel på vinster totalt ordinarie säsong räknas oavgjorda resultat som förluster.
   • Quarter- och halvtidsmarknader:
    • För spel som baseras på specifika quarter-perioder eller halvlekar ska hela spelperioden spelas om inte resultatet redan har fastställts, med undantag för andra halvtidsmarknader som inkluderar övertid om den spelas.
    • Den fjärde quarter-perioden inkluderar inte övertid.
   • Dubbelresultat (halvtid/fulltid):
    • Marknader för dubbelresultat rättas baserat på resultat vid halvtid och fulltid (exklusive övertid).
   • Handikappspel:
    • Övertid räknas för matchhandikappspel.
    • Övertid räknas inte för quarter- eller halvtidsmarknader.
    • För spel på quarter- och halvtidsspel ska hela perioden spelas för att spelen ska vara giltiga.
   • Matchspel:
    • Övertid räknas. Om det blir oavgjort efter övertid återbetalas alla insatser.
   • Totalt antal poäng
    • Övertid räknas för alla marknader för totalt antal match/lag och spelarpoäng.
    • Övertid räknas inte för totala poäng för specifika marknader för quarter- eller halvtidsmarknader.
    • Om totalpoängen blir exakt den nominerade raden återbetalas alla insatser, om inte ett pris för exakt belopp anges.
    • För spel på quarter- och halvtidsspel ska hela perioden spelas för att spelen ska vara giltiga.
   • Yardlinje för första offensiva spelet:
    • Resultatet beror på var det första offensiva spelet görs.
    • Om en avspark returneras för en touchdown kvarstår insatserna för följande avspark.
    • Om en turnover uppstår fastställs resultatet i enlighet med var den första offensiven gjordes i förhållande till det mottagande lagets yardlinje.
   • Första straffen:
    • Detta rättas vid den första accepterade straffen i spelet.
   • Första turnover och första lag som genomför en turnover:
    • Vad gäller resultat räknas endast en bruten passning eller en fumble.
    • En punt eller en turnover vid en downs räknas inte som en turnover för rättning.
    • Om en match avbryts återbetalas insatserna, såvida inte en turnover redan har gjorts.
   • Första offensiva spelet:
    • Om en falsk startstraff inträffar för den första offensiven står insatserna kvar för nästa offensiv som sker utan en falsk startstraff.
   • Första lag/sista lag som får poäng och gör en touchdown:
    • Om en match avbryts kvarstår spel som görs på poäng som redan har skett (och övertid räknas för dessa marknader).
    • Touchdown-görare erbjuds med möjligheten att välja andra på begäran.
    • Spel annulleras endast när en spelare inte deltar i någon snap under matchen.
    • För touchdown-marknaderna är det vinnande valet den spelare som har bollen i slutzonen. Till exempel i en spelsekvens där en passning leder till en touchdown rättas den mottagande spelaren i slutzonen som vinnare, inte quarterbacken.
   • Marknader för udda/jämnt:
    • I händelse av noll som resultat räknas detta i rättningssyfte som ett jämnt nummer.
   • NFL-draften:
    • Draft-listan på nfl.com används för rättning av spel.
    • För speltypen 'Över/Under draft-position' får spelare som inte blir draftade positionen efter den sist draftade spelaren.
    • För speltypen över/under draft-position innebär under att spelaren draftas med ett val som är lägre än siffran och över innebär ett val som är högre än den siffran. Till exempel 'Spelare A över/under draft-position 3,5': om spelare A väljs som nummer två i draften är det spel på under som vinner och spel på över som förlorar.
    • EDGE räknas som en defensiv lineman vid rättning av spel.
    • Notre Dame räknas som oberoende och tillhör inte någon konferens vid rättning av spel.
   • Specialregler för College Football och CFL:
    • Specialspel på spelare gäller endast om spelaren deltar i minst en snap.
    • För spel på att spelare gör touchdown gäller spel oavsett om spelaren deltar eller ej.
    • Speltyper som uppdateras i halvtid inför andra halvlek inkluderar förlängning.
    • Vid oavgjort resultat i CFL återbetalas alla spel utan handikapp.
  3. 1.3#Regler för Amerikansk fotboll Matchkombos

   • Reglerna i detta underavsnitt gäller specifikt för rättningar av spel på amerikansk fotboll som placeras via Matchkombos (#OddsOntThat). Alla andra rättningsbestämmelser som ingår i avsnittet "Amerikansk fotboll" eller någon annanstans på denna webbplats gäller även för rättningen av Matchkombo-spel om de inte strider mot eller motsäger de som ingår i detta underavsnitt (i det fallet äger reglerna i detta underavsnitt företräde).
   • Vid uppenbara formuleringsfel förbehåller vi oss rätten att ta bort Matchkombo-spel på det urvalet (och under sådana omständigheter erbjuder vi att Matchkombo-spelet placeras igen, med rätt formulering).
   • Om någon spelare som är del av ett matchkombo-spel inte deltar i den aktuella matchen (eller inte uppfyller spelets villkor), ogiltigförklaras hela matchkombo-spelet. Detta gäller under alla omständigheter, oavsett om någon/alla av de återstående komponenterna vinner eller förlorar. En spelare anses endast inte vara delaktig om han är listad som "inaktiv" på NFL.com.
  4. 2Friidrott

   • Om det ordnas en prispallsceremoni kommer marknader att rättas enligt det officiella resultatet från tillämpligt styrande organ vid ceremonin, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet.
   • Om det inte ordnas någon prispallsceremoni fastställs resultatet i överensstämmelse med de officiella resultaten från tillämpligt styrande organ, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet (utom om ändringen offentliggörs inom ett dygn efter den första rättningen på den aktuella marknaden för att rätta ett fel i rapporteringen av resultatet).
   • Om ett friidrottsevenemang skjuts upp eller ställs in och inte fullföljs inom sju dagar efter angivet startdatum kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras, förutom de som har fastställts utan förbehåll.
   • Marknaderna för slutlig vinnare gäller vinnaren för hela evenemanget och inte för enskilda kvalifikationer eller lopp. Eftersom "Annan atlet" INTE har angetts läggs icke angivna atleter till på den här marknaden på begäran. När "Annan atlet" har angetts läggs inga fler atleter till.
  5. 3 Australisk fotboll

   • Utbetalningar baseras på det officiellt deklarerade resultatet. Hemma- och bortamatcher under den ordinarie säsongen rättas efter ordinarie tid, utan någon tilläggstid. I händelse av oavgjort resultat är inget oavgjort alternativ erbjuds, tillämpar Betfair regler för dött lopp och alla spel betalas ut till halva värdet på spelkupongen. När det gäller AFL-finalen, där ingen förlängning spelas, rättas alla head-to-head-spel i enlighet med regler för dött lopp. NAB, AFL och andra ligor eller turneringar där tilläggstid spelas rättas efter tilläggstid.
   • Om ett oavgjort alternativ erbjuds, rättas spelet baserat på resultatet efter ordinarie tid (dvs. tilläggstid, en förlängning av ordinarie tid, inkluderas ej). För marginalspel erbjuds alltid alternativet Oavgjort, även i bettingalternativ som inte erbjuder ett oavgjort alternativ.
   • Om en match avbryts eller ställs in och spelas inom sju dagar från det ursprungliga planerade datumet, gäller alla spel. När de sju dagarna har gått ogiltigförklaras alla singelspel och spelarna återbetalas, medan multipelspel utesluter det berörda evenemanget eller den berörda omgången och omberäknas.
   • Om spelplatsen ändras efter att marknaden har erbjudits av Betfair kommer alla spel vara giltiga förutsatt att matchen inte skjuts upp i mer än sju dagar från det ursprungliga planerade datumet.
   • När det gäller alternativ för matchvinnare och målgörare används den statistik som används av AFL:s webbplats (www.afl.com.au) för utbetalningar. För spel på första målgörare (match/endast första quarter) återbetalas alla insatser som gjorts på en spelare om spelaren inte är bland de 22 spelare som startar. Alla spel som lagts på första målgörare i någon annan quarter gäller, oavsett om den nominerade spelaren börjar som avbytare. Spel återbetalas om inget mål görs under den aktuella quartern. När det gäller spel på matchens första målgörare behöver inget mål göras i den första quartern.
   • Alla lag som får poängavdrag p.g.a. brott mot regler och riktlinjer anses ha startat. Alla eventuella förlorade premier efter att finalen har spelats kommer att anses vara ogiltiga, och alla spel gäller fortfarande.
   • Topp 4/Topp 8: För rättningsändamål anses alla lag som får poängavdrag p.g.a. brott mot regler och riktlinjer ha startat, dvs. alla beslut som fattas av AFL vad gäller straff är slutgiltiga.
   • Träsleven delas ut till det lag som har minst antal vinster under säsongen, inklusive byes. I händelse av att fler än ett lag har samma antal vinster fastställs placeringen av För och Emot. Poäng som dras av på grund av brott mot regler och riktlinjer exkluderas ur resultatet. Sammanlagt. Endast vinst
   • Missar 4/Missar 8: För rättningsändamål anses alla lag som får poängavdrag p.g.a. brott mot regler och riktlinjer ha startat. Om poängavdraget, när brottet tillkännages, innebär att endast en sak kan inträffa (t.ex. Missar 8 måste inträffa), ogiltigförklaras alla spel på den tävlande och pengarna återbetalas. Alla beslut som fattas av AFL vad gäller straff är slutgiltiga.
   • För Premier State-marknaden fastställs utbetalningar av hemstaten för laget som vinner finalen.
   • För Brownlow- och Coleman Medal-marknader betalas Vinst och placering ut för första, andra och tredje plats. I händelse av att två eller fler spelare delar på platsen gäller regler för dött lopp. Coleman Medal delas ut till den spelare som gör flest mål under den ordinarie säsongen av AFL.
   • Vi förbehåller oss rätten att stänga en match för spel när som helst, utan föregående meddelande.
   • Tidpunkt för det första målet – betalas ut vid tidpunkten för det första målet. Enligt AFL:s officiella webbplats. Tidpunkt för målet baseras på den löpande klockan, och effektiv matchtid inkluderas.
   • Flest disposals (grupp) Flest SuperCoach-poäng (grupp) och flest mål – Spel återbetalas om spelare inte är bland de 22 som startar. Om spelaren är avbytare gäller spelen fortfarande.
   • Head-to-head-spel på spelare, dvs. flest disposals/flest mål/flest SuperCoach-poäng – Alla spel ogiltigförklaras om bara en eller ingen av spelarna är bland de 22 som startar eller bland avbytarna.
   • SuperCoach-marknader – Resultat enligt "Herald Sun SuperCoach Points".
   • Klubbens bästa och fair play-spelare – Betalas ut baserat på den officiella klubbens bästa spelare och främsta fair play-spelare. Betting stängs vid slutförandet av omgång 14.
   • Totalt antal poäng för omgången – Över eller under totalt antal poäng för alla matcher: Om någon match avbryts eller skjuts upp med sju dagar, kan det hända att en reducering tillämpas.
   • Hemma/borta – Välj totalpoäng och vinstmarginal för hemmalag mot bortalag: Om någon match avbryts eller skjuts upp med sju dagar, kan det hända att en reducering tillämpas.
  6. 4 Badminton

   4.1 Allmänna regler

   • En match anses vara startad när den första serven har gjorts.
   • I händelse av att en match inte äger rum, eller äger rum på en annan plats, ogiltigförklaras alla spel på den matchen.
   • Om en match äger rum minst 24 timmar efter dess starttid ogiltigförklaras alla spel på den matchen.
   • Om någon av de namngivna spelarna i en match byts ut innan matchen börjar ogiltigförklaras alla spel på den matchen.
   • I händelse av att en match startas men inte slutförs ogiltigförklaras alla marknader.
   • Om en badmintonmatch inte genomförs eller om en spelare lämnar walkover ogiltigförklaras spel som placerats på matchen.
   • Strykningar: insatser återbetalas för spelare eller lag som dras tillbaka före evenemangsstart. Vi förbehåller oss även rätten att göra motsvarigheten till ett avdrag enligt Tattersalls regel 4(c) på alla lyckade spel som placeras på evenemangets återstående deltagare.

   4.2 Marknadsspecifika regler

   • Korrekt resultat:
    • I händelse av diskvalificering, att en spelare bryter eller att en match läggs ned, ogiltigförklaras alla spel på korrekt resultat för den matchen.
    • Om det totala antalet set som ska spelas ändras under en match ogiltigförklaras alla spel på korrekt resultat för den matchen (men alla andra marknader för den relevanta matchen gäller).
    • För korrekt resultatmarknader specificeras att den första siffran i resultatet är hemmaspelarens poäng och den andra siffran är bortaspelarens poäng. Spel på till exempel ”2–1” betyder att hemmaspelaren vinner med två mot ett och spel på ”1–2” betyder att bortaspelaren vinner med två mot ett.
   • Matchhandikappspel, matchpoänghandikapp, totalt antal games och totalt antal poäng:
    • Efter antingen en diskvalificering, att någon bryter från en match eller en match läggs ned, ogiltigförklaras alla spel på dessa marknader förutom de för vilka marknader redan entydigt har fastställts. Till exempel, om en match läggs ned under det tredje gamet i en bäst av 3 games-match rättas spel på Över 2/Under 3 games som vinnare/förlorare på motsvarande sätt (eftersom matchen har gått till ett avgörande tredje game).
   • Pågående Game Vinnare, Game Handikappspel, Pågående Game Korrekt Resultat, Totalt Antal Poäng i Pågående Game, Extra Poäng i Pågående Game, Pågående Game Leder efter x Poäng och Race till x Poäng i Pågående Game:
    • Efter antingen en diskvalificering, att någon bryter från en match eller en match läggs ned under det game på vilket det tillämpliga spelet placerades, ogiltigförklaras alla spel på dessa marknader förutom de för vilka marknader redan entydigt har fastställts. Till exempel, om ett spel placeras vid ställningen 20-15, rättas alla spel på Över/Under 35.5 poäng eller mindre i gamet som vinnare/förlorare (eftersom gamet vid tidpunkten för nedläggning måste ha haft minst 36 poäng för ett avslut).
  7. 5 Bandy

   • Alla spel rättas efter 90 minuters speltid såvida inte annat har angetts. Om inte 90 minuter slutförs kommer alla spel anses vara ogiltiga, såvida inte ett officiellt resultat deklareras.
   • Rättningen av marknaderna för varje match baseras på resultaten som tillhandahålls av det anordnande landet.
   • I händelse av att en match inte genomförs anses spel på matchen vara ogiltiga.
   • Om en match ställs in ogiltigförklaras alla marknader såvida inte resultatet har fastställts otvetydigt.
  8. 6 Baseboll

  9. 6.1Allmänna regler

   • Dessa regler gäller Major League Baseball, NCAA och World baseball.
   • All rättning baseras på resultat och statistik som tillhandahålls av relevant ligas styrande organ (t.ex. Major League Baseball).
   • Om ett spel inte startar på officiellt fastställd starttid av relevant styrande organ, på grund av försening vid regn eller liknande, ogiltigförklaras alla spel. Evenemangsdagen gäller i enlighet med den tidszon där spelet har schemalagts att spelas.
   • Matcher med sju innings: För MLB-matcher som planeras att endast bestå av sju innings gäller vanliga basebollregler, och alla marknader rättas efter MLB.com. Om en match med sju innings blir kortare (t.ex. på grund av regn) gäller följande rättningsregler:
    • Moneyline rättas enligt ”4,5-inningsregeln”
    • Marknader som entydigt har fastställts före det att matchen avbröts rättas så som de redan fastställts (exempel: totalt antal runs som gjorts i första inningsperioden om matchen avbryts i tredje inningsperioden)
    • Alla andra marknader (inklusive, men inte begränsat till, Run Line och Totalt antal runs) ogiltigförklaras, såvida inte sju inningsperioder spelas, eller 6,5 inningsperioder om hemmalaget leder när den sjunde inningsperioden börjar.
   • Gäller endast MLB och NCAA: Om en match förkortas blir resultaten officiella efter (och, om inte annat anges, ska spelen rättas efter avslut av) 5 inningsperioder eller 4,5 inningsperioder om hemmalaget leder i början av den nedre halvan av den 5:e inningsperioden (”4,5-inningsregeln”). Om en match avbryts, och om resultaten är officiella i enlighet med den här regeln, fastställs vinnaren i enlighet med poängen efter den senaste fullständiga inningsperioden som slutförts (såvida inte hemmalaget tar poäng till oavgjort, eller tar ledningen i nedre halvan av inningsperioden, i vilket fall vinnaren fastställs av poängen då spelet avbryts). Endast för World Baseball: Om en match förkortas ogiltigförklaras alla icke fastställda marknader om matchen inte återupptas samma dag, oavsett när matchen avbröts.
   • Oavsett ovanstående, om så anges och under vissa omständigheter, så blir resultatet inte officiellt förrän efter (och spel ska då rättas efter slutförande av) minst 9 inningsperioder eller 8.5 inningsperioder om hemmalaget leder i början av den nedre halvan av den 9:e inningsperioden ("8.5-inningsregeln").
   • För livespel gäller 8.5-inningsregeln automatiskt om inte annat anges – t.ex. i avsnittet nedan med titeln Översikt över specifika basebollmarknader (vilket har prioritet över detta avsnitt). Om ett spel förkortas på grund av dåligt väder eller liknande kvarstår livespelsmarknader som har avgjorts (oavsett 8.5-inningsregeln eller om ett officiellt resultat har bekräftats).
   • Där så är tillämpligt räknas extra inningar i syfte för rättning.
   • Om ett spel avbryts och sedan spelas färdigt följande dag (lokal tid) kvarstår alla insatser. Om en match i MLB-slutspelet avbryts kvarstår alla spel tills matchen har slutförts.
   • I rättningssyfte anses laget som anges som nummer två i evenemanget vara hemmalag (även om matchen spelas på en neutral plats). Exempel: Lag A mot Lag B eller Lag A @ Lag B, Lag B är hemmalaget.
   • Alla vinnarmarknader inkluderar slutspel där så är tillämpligt.
   • Om en "Mercy Rule" tillämpas för rättning så kommer marknaden (för både pre-match och livespel) rättas i enlighet med resultaten som fastställs genom tillämpning av en "Mercy Rule".
   • De planerade startande kastarna (”angivna kastare”) är inte relevanta för några basebollmarknader, och spel på sådana marknader gäller oavsett om någon av angivna kastare faktiskt startar eller inte.
   • Om matchen slutar oavgjord och ingen extra inning spelas, ogiltigförklaras spel på vinnare och alla andra marknader rättas enligt resultatet.
   • För doubleheadermatcher i Australian Baseball League (ABL) är vart och ett av de första spelen 7-inningspel och prissätts och rättas i enlighet med detta. Om det första spelet i en doubleheader går till extra inningsperioder, och det andra spelet därmed förkortas till mindre än de schemalagda 9 inningsperioderna på grund av detta kommer alla spel på run line och hela marknaden för det andra spelet att ogiltigförklaras. Alla head to head-spel för den andra matchen står kvar.
  10. 6.2Översikt för specifika basebollmarknader

   • Money Line: Money Line-marknader rättas enligt 4.5-inningsregeln.
   • Run Line-marknader: Rättas enligt 8.5-inningsregeln.
   • Marknader för totalt antal runs: Rättas enligt 8.5-inningsregeln, med undantag för när ett resultat redan har fastställts otvetydigt.
   • Dubbelmarknader (Money Line, Run Line/totalt): Rättas enligt 8.5-inningsregeln
   • Dubbelresultat: Rättas mot bakgrund av poängen efter den 5:e inningsperioden, plus den slutliga poängen i enlighet med 8.5-inningsregeln.
   • TriBet-marknader: Rättas enligt 8.5-inningsregeln.
   • Udda/jämna marknader: Rättas enligt 8.5-inningsregeln. Vid händelse av noll som resultat räknas som jämnt nummer för rättning.
   • Vinstmarginalmarknader: Rättas enligt 8.5-inningsregeln.
   • Marknader för första lag som får poäng: Rättas efter matchens första run (oavsett om det är en fullständig match eller inte eller om ett visst antal inningsperioder har slutförts). Där en dubbling erbjuds gäller 8.5-inningsregeln.
   • Marknader för sista lag som får poäng: Rättas enligt 8.5-inningsregeln.
   • Matchhalva med högst poäng: Inklusive extra inningsperioder, rättas enligt 8.5-inningsregeln. För denna regel ska den första halvan av en match anses vara de första 5 inningarna och den andra halvan räknas som alla andra inningsperioder i matchen (inklusive extra inningar). Om exempelvis 11 inningar spelas ska första halvan av matchen utgöra de första 5 inningarna och den andra halvan av matchen ska vara de sista 6 inningarna.
   • Inning med flest poäng: Rättas enligt 8.5-inningsregeln. Regler för dött lopp gäller vid oavgjort. Om inningsperioden med högst poäng är en av de extra inningarna anses inningsperiod 1–9 vara förlorare.
   • Inningsperiod för första/sista poäng: Rättas enligt 8.5-inningsregeln (såvida inte, när det gäller den första poängen, resultaten redan har fastställts otvetydigt).
   • Innings-/halvinningsmarknader: Relevant inningsperiod eller halvinningsperiod i spelet ska slutföras helt och hållet för att spelen ska gälla (med undantag för en marknad för totalt antal runs där resultatet redan har fastställts otvetydigt).
   • 3/5/7-inningsmarknader: Angivet antal inningar ska slutföras för att spelen ska gälla (såvida inte hemmalaget leder och den nedre delen av inningsperioden inte skulle förändra resultatet för lagspecifika marknader).
   • Första halvan-marknader: Rättas efter att 5 inningsperioder slutförts. 4,5-inningsregeln gäller för förkortade spel där resultatet av marknaderna redan har fastställts helt och hållet.
   • Leder efter-/först till-marknader: Rättas baserat på poängen efter en specificerad period eller när önskat antal runs har poängsatts (enligt tillämplighet).
   • Hitsmarknader: Rättas enligt 8.5-inningsregeln. För specifika innings-/halvinningsmarknader måste den angivna perioden ha slutförts för att spel ska kvarstå såvida inte resultaten redan har fastställts otvetydigt.
   • Specialspel för ordinarie säsong: Ett lag måste spela minst 159 matcher för att spel på vinster inom ordinarie säsong ska gälla. Spel ogiltigförklaras om resultaten inte redan har fastställts. Om en viss spelare listas under en marknad som tillhör en viss liga eller ett visst lag kommer han att anses vara en spelare i ligan/laget för bäst resultat, oavsett ändringar mellan ligor/lag som kan uppstå.
   • Slå en home run och home run/matchvinnare dubbel: Listade pitchers ska starta och en spelare måste stå minst ett slag för att spelet ska gälla (om detta inte lyckas ska spel på den här marknaden ogiltigförklaras).
   • Totala strikeouts för spelare: Listade pitcher ska starta för att spelet ska gälla. Om en motsatt listad pitcher inte startar så står spelen kvar.
   • Spelarprestationer dubbel: Båda de pitchers som är listade måste starta för att spelen ska gälla.
   • Matchseriespel: Om en serie för vilken vi inte har erbjudit ett odds för oavgjort resultat slutar oavgjord, ogiltigförklaras de spel som placerats på serien.
   • Matchseriespel: Om det totala antalet schemalagda matcher inte spelas, förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara alla eventuella specialmarknader som gäller hela serien.
  11. 7 Basket

    7.1Sportregler – basket-EM/övrig basket

    • Reglerna i det här avsnittet (och avsnitt 7.2 och 7.3) gäller FIBA-turneringar, europeiska, australiska, centralamerikanska, afrikanska och asiatiska baskettävlingar.
    • Spel rättas i enlighet med resultat som publiceras av relevant styrande organ vid matchens slut (inklusive eventuell övertid). I avsaknad av konsekvent, oberoende bevis eller då det finns signifikanta motsägelsefulla bevis rättas spel baserat på vår egen statistik.
    • Om en match startar men efter detta ej fullföljs eller blir uppskjuten, måste, inom tre dagar efter angivet startdatum, antingen (a) minst 43 minuter ha spelats av en NBA-match eller 35 minuter av någon annan match eller (b) ett officiellt resultat bekräftats av tillämpligt styrande organ. Annars kommer alla spel att ogiltigförklaras, förutom de som har fastställts utan förbehåll. Om matchen i dessa fall slutar oavgjort tillämpas regeln för dött lopp för matchoddsmarknaden.
    • Om en match ställs in ogiltigförklaras alla marknader såvida inte resultatet har fastställts otvetydigt.
    • Om en match senareläggs ogiltigförklaras den, såvida inte detta sker inom 48 timmar efter den ursprungliga schemalagda starttiden.
    • Om en match slutar oavgjort och övertid inte spelas kommer matchspel och matchspel med normaltid (2-vägs) att rättas som ogiltiga. Om övertidsmarknader finns rättas dessa som ja.
    • Om inte annat anges inkluderar alla vinnarmarknader slutspel och tiebreak enligt officiella styrande organisationer där så är tillämpligt.

    7.2Översikt över specifika marknader – basket-EM/övrig basket

    • Matchspel (dvs. betting på vinnare eller förlorare där alternativ för oavgjort inte erbjuds), totala poäng, handikappspel och udda/jämna: Rättas enligt poängen när matchen är slut, inklusive övertid.
    • Spel på Matchresultatmarknaden (dvs. satsningar på vinnaren, förloraren eller oavgjort på marknader där alternativ för oavgjort erbjuds) rättas efter poängen efter ordinarie tid (exklusive övertid).
    • Quarter-/halvtidsmarknader: Hela perioden/halvleken måste spelas för att spelen ska vara giltiga.
    • Quarter-marknader: Resultat i poäng för relevant quarter – övertid räknas inte.
    • Andra halvlek-marknader: Resultat i poäng för andra halvlek – övertid räknas inte.
    • Marknader för flest poäng: Om två eller fler quarter/halvlekar leder till lika höga poäng så tillämpas reglerna för dött lopp. Övertid räknas inte.
    • Blir det övertid?: Marknaden rättas som ja om det efter den ordinarie tiden är så att matchen slutar oavgjort, oavsett om övertid spelas eller inte.
    • Dubbelt resultat (halvtid/full tid): Resultat för poäng vid halvtid eller full tid (exklusive övertid).
    • Totalt antal poäng för hemmalaget/bortalaget: Rättas enligt poängen när matchen är slut, inklusive övertid.
    • Först till x-marknader: Resultat för vilket lag som uppnår angivet totalbelopp i angiven period först. Valet "Inget av dem" erbjuds. Övertid räknas inte för dessa marknader.
    • Matchserie Marknader: En serie ska avslutas naturligt för att spel ska vara giltiga.
    • Sista poäng-marknaden: Rättas enligt sista poäng i matchen, inklusive övertid.

    7.3Spelarmarknader – basket-EM/övrig basket

    • Första poänggörare-marknader: Rättas enligt matchens första poäng, inklusive frikast, i enlighet med officiellt poängresultat som tillhandahålls av följande källor: (http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/). Om en listad spelare inte startar i matchen blir alla spel som placerats på den spelaren ogiltiga (i övriga fall är spelen all-in). Om det blir oavgjort efter första quarter rättas första korgen/första quarter dubbel som en förlust.
    • Första målgörare i laget: Målgöraren rättas som första poänggörare från varje lag. Om en spelare som listats inte startar i matchen blir alla spel som placerats på denna spelare ogiltiga (i övriga fall är spelen all-in). Spel är resultat av information om spel till spel som tillhandahålls från följande källor: (http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/).
    • Spelarprestationsmarknader: Alla spel är giltiga om en spelare kommer in på planen, oavsett speltid som har gått. Alla totalpoäng inkluderar övertid. Om en spelare inte får någon matchtid ogiltigförklaras alla spel som placerats på den marknaden.
    • Spelarprestationsmarknader som tillhandahålls live/under halvtid: Spel som placerats på den här marknaden gäller refererad statistik som registrerats av en angiven spelare för hela matchen (inklusive övertid). Om en spelare inte får någon matchtid kommer alla spel på den spelaren att ogiltigförklaras.
    • Spelare Matchmarknader: Spel som placerats på den här marknaden gäller refererad statistik som registrerats av en angiven spelare när matchen är slut (inklusive övertid). Om en spelare inte får någon matchtid ogiltigförklaras alla spel som placerats på den marknaden.
    • Marknader för spelarindexbetyg: Spel rättas i enlighet med resultat som publiceras av relevant styrande organ vid matchens slut (inklusive eventuell övertid). http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/. Om en spelare inte får någon matchtid ogiltigförklaras alla spel som placerats på den marknaden.
    • Lag: Flest poäng/returer/assist för en spelare: Spel som placeras på den här marknaden rättas enligt vilken spelare som gjort flest av relevant angiven statistik. Om det blir oavgjort mellan två eller fler spelare gäller reglerna för dött lopp.
    • Tävling: Flest poäng/returer/assist för en spelare: Spel som placeras på den här marknaden rättas enligt vilken spelare som gör mest av aktuell insats i slutet av tävlingen, med undantag för slutspel, om inte annat anges. Om det blir oavgjort mellan två eller fler spelare gäller reglerna för dött lopp. Avräkning enligt regel 4 gäller inte.
    • Antal poäng, returer, assist, steals och blockeringar i en matchserie: En serie ska avslutas naturligt för att spel ska vara giltiga. Övertid räknas vid rättning. Om det blir oavgjort mellan två eller fler spelare gäller reglerna för dött lopp.

    7.4Sportregler – basket i USA

    • All rättning baseras på resultat och statistik som tillhandahålls av relevant ligas styrande organ: www.nba.com, www.ncaa.com, http://www.wnba.com, http://espn.go.com, http://www.donbest.com.
    • För rättning anses laget som anges som nummer två i evenemanget vara hemmalag, även om matchen spelas på en neutral plats. Exempel: "Lag A mot Lag B" eller "Lag A @ Lag B" – Lag B är hemmalaget.
    • Om en match avbryts när det är mer än 5 minuter kvar att spela ogiltigförklaras alla spel, såvida inte specifika marknadsresultat redan har fastställts.
    • Om en match inte startar vid angivet startdatum och inte fullföljs inom 24 timmar efter angivet startdatum kommer alla spel att ogiltigförklaras, förutom de som har fastställts utan förbehåll.
    • Regeln för ogiltigförklarande gäller för alla marknader där pris för oavgjort inte erbjuds.
    • Övertid räknas för alla marknader om inte annat anges.
    • Om inte annat anges inkluderar alla Vinnarmarknader slutspel. Där så är tillämpligt inkluderas tiebreak som utfärdats av styrande organisationer i rättningen.

    7.5Översikt över specifika marknader – basket i USA

    • Quarter-/halvtidsmarknader: Hela spelperioden måste spelas för att spelen ska vara giltiga.
    • Quarter-marknader: Resultat i poäng för relevant quarter – övertid räknas inte.
    • Andra halvlek-marknader: Rättas enligt poäng för andra halvlek, inklusive övertid.
    • Dubbelt resultat (halvtid/full tid): Rättas enligt poäng vid halvtid eller full tid, inklusive övertid.
    • Totalt antal poäng för hemmalaget/bortalaget: Rättas enligt poängen när matchen är slut, inklusive övertid.
    • Först till x-marknader: Resultat för vilket lag som uppnår angivet totalbelopp i angiven period först. Valet "Inget av dem" erbjuds.
    • Matchserie Marknader: En serie ska avslutas naturligt för att spel ska vara giltiga.
    • Sista poäng-marknaden: rättas enligt den sista poängen i matchtid.
    • Mariginalmarknader: Rättas enligt slutpoäng, inklusive övertid.
    • TriBet-marknader: Rättas enligt slutpoäng, inklusive övertid.
    • Vinster under den vanliga säsongen: Ett lag måste slutföra 70 matcher för att spelen ska gälla. Alla spel på vinster under den vanliga NBA-säsongen ogiltigförklaras om det aktuella laget inte slutför minst 70 matcher, eller om inte resultatet har fastställts otvetydigt innan säsongen avbryts eller förkortas.
    • Lag Matchmarknader: Rättas enligt det lag som har flest säsongsvinster eller som har avancerat längst.
    • Wire-to-Wire: Dessa marknader erbjuds för ett särskilt lag som leder matchen i slutet av varje kvart i den matchen. Förutsatt att det utvalda laget leder i slutet av varje kvart, kommer det relevanta spelet att vinna även om det valda laget tillfälligt slutar leda poängmässigt under en kvart. "Något annat val" utses till vinnare om något av lagen inte leder matchen efter varje kvart.

    7.6Spelarmarknader – basket i USA

    • Första poänggörare-marknader: Rättas enligt matchens första poäng, inklusive frikast, enligt NBA box-poäng. Om en listad spelare inte startar i matchen blir alla spel som placerats på den spelaren ogiltiga (i övriga fall är spelen all-in). Om det blir oavgjort efter första quarter rättas första korgen/första quarter dubbel som en förlust.
    • Första målgörare i laget: Målgöraren rättas som första poänggörare från varje lag. Om en spelare som listats inte startar i matchen blir alla spel som placerats på denna spelare ogiltiga (i övriga fall är spelen all-in).
    • Spelarprestationsmarknader: Alla spel är giltiga om en spelare kommer in på planen, oavsett speltid som har gått. Alla totalpoäng inkluderar övertid. Om en spelare inte deltar ogiltigförklaras alla spel.
    • Spelarprestationsmarknader som tillhandahålls live/under halvtid: Spel som placerats på den här marknaden gäller refererad statistik som registrerats av en angiven spelare för hela matchen (inklusive övertid). Om en spelare inte får någon matchtid kommer alla spel på den spelaren att ogiltigförklaras.
    • Spelare Matchmarknader: Spel som placerats på den här marknaden gäller refererad statistik som registrerats av en angiven spelare när matchen är slut (inklusive övertid). Om en spelare inte får någon matchtid ogiltigförklaras alla spel som placerats på den marknaden.
    • Lag: Flest poäng/returer/assist för en spelare: Spel som placeras på den här marknaden rättas enligt vilken spelare som gjort flest av relevant angiven statistik. Om det blir oavgjort mellan två eller fler spelare gäller reglerna för dött lopp.
    • Tävling: Flest poäng/returer/assist för en spelare: Spel som placeras på den här marknaden rättas enligt vilken spelare som gör mest av aktuell insats i slutet av tävlingen, med undantag för slutspel, om inte annat anges. Om det blir oavgjort mellan två eller fler spelare gäller reglerna för dött lopp. Avräkning enligt regel 4 gäller inte.
    • Antal poäng, returer, assist, steals och blockeringar i en matchserie: En serie ska avslutas naturligt för att spel ska vara giltiga. Övertid räknas vid rättning. Om det blir oavgjort mellan två eller fler spelare gäller reglerna för dött lopp.
    • Amerikansk basket: Marknader för spelarens genomsnitt under den ordinarie säsongen: Spelaren måste spela 70 % av lagets matcher (58 i en säsong med 82 matcher).
    • Uttagen till East All Star: Vinnande spel om vald spelare är med i den 12 man starka listan över East All Star-spelare vid det första tillkännagivandet av All Star-lagen på NBA.com. Inbegriper inte ersättande spelare på grund av skada.
    • Uttagen till West All Star: Vinnande spel om vald spelare är med i den 12 man starka listan över West All Star-spelare vid det första tillkännagivandet av All Star-lagen på NBA.com. Inbegriper inte ersättande spelare på grund av skada.
  12. 8 Big Brother, Christmas Number One och andra nya marknader

   Big Brother

   • Om en deltagare röstas ut ur huset av Big Brother eller om deltagaren själv väljer att lämna huset anses personen vara förlorare. Om samma deltagare får komma tillbaka till huset senare behandlas personen som en ny deltagare och tidigare spel som placerats blir ogiltiga.
   • Utröstningsmarknaderna gäller endast officiella utröstningar via Channel Four/Five. Alla deltagare som själva väljer att lämna huset eller som röstas ut av Big Brother kommer inte att behandlas som nästa utröstade deltagare när spel rättas. Betfair förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla spel som placeras på en utröstningsmarknad om de ursprungliga nominerade deltagarna för utröstning förändras. Andra kan komma att läggas till på marknaden när som helst.
   • Betfair ansvarar inte för hur Channel Four/Five genomför programmet. Alla sena förändringar av utröstningsmetoder, tillägg eller borttagning av deltagare eller andra faktorer som kan påverka marknaden ligger utanför vår kontroll.
   • För alla tvister gällande någon marknad kommer Channel Four/Five att konsulteras för förtydligande, och deras beslut kommer att behandlas som slutgiltigt.
   • Betfair förbehåller sig rätten att avsluta den här marknaden när som helst.
   • För våra marknader kommer vi definiera en utröstning som en permanent utröstning från huset för deltagaren/deltagarna. Skenutröstningar kommer därför inte anses vara vinnare. Alla spel som placeras på en antagen utröstning (t.ex. första) fortsätter att vara aktiva till dess att en person lämnar huset utan någon omedelbar plan om att återvända.
   • Betfair förbehåller sig rätten att applicera en minskning för dött lopp där fler vinnare än de som specificerades från början deklareras.
   • Om programserien avbryts innan en officiell vinnare deklareras kommer spel att rättas som dött lopp mellan de tävlande som inte har röstats ut. Vinnarespel på deltagare som redan har röstats ut kommer att behandlas som förlorande val.

   Christmas Number One

   • Spel som lagts på nästa Christmas Number One rättas på grundval av den UK Chart som presenteras av Official Charts Company.
   • För den här marknaden räknas inte medverkande artister. Officialcharts.com avgör om en låt ska anses vara en duett eller alternativt en artistlåt med “featuring artist”.  I synnerhet är det avgörande om ordet ”featuring” eller förkortningen ”FT” (eller liknande) förekommer i anslutning till artistnamnet hos officialcharts.com.  Där det finns realistiska möjligheter att en duett kommer på första plats ska vi försöka erbjuda val av sådan duett (t.ex. Calvin Harris och Sam Smith).
   • Där flera versioner av en viss artistlåt inkluderar olika sekundära artister (och Official Charts Company anser att dessa olika versioner representerar ett enda tävlingsbidrag) är det endast den primära artisten som ska anses ingå i som deltagare av rättningsskäl.  Som exempel var den officiella Christmas Number One i 2017 Ed Sheerans "Perfect" (som visserligen uppnådde sin placering som en följd av andra versioner med Beyonce och Andrea Bocelli).  Under sådana omständigheter, skulle Ed Sheeran ensam ansetts ha erhållit den officiella Christmas Number One.

   Andra nya marknader

   • TV-specialare: Om ingen vinnare tillkännages för serien i fråga, ogiltigförklaras vinnarmarknaderna.
   • Bettingsreglerna för andra nya marknader är ofta väldigt specifika och visas oftast på samma sida som bettingmarknaden i fråga.
  13. 9 Bowls

   • Om en match startar men inte slutförs kommer spelaren som går vidare till nästa runda anses ha vunnit.
   • Om rätt antal game/set inte slutförs blir spel på set ogiltiga.
  14. 10 Boxning och Mixed Martial Arts

   10.1 Boxning

   • Allmänna boxningsregler:
    • Resultaten kommer att baseras på det officiella resultatet vid ringside med undantag av tekniskt oavgjort (reglerna anges i avsnittet "Tekniskt beslut/oavgjort" nedan).
    • Resultat är inte officiella för spelsyften förrän de verifierats av funktionärer vid boxningsarenan. Om officiell verifiering inte sker på boxningsarenan av någon anledning, då (och endast då) görs referens till www.boxrec.com för avräkning. Om ett officiellt eller inofficiellt organ ändrar ett matchbeslut baserat på överklagande, avstängning, rättegång, drogtestresultat eller någon annan boxarsanktion, kommer detta inte att räknas för spelsyften.
    • Om en turnering skjuts upp kvarstår spel om den omplanerade händelsen sker inom 48 timmar. Annars blir alla spel i samband med turneringen ogiltiga.
    • I händelse av att "no contest" deklareras, ogiltigförklaras alla spel med undantag av val där resultatet redan entydigt har fastställts.
    • Om någon av boxarna ersätts, blir spel på den ursprungliga matchen ogiltiga, utom i en turnering där motsvarigheten till ett Tattersalls fjärderegelsavdrag kan gälla (se Prizefighter nedan)
    • Om sättet på vilket en match utannonseras ändras (t.ex. en match ändras från en titelmatch till en icke-titelmatch) kvarstår spelen.
    • Matchspelsmarknader där inga oavgjordsval erbjuds kommer att ogiltigförklaras om matchen slutar oavgjort.
    • I matcher där det planerade antalet ronder ändras, kvarstår alla spel såvida inte resultatet fastställs automatiskt av ändringen av antalet ronder (i så fall blir sådana spel ogiltiga). Om exempelvis en match ändras från 12 till 10 ronder, blir spel på ronderna 11 och 12 ogiltiga.
    • Uppvisningsmatcher – om resultatet avgörs i ringen rättas alla spel enligt det tillkännagivna resultatet. Om inget resultat tillkännages ogiltigförklaras alla spel.
    • Statistiken som tillhandahålls av Computerbox används för att fastställa rättningen av spel som placeras på: (i) att en viss fighter träffar med ett visst antal slag, (ii) att en viss fighter träffar med ett visst antal jabbar, (iii) att en viss fighter träffar med ett visst antal hårda slag och (iv) att en viss fighter träffar med ett visst antal kroppsslag.
    • Om inget resultat beslutas för matchen, d.v.s. matchen äger rum men ingen vinner/förlorar eller oavgjort, kommer alla spel att annulleras.
   • Spel på rond/spel på en grupp ronder/spel på en alternativ grupp ronder
    • Denna marknad är spel på den rond/de ronder då fightens resultat avgörs. Det är inte spel på att en viss spelare vinner ronden/ronderna enligt domarnas protokoll.
    • Om en boxare ger upp i perioden mellan ronder, anses matchen ha avslutats i föregående rond. Klockan markerar slutet av en rond och när klockan ringer igen markerar det början på nästa rond. En boxare som ger upp efter att klockan har ringt när ronden startar kommer därför anses ha förlorat den ronden, även om det inte förekommit några slag.
    • Enligt följande regel, om, oavsett orsak, det planerade antalet ronder ändras innan matchen startar, kvarstår alla rond för rond-spel.
    • Oaktat ovanstående regel, om, av någon anledning, det planerade antalet ronder minskas innan matchen startar, blir alla rond för rond-spel för de ronder som tas bort ogiltiga. Spel på alla återstående ronder kvarstår.
    • Om en match avslutas innan det planerade antalet ronder och, av någon orsak, vinnaren utses på domarnas poäng (tekniskt beslut/tekniskt oavgjort) döms alla rondspel som förlorade.
    • Om matchen går till poäng, döms alla rondspel som förlorade.
    • Om en match avslutas innan det planerade antalet ronder på grund av en oavsiktlig skada och vinnaren inte bestäms av domarnas poäng, blir alla spel ogiltiga.
    • För att fastställa "Totalt antal ronder", motsvarar 1 minut och 30 sekunder en halv rond. För att exempelvis ett spel på "Över 10.5 ronder" ska vinna, måste matchen vara längre än 1 minut och 30 sekunder i rond 11. Om antalet ronder för en match ändras efter att den här marknaden har fastställts blir alla spel på den här marknaden ogiltiga.
    • För marknader som "Kommer matchen att gå hela vägen" (eller liknande), blir marknaden ogiltig om antalet planerade ronder ändras. I händelse av ett tekniskt beslut, i avräkningssyften, kommer matchen att dömas som att INTE ha gått hela vägen (dvs. det planerade antalet ronder).
   • Rond-specialer
    • Spel som placeras på händelser som sker (eller inte sker) i en given rond ses som förlorade spel om matchen avgörs (av någon anledning) före den ronden. Exempelvis spel på att en boxare får poängavdrag i rond 9, ses som förlorade spel om matchen avgörs med en knockout i rond 7.
   • Vinstmetod
    • En knockout (KO) uppstår när boxaren inte står upp efter en tioräkning. Tekniska knockouts (TKO) uppstår när en boxare blir nedslagen tre gånger inom samma rond och matchen stoppas eller där domaren griper in för att stoppa matchen när beslut fattas om att en boxare inte kan fortsätta på ett säkert sätt. Om en boxare inte kan svara på klockan för nästa rond döms detta också som en TKO. För spelsyften inkluderar alternativen KO/TKO även diskvalificering och att ge upp.
   • Tekniskt beslut/oavgjort
    • Om en match är planerad för fler än fyra ronder och om, efter fyra ronder, en oavsiktlig fällning inträffar som orsakar en skada (som leder till att domaren stoppar matchen), kommer matchen att dömas till att ha resulterat i ett tekniskt beslut till förmån för den boxare som leder på poäng vid tidpunkten då matchen stoppas (och alla marknader på matchen kvarstår).
    • Om oavsiktlig skada/tekniskt beslut inträffar under de första fyra ronderna, blir alla spel ogiltiga OM INTE resultatet för den relevanta marknaden redan entydigt fastställts eller om domarpoäng används för att fastställa en officiell vinnare vid ringside.
    • Om en avsiktlig foul orsakar en skada och skadan resulterar i att matchen stoppas i en senare rond: (i) den skadade boxaren ska anses ha vunnit genom tekniskt beslut om han leder på poäng och (ii) matchen kommer att resultera i "tekniskt oavgjort" om den skadade boxaren ligger efter eller lika på poäng (och, för avräkningssyften, resultatet av matchen döms till oavgjort).
    • För spelsyften innebär spel på ronder eller en grupp av ronder en satsning på att en boxare ska vinna på KO, TKO, diskvalificering eller att den andra boxaren ger upp under den ronden eller gruppen av ronder. I händelse av ett tekniskt beslut innan matchslut, döms alla rondspel som förlorade.
   • Att vinna en knockdown
    • För avräkningssyften definieras en knockdown som en boxare som får KO eller en obligatorisk räkning till åtta (något som bedöms som en domarbekräftelse räknas inte).
   • Obekräftade fighter
    • Alla fighter som har planerats för 12.00 den 31 december är potentiella obekräftade fighter. Om fighten inte äger rum före detta ogiltigförklaras alla sådana spel.
   • Prizefighter-regler
    • Matchspel avgörs på det resultat som presenteras i ringen. Om ett resultat meddelas felaktigt vid ringside men sedan korrigeras avgörs spel utifrån den korrigerade vinnaren.
    • Direktspel avgörs baserat på den vinnande boxare som lyfter bucklan. Om en ersättare introduceras under turneringen, kvarstår alla direktspel och ett direktpris offereras för den nya boxaren. Alla direktspel på boxare som lämnar turneringen på grund av skada eller cuts (har boxats på kortet) bedöms vara förlorade spel.
    • Direktspel på en namngiven boxare som inte startar turneringen blir ogiltiga. Den här regeln gäller inte för reservboxare.
    • "Antingen reserv" (eller liknande) kan anges som ett val för alla Prizefighter-turneringar. Dessa val prissätts på en tävla eller inte-basis och följaktligen kommer alla spel på dessa val att kvarstå oavsett om en reservboxare boxas eller inte.
    • Motsvarigheten till ett Tattersalls fjärderegelsavdrag kan tillämpas på alla direktspel där en namngiven boxare inte kommer till turneringens start (och en ytterligare deltagare har lagts till).
   • Spel på slagstatistik
    • Alla spel nedan rättas baserat på data från Compubox vid tidpunkten för rättningen.
    • För spel på rond och grupp av ronder rättas spel som förlorande om matchen avslutas innan den rond som spelet lades på.
    • Slag totalt
    • Slag som träffar totalt
    • Jabbar totalt
    • Jabbar som träffar totalt
    • Kraftiga slag totalt
    • Kraftiga slag som träffar totalt
    • Kroppsslag som träffar totalt
    • Flest slag
    • Flest slag som träffar
    • Flest kraftiga slag som träffar
    • Flest jabbar som träffar
    • Flest kroppsslag som träffar
    • Andra speltyper för slag, jabbar eller kraftiga slag.

    Fullständig lista över slagdefinitioner från Compubox nedan:

    • Slag - ett slag är ett försök att träffa motståndaren för poäng. Poängorådet är huvud och bål
    • Jabb - rakt slag med fighters ledande hand
    • Kraftigt slag - alla slag som inte är jabbar, som uppercuts och krokar
    • Slag som träffar - slag som träffar poängområdet. Slag som träffar kan ha delvis blockerats eller vara en direkt träff, så länge slaget i slutändan träffar poängområdet.
    • Träff mot huvud/bål - jabbar och kraftiga slag kategoriserade baserat på var i poängområdet slaget landade.

   10.2 Mixed Martial Arts

   • Allmänt
    • Om ett evenemang skjuts upp kvarstår spel om det omplanerade evenemanget sker inom 48 timmar. Om evenemanget omplaneras så att det inträffar mer än 48 timmar senare än det ursprungliga evenemanget, ogiltigförklaras alla spel som lagts på evenemanget.
    • I händelse av att "no contest" deklareras, blir alla spel ogiltiga.
    • Om en av boxarna ersätts, blir spel på den ursprungliga matchen ogiltiga.
    • Om en fight ändras från 3 ronder till 5 ronder eller från 5 ronder till 3 ronder, gäller matchspel men alla andra marknader ogiltigförklaras.
    • Statistiken som tillhandahålls av ufcstats.com används för att fastställa rättningen av spel som placeras på följande: (i) att en given fighter når ett visst antal betydelsefulla träffar, (ii) att en given fighter når ett visst antal submission-försök, (iii) att en given fighter når ett visst antal nedtagningar.
   • För att vinna matchen:
    • Odds erbjuds för varje fighter att vinna matchen, och i händelse av oavgjort ogiltigförklaras alla matchspel och insatserna återbetalas (för dessa ändamål omfattar oavgjort matcher som slutar "majoritetsoavgjorda").
    • Spel avgörs efter det officiella resultatet som anges i ringen. Efterföljande överklaganden/ändringar påverkar inte spelresultat (såvida inte ändringen gjordes på grund av mänskligt fel när resultatet tillkännagavs).
   • Vinstmetod:
    • För denna marknad, innehåller en KO följande:
     • domarstopp medan antingen en eller båda boxarna står upp,
     • domarstopp medan antingen en boxare eller båda är på mattan,
     • stopp av läkare,
     • stopp av en boxares hörna/team, och
     • en boxare ger upp på grund av skada,
    • För den här marknaden omfattar en submission följande:
     • domarstopp på grund av att en boxare ger upp,
     • domarstopp på grund av teknisk submission, och
     • en boxares verbala submission (inklusive en verbal submission som görs på grund av slag).
    • I händelse av en diskvalificering eller att "no contest" deklareras, blir den här marknaden ogiltig.
   • Rondspel/Totalt antal ronder
    • När en boxare ger upp i perioden mellan två ronder kommer matchen att anses ha avslutats i föregående rond för att avgöra "rondspel".
    • För att avgöra spel på "Totalt antal ronder" motsvarar 2 minuter och 30 sekunder en halv rond (om ronden varar i 5 minuter). Till exempel, för att ett spel på "Över 1.5 ronder" ska vinna, måste matchen vara längre än 2 minuter och 30 sekunder i rond 2. Om antalet ronder i en match ändras efter att marknaderna för "Totalt antal ronder" har fatställts blir alla spel på dessa marknader ogiltiga.
    • Om en fight stoppas på exakt 2 minuter och 30 sekunder in i ronden, ogiltigförklaras spel på ”Totalt antal ronder” för den specifika ronden.
    • Om det planerade antalet ronder ändras innan matchen blir alla spel på "Rondspel" ogiltiga.
   • Kvällens match/Kvällens submission/Kvällens prestation
    • Våra regler för dött lopp gäller om två eller fler av de namngivna boxarna tilldelas Kvällens match/Kvällens submission/Kvällens prestation.
   • Kvällens snabbaste match
    • Den här marknaden avgörs på de officiella tider som görs tillgängliga på www.ufc.com och vinnaren ska avgöras enligt den match som avslutas på kortaste tid.
    • Våra regler för dött lopp gäller om två matcher avslutas efter samma tid.
   • Poänghandikapp
    • Den boxare som vinner innan matchen har spelats enligt planerad tid utses till vinnare. Om matchen går till ett beslut används de ackumulerade poängen för alla domare för att fastställa vinnaren. Om matchen deklareras som "no contest", blir denna marknad ogiltig.
   • Rond- och metodkombo
    • Det vinnande valet avgörs baserat på den rond i vilken matchen avslutas och vinstmetoden. Spel på den här marknaden kommer att anses vara förlorade spel om matchen slutar med ett beslut.
   • Kommer matchen att gå hela vägen?
    • För marknader som "Kommer matchen att gå hela vägen" (eller liknande), blir marknaden ogiltig om antalet planerade ronder ändras.
  15. 11 Cricket

   • Allmänna regler
    • Om en match avbryts innan spelet har börjat ogiltigförklaras alla spel, såvida inte matchen görs om inom 48 timmar efter den utannonserade starttiden (i så fall är placerade spel då fortfarande giltiga).
    • Eller, om det finns en officiell reservdag för matchen, så kommer alla spel att gälla och resultaten baseras på vad som eventuellt redan skett och sedan sker på reservdagen, i enlighet med våra regler för respektive speltyp.
    • Om en matchplats ändras så kommer alla spel som redan har placerats att fortsätta vara giltiga förutsatt att hemmalaget fortfarande utgör hemmalag. Om hemma- och bortalag för en listad match växlats om så kommer spel som placeras baserat på den ursprungliga listangivelsen att ogiltigförklaras.
   • Allmän rättning
    • Alla turnerings- och matchmarknader kommer rättas med utgångspunkt i officiella turneringsresultat/matchpoängtavlor som även finns på ICC:s officiella webbplats. Om inga resultat är tillgängliga kommer webbplatsen www.cricinfo.com att tillämpas för rättning.
    • En slagman som drar sig tillbaka från en inningsperiod kommer inte rättas som en wicket.
    • Uttrycket "inningsperioder som avslutas på naturligt sätt" avser inningsperioder som inte har avbrutits på grund av externa faktorer, t.ex. regn eller dåligt ljus. Om ett lag bowlas ut eller gör en deklaration anses detta vara ett naturligt avslut på en inningsperiod.
   • Matcher med begränsade overs
    • Matchspel rättas enligt den vinnare som fastställs genom officiella tävlingsregler (inklusive sådana fall då matchen förkortas på grund av externa faktorer och DLS eller liknande används för att få fram ett officiellt resultat). I händelse av att matchen inte pågår tillräckligt länge för att man ska kunna få fram ett officiellt resultat enligt tävlingsreglerna, ogiltigförklaras alla spel även om tävlingsreglerna utser en ”vinnare” som går vidare i turneringen eller om en super over/bowl out genomförs för att utse en vinnare.
    • Om en match är oavgjord och en super over eller bowl out genomförs, utses matchens vinnare genom resultatet från sådan super over/bowl out. I alla andra scenarier gäller regler för dött lopp. Förtydligande: Om ställningen är oavgjord efter båda innings (inklusive scenariot där DLS eller andra liknande metoder används i matcher med begränsat antal overs), räknas inte någon metod för att utse en vinnare av matchen på grundval av tidigare händelser i matchen/tävlingen/turneringen, inklusive, men inte begränsat till, färre förlorade wickets, högre antal runs per over, flest boundaries, flest sexor, högre poäng vid en viss tidpunkt och högre position i gruppen, för denna marknads ändamål.
    • Om en super over/bowl out leder till ett oavgjort resultat och ingen annan metod används för att utse vinnaren, gäller regler för dött lopp. Om fler super overs/bowl outs genomförs, rättas spel enligt resultatet av dessa.
   • Testmatcher och regionsmästerskap
    • Om en match avbryts på grund av vädret innan en boll har bowlats blir alla spel ogiltiga.
    • Om en match slutar oavgjort eller avbryts av något annat skäl än väder blir alla spel på det direkta resultatet ogiltiga.
    • Om en match, för vilken vi inte har satt ett odds för oavgjort, slutar oavgjort, blir alla spel på matchresultatet ogiltiga.
    • Om någon part går miste om sin första inningsperiod blir alla spel som är specifikt relaterade till den första inningsperioden ogiltiga.
   • Sheffield Shield-matcher
    • Om en match, för vilken vi inte har erbjudit ett odds för oavgjort, slutar oavgjort, kommer spelen rättas för det lag som har flest poäng i matchen. Om antalet poäng som har getts till varje lag skulle bli lika blir spelen ogiltiga.
   • Matchseriespel
    • Om en serie, för vilken vi inte har erbjudit ett odds för oavgjort, slutar oavgjort, blir alla spel på serieresultat ogiltiga.
   • Totalt antal runs för lag
    • Om ett lags inningsperiod i en testmatch eller regionsmästerskap varar i mindre än 60 overs, på grund av externa faktorer, kommer spel på den här marknaden att ogiltigförklaras. Detta gäller inte om inningsperioden har nått ett naturligt avslut.
    • För matcher med begränsat antal overs kommer den här marknaden rättas enligt slutlig poäng som uppnåtts av den sida som slår, inklusive eventuella extrapoäng eller penalty run som delats ut under inningarna. Om en minskning av schemalagda overs görs gäller rättningen fortfarande, förutsatt att minskningen inte är större än 20 % av alla inningar som tilldelats vid tiden då spelet placerades (inklusive alla overs laget redan har fått). Om antalet overs minskar med mer än 20 % ska alla spel på denna marknad ogiltigförklaras, om inte resultatet av sådant spel redan varit entydigt fastställt före inningsperiodens slut. Om ett lag inte kommer att få mer än 10 overs blir alla spel ogiltigförklarade om det blir någon minskning av antal overs över huvud taget.
    • I matcher där vi erbjuder spel på totalt antal runs per lag för båda lagen kommer alla spel som placerats på andra inningsperioden vara giltiga oavsett hur många poäng det lag som slår först har fått, förutsatt att inget av lagens inningsperioder har minskats med mer än 10 % av hela tilldelningen för inningar (inklusive alla overs som redan bowlats när spelet placerades).
   • Lag X gör runs (t.ex. Indien gör ”X” runs)
    • Den här marknaden är separat från lagets totala antal runs och rättas baserat på det totala antalet runs av respektive lag oavsett eventuell minskning av antalet overs.
    • I matcher där vi erbjuder betting på lagets totala antal runs för båda lagen gäller alla spel som placerats på runs i andra innings, oavsett poäng som uppnås av det lag som slår först.
   • Lagets bästa slagman/run-görare (serie)
    • Alla som är live eller inte (dvs. om en spelare inte deltar i en serie kommer spel som placerats på den spelaren att kvarstå).
    • Om två eller fler spelare gör samma antal runs gäller reglerna för dött lopp.
   • TLagets bästa slagman/run-görare (match)
    • I en match med två inningar (testmatch eller regionsmästerskap) gäller den här marknaden endast för den första inningsperioden, om inte annat angetts.
    • Beroende på vilken typ av match det gäller, såvida inte annat anges, ska följande minsta antal overs bowlas i tillämpligt lags inningsperioder för att spelet ska vara giltigt:
     • Testmatcher: 50 overs
     • Regionmästerskap: 50 overs
     • 50 over-match: 25 overs
     • 40 over-match: 20 overs
     • 20 over-match: 15 overs
     • The Hundred: 50 bollar
    • Men i samtliga fall gäller spel om innings spelas färdigt normalt på färre antal overs än vad som anges ovan. Spel på spelare som inte namnges i startelvan (även 'impact subs') annulleras.
    • Spelare som listats i startelvan men som inte slår anses ha deltagit och spel på sådana spelare rättas som förlorade spel.
    • Om två eller fler spelare gör samma antal runs gäller reglerna för dött lopp.
    • För matcher med begränsat antal overs gäller att om vinnaren redan är otvetydigt fastställd, även om inningarna spelas tills de avslutas på naturligt sätt, rättas marknaden som normal trots eventuella minskningar.
    • Lagets bästa bowlare/wicket-görare (serie/turnering)
     • Alla som är aktiva i spel eller inte (t.ex. om en spelare inte deltar i en serie/turnering så kommer spel som placerats på den spelaren att kvarstå).
     • Om två eller fler spelare gör samma antal wicket så gäller reglerna för dött lopp.
     • spelare gör samma antal wickets så gäller reglerna för dött lopp. Om inga wicket görs blir marknaden ogiltig.
    • Lagets bästa bowlare/wicket-görare (match)
     • I en match med två inningar (testmatch eller regionsmästerskap) gäller den här marknaden endast för den första inningsperioden, om inte annat angetts.
     • Beroende på vilken typ av match det gäller, såvida inte annat anges, ska följande minsta antal overs bowlas i tillämpligt lags inningsperioder för att spelet ska vara giltigt:
      • Testmatcher: 50 overs
      • Regionmästerskap: 50 overs
      • 50 over-match: 25 overs
      • 40 over-match: 20 overs
      • 20 over-match: 15 overs
      • The Hundred: 50 bollar
     • Men i samtliga fall gäller spel om innings spelas färdigt normalt på färre antal overs än vad som anges ovan. Spel på spelare som inte namnges i startelvan (även 'impact subs') annulleras.
     • Spelare som listats i startelvan som inte bowlar anses ha deltagit och spel på sådana spelare rättas som förlorade spel.
     • Om två eller fler spelare gör samma antal wicket så gäller reglerna för dött lopp. Om inga wicket görs blir marknaden ogiltig.
    • Slagmansspel för Matchspel
     • Om inte annat anges kommer dessa marknader att rättas i enlighet med antal runs som görs i den första inningsperioden i en match.
     • Om någon av spelarna som listats på marknaden inte slår blir marknaden ogiltig.
     • Reglerna för dött lopp gäller om två eller fler av de angivna slagmännen får samma antal runs (detta antal runs ska vara högre än antalet runs som uppnåtts av varje slagman som listats för marknaden).
    • Bowlermatchspel/trio/trevägs
     • Om inte annat anges kommer dessa marknader rättas i enlighet med antal wickets som görs i den första inningsperioden i en match.
     • Om spelare gör samma antal wickets där inget pris har erbjudits för oavgjort gäller reglerna för dött lopp.
     • Alla deltagarna i matchspelet måste bowla minst en boll för att spelen ska gälla.
    • Runs från spelare
     • Marknad som rättas baserat på spelarens slutliga poäng, oavsett eventuell minskning av overs.
     • Minst en boll måste bowlas när en slagman står i slagposition (oavsett om den slås eller inte) för att spelen ska gälla.
     • Om slagmannen inte är ute vid innings slut till följd av en deklaration, om laget når slutet av sina tilldelade overs eller om laget når sitt mål, räknas spelarens ”inte ute”-poäng vid rättningen.
     • Om en slagman inte slår, ogiltigförklaras spel på den slagmannen.
     • Om en slagman inte är med i startelvan, ogiltigförklaras spel på den slagmannen.
     • Om en slagman avbryter matchen på grund av skada men senare återkommer till spelet, räknas det totala antalet runs som gjorts av slagmannen i innings vid rättningen. Om slagmannen inte återkommer till spelet anses slutresultatet, i rättningssyfte, vara det resultat som gällde när slagmannen avbröt matchen.
    • Antal runs i en session
     • Resultatet för den här marknaden fastställs av totalt antal runs som uppnås under en session, oavsett vilket/vilka lag som har tagit poängen för dessa runs (dvs. om en ändring görs för inningsperioden under sessionen fastställs resultaten av det kombinerade antal runs som tas, under sessionen, i båda inningarna).
     • I test-cricket körs tre sessioner per dag. Den första sessionen varar från det att spelet startas på morgonen tills lunchpaus utannonseras. Den andra sessionen är från lunch tills dess att eftermiddagspausen (tea) utannonseras. Den tredje sessionen är från eftermiddagspausen till dess att spelet avslutas. Om färre än 20 overs bowlas i någon session kommer spel på antal runs som har tagits under denna session bli ogiltiga.
     • Extra-val (wides, no-balls, byes och leg byes) räknas mot antal runs som tas.
    • Antal wickets i en session
     • Den här marknaden rättas i enlighet med totalt antal wickets som förloras i sessionen (oavsett vilket lag som förlorar dem). Om färre än 20 overs bowlas i sessionen kommer alla spel på marknaden bli ogiltiga. Spelare som drar sig ur (t.ex. på grund av skada) räknas inte som wickets.
    • Runs i ett angivet antal overs (t.ex. 1:a 5/10/15/20/25/30/35/40 overs) ** UNDANTAGET RUNS EFTER 6 OVERS**
     • Det totala antalet specificerade overs måste spelas för att spel ska gälla (såvida inte inningsperioden har avslutats på ett naturligt sätt eller om ytterligare spel inte kan påverka resultatet).
     • Alla förändringar i fielding-begränsningar på grund av en minskning av schemalagda overs kommer inte att påverka rättningen av den här marknaden.
     • Dessa regler gäller inte marknaden Runs efter 6 overs – se särskilda regler nedan.
    • Runs efter 6 overs
     • Den här marknaden rättas baserat på det totala antalet runs efter sex overs, förutsatt att alla sex overs har bowlats i relevant innings eller att denna innings har avslutats på ett naturligt sätt.
     • I händelse av att sex overs inte slutförs ogiltigförklaras alla spel. Förtydligande: Om en match minskas till tio overs, gäller fortfarande spel på denna marknad om minst sex overs slutförs eller inningsperioden avslutas på ett naturligt sätt, men ogiltigförklaras om matchen består av fem overs.
    • Högsta poäng för första 5/10/15 over
     • Om något lags inningsperiod i en match med begränsade overs minskas på grund av externa faktorer blir spel på den här marknaden ogiltiga såvida inte resultatet redan har fastställts otvetydigt innan någon minskning av overs har utannonserats.
     • Spel står kvar om inningsperioderna förkortas på grund av att de nått ett naturligt avslut. I en match med två inningsperioder gäller den här marknaden endast den första inningsperioden om inget annat har angetts. Om en det blir oavgjort och valet Oavgjort inte har erbjudits kommer alla spel rättas som dött lopp.
    • Highest Opening Partnership
     • I cricket med ett begränsat antal overs gäller spel på denna marknad oavsett eventuella minskningar av antalet overs, förutsatt att minst en over slutförs i varje innings.
     • I en match med fyra innings gäller den här marknaden endast första innings från varje lag. Om det blir oavgjort är valet oavgjort vinnare och alla andra spel förlorar. Om valet Oavgjort inte har erbjudits rättas alla spel som dött lopp. Om en slagman skadas och drar sig ur, rättas den här marknaden i enlighet med poängen när första wicket faller.
    • Next Man Out
     • Om inga fler wicket tas i inningsperioden blir spel på den här marknaden ogiltiga.
     • Om någon av slagmännen drar sig ur på grund av skada så kommer spel på den här marknaden bli ogiltiga och en ny marknad skapas.
    • Lag som slår flest sexor
     • Om något av lagens inningar i en match med begränsade antal overs minskas med mer än 20 % av det ursprungliga antalet overs kommer alla spel på den här marknaden att bli ogiltiga oavsett hur många sexor som slås innan, eller efter, en utannonserad minskning av overs.
     • Spel står kvar om någon av inningarna förkortas på grund av att de nått ett naturligt avslut.
    • Super over/alla ytterligare overs utöver det tilldelade antalet
     • I en tävling med begränsat antal overs, och där super over (eller liknande val) används för att fastställa vinnare för en match om det blir oavgjort, inkluderas inte run som gjorts i en super over i rättningen av run-görare eller wicket-görare (t.ex. totalt antal runs för slagmän, totalt antal runs för lag, bästa run-görare i laget, spel på slagman i matchen, bästa bowlare i laget).
     • Dessutom inkluderas inga sexor som slås i en super over i rättningen av Lag som tar flest sexor och Total antal sexor.
    • Nästa over: Over/under run/run-marginaler
     • Den här marknaden kommer att rättas i enlighet med totalt antal runs som uppnåtts i overs (inklusive extra som tilldelats).
     • Om en over inte uppnås ska alla spel på detta specifika index bli ogiltiga. Detta gäller inte om inningsperioden avslutas på ett naturligt sätt.
    • Fyra/sex för x over
     • Spel på den här marknaden rättas när en gräns nås (fyra eller sex) i angiven over. Alla runs måste komma från slagträt. Spelare som springer fyra/sex och/eller extra räknas inte för den här marknaden.
    • Over/under för hela matchens sexor/fyror
     • Om någon av lagens inningar i en match med begränsade antal overs minskas med mer än 20 % av det ursprungliga antalet overs kommer alla spel på den här marknaden att bli ogiltiga om inte det aktuella spelet har blivit entydigt fastställt innan utannonseringen av en minskning av overs. Spel står kvar om någon av inningarna förkortas på grund av att de nått ett naturligt avslut.
    • Första over: Över/under Totalt antal runs
     • Spel rättas i enlighet med totalt antal runs som görs i den första overn i matchens första innings.
     • Alla spel ogiltigförklaras om den första overns in slutförs på grund av yttre faktorer, såvida inte resultatet otvetydigt fastställts redan innan minskningen av overs sker. I cricket med begränsat antal overs rättas Runs i första over baserat på resultatet vid slutet av den första overn, oavsett eventuella minskningar av antalet overs.
   • Matchens första boll
   • Den här marknaden rättas baserat på resultatet från matchens första slutförda boll. Död boll räknas inte.
   • I cricket med begränsat antal overs rättas denna marknad baserat på matchens första boll, oavsett eventuella minskningar av antalet overs, förutsatt att den första bollen bowlas.
    • Lag med bästa run-görare för matchen
     • För testmatcher och regionsmästerskap kommer detta fastställas baserat på bästa poäng som uppnåtts för de första inningarna för någon av sidorna.
     • Om någon av sidorna spelar färre än sitt tilldelade antal inningsperioder av någon anledning (annat än att inningsperioden avslutas på ett naturligt sätt) kommer alla spel på den här marknaden att ogiltigförklaras. Marknaden kommer dock att rättas även om resultatet redan har fastställts innan några minskningar i overs har gjorts.
     • För matcher med begränsat antal overs ska alla spel ogiltigförklaras om det görs några minskningar i inningarna av någon sida före eller efter att spelet har inletts.
    • Lag som leder efter de första inningarna
     • Om laget som slår får göra färre än 20 overs i sina inningsperioder av något skäl (annat än att inningsperioden avslutas på ett naturligt sätt) kommer alla spel på den här marknaden ogiltigförklaras.
     • Om det blir oavgjort ogiltigförklaras alla spel.
    • Totalt antal runouts i matchen
     • Om något lags inningar, i en match med begränsat antal overs, minskas med mer än 20 % av det ursprungliga antalet overs, blir alla spel på den här marknaden ogiltiga.
     • Spel står kvar om någon av inningarna förkortas på grund av att de nått ett naturligt avslut.
    • Wicket faller
     • Marknaden rättas baserat på poängställningen när nästa wicket faller, oavsett eventuell minskning av overs.
     • Om en innings förkortas på grund en minskning av antalet overs eller av att matchen avbryts, gäller alla spel om en boll har bowlats sedan den nya slagmannen ställde sig på slagpositionen.
     • Om laget som slår når slutet av sina tilldelade overs, når sitt mål eller om innings förklaras avslutad innan angiven wicket faller, anses nästa lags wicket ha fallit till den totala poäng som uppnåtts av laget som slår.
     • I rättningssyfte räknas inte en slagman som blir skadad eller avbryter matchen som en wicket.
    • Förlorade wickets per lag
     • I en match med begränsat antal overs kommer den här marknaden rättas i enlighet med antal wicket som förlorats av laget i deras inningsperioder.
     • Om inningsperioderna förkortas av någon anledning (utöver att de avslutas på naturligt sätt) så kommer alla otvetydigt fastställa spel rättas samtidigt som alla andra blir ogiltiga.
     • I en testmatch gäller denna marknad totalt antal wicket som har förlorats av laget i sina andra inningar.
    • Högsta poängen efter första overs
     • I cricket med begränsat antal overs rättas denna marknad oavsett eventuella minskningar, förutsatt att varje innings första over slutförs.
    • Lagets totala antal sexor/fyror i matchen
     • Den här marknaden ogiltigförklaras om det görs någon minskning i overs för inningarna för laget i fråga, såvida inte marknaden har fastställts otvetydigt innan någon minskning av overs har annonserats.
    • Century (100)/Halvt century (50) i matchen/1:a innings
     • Dessa marknader erbjuds på en spelare (snarare än på ett helt lag) som gör ett century eller ett halvt century i matchen eller under första inningsperioden (enligt vad som är tillämpligt).
     • Beroende på matchtyp måste följande antal overs spelas i det lagets innings för att spel ska gälla, om inte resultatet redan blivit entydigt fastställt innan reduktionen:
      • Twenty20-matcher: minst 16 overs för vardera lag.
      • 50 overs-matcher: minst 40 overs för vardera lag.

     I alla dessa fall är dock spelen giltiga om inningsperioderna avslutas på ett naturligt sätt med mindre än vad som anges ovan.

    • Gör 10/20/30/40 runs
     • Marknader rättas oavsett om spelaren når slagpositionen eller inte, förutsatt att spelaren ingår i startelvan.
     • Om spelaren inte ingår i startelvan, ogiltigförklaras spel på dessa val.
    • Spelare gör 50/100
     • Detta gäller enskilda spelare som gör 50/100 eller fler runs (enligt vad som är tillämpligt).
     • Spel på den här marknaden rättas oavsett om spelaren når slagpositionen eller inte, förutsatt att spelaren ingår i startelvan.
     • Alla spel på spelare som inte ingår i startelvan ogiltigförklaras.
    • Flest run outs
     • Den här marknaden rättas förutsatt att ingen av sidorna förlorar mer än 20 % av sin ursprungliga tilldelning av overs på grund av externa faktorer (såvida inte marknaden har fastställts otvetydigt innan någon minskning av overs har meddelats).
    • Match-wickets för bowler
     • Denna marknad rättas för alla bowlers som listats i startelvan, oavsett antalet overs han bowlar. Men om antalet overs för den sida som slås minskas med mer än 10 % av deras initiala tilldelning ogiltigförklaras den här marknaden (med undantag för där resultatet har fastställts otvetydigt innan någon minskning av overs meddelas).
    • Extra för inningar
     • Den här marknaden blir ogiltigförklarad om inningarna i fråga minskas med mer än 10 %.
    • Högsta serie poäng i en inningsperiod
     • Den här marknaden rättas i enlighet med vilket lag som får högst poäng i en enskild inningsperiod för tillämplig testserie.
     • Om det blir oavgjort gäller reglerna för dött lopp för den här marknaden.
    • Spelarprestationsmarknader
     • Poäng tilldelas spelarna på följande sätt:
      • 1 poäng per run som tas med slagträt
      • 10 poäng per bollfångst på planen
      • 20 poäng per wicket som tas med bollen
      • 25 poäng per stumping som en wicket-hållare har gjort.
     • En boll måste bowlas i den tredje inningsperioden för att spel ska vara giltiga.
     • För matcher med begränsat antal overs ska alla spel ogiltigförklaras om det görs några minskningar i inningarna av någon sida före eller efter att spelet har inletts (såvida inte minskningen beror på att inningarna nått ett naturligt slut eller spelet i fråga redan otvetydigt bestämts vid den tidpunkt då minskningen utannonseras).
    • Marginal för 1:a inningsperioden
     • Den här marknaden rättas i enlighet med skillnaden i totalt antal runs som tas av varje lag i matchens första inningar.
     • Om ett lags inningsperiod i en testmatch eller regionsmästerskap varar i mindre än 60 overs, på grund av externa faktorer, kommer spel på den här marknaden att ogiltigförklaras. För att undvika tvivel gäller detta inte om inningsperioden har nått ett naturligt slut.
    • 1:a/2:a inningsperioden bowlas ut
     • Den här marknaden rättas som ja om laget i fråga förlorar alla sina wickets inom tilldelade overs. Marknaden rättas som nej om de inte är ute i slutet av inningarna. Om det görs någon minskning i overs, med undantag för om inningarna når ett naturligt slut, kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.
    • Spelare slår en sexa
     • Spel på den här marknaden gäller oavsett om spelaren når slagpositionen eller inte, förutsatt att spelaren ingår i startelvan. Spel som placeras på en spelare som inte ingår i startelvan ogiltigförklaras. För att undvika tveksamheter räknas inte spelare som springer sex in i den här marknaden.
    • Six and Out
     • Den här marknaden kommer att rättas om en spelare under en match slår "en sexa" och även tar en wicket. Spelare som listats i startelvan som inte slår/bowlar anses ha deltagit, och spel på sådana spelare rättas som förlorade spel.
     • Spel som placeras på en spelare som inte listats i startelvan blir ogiltiga.
     • Om inningarna förkortas av någon anledning, utöver att de avslutas på naturligt sätt, kommer alla otvetydigt fastställa spel att rättas samtidigt som alla andra blir ogiltiga.
    • Första/andra inningsperiodens högsta 5 overs
     • Om något lags inningar i en match med begränsat antal overs minskas på grund av externa faktorer kommer spel på den här marknaden att ogiltigförklaras.
     • För matcher med begränsat antal overs gäller att om vinnaren redan är otvetydigt fastställd, även om inningsperioden spelas tills de avslutas på naturligt sätt, så rättas marknaden som vanligt trots eventuella minskningar.
    • Run som görs vid förlust av 4 wickets
     • Den här marknaden kommer att rättas i enlighet med totalt antal runs som har gjorts när den fjärde wicketen faller.
     • Om den fjärde wicketen inte faller rättas marknaden baserat på poängen som laget har uppnått i inningsperioden.
    • Dubbel för vinna matchen/bästa run-görare i laget
     • I en match med två inningsperioder (testmatch eller regionsmästerskap) gäller marknaden för bästa run-görare endast för de första inningsperioderna (om inte annat angetts).
     • Beroende på vilken typ av match det gäller ska följande minsta antal overs bowlas i lagets inningsperiod för att spelet ska vara giltigt:
      • Testmatcher: 50 overs
      • Regionmästerskap: 50 overs
      • 50 over-match: 25 overs
      • 40 over-match: 20 overs
      • 20 over-match: 15 overs
     • I alla dessa fall är dock spelen giltiga om inningsperioden avslutas på ett naturligt sätt med mindre overs än vad som anges ovan. Spel som placeras på en spelare som inte listats i startelvan blir ogiltiga.
     • Spelare som listats i startelvan men som inte slår anses ha deltagit och spel på sådana spelare rättas som förlorade spel.
     • Om två eller fler spelare gör samma antal runs gäller reglerna för dött lopp.
     • För matcher med begränsat antal overs: Om vinnaren redan är otvetydigt fastställd, även om inningarna spelas tills de avslutas på naturligt sätt, rättas marknaden som normal trots eventuella minskningar.
    • Dubbel för bästa lag A/B run-görare/dubbel för bästa run-görare i laget/bästa wickettagare i laget
     • I en match med två inningar (t.ex. testmatch eller regionsmästerskap) gäller den här marknaden endast för de första inningarna (om inte annat angetts).
     • Beroende på vilken typ av match det gäller ska följande minsta antal overs bowlas i tillämpligt lags inningar för att spelet ska vara giltigt:
      • Testmatcher: 50 overs
      • Regionmästerskap: 50 overs
      • 50 over-match: 25 overs
      • 40 over-match: 20 overs
      • 20 over-match: 15 overs
     • I alla dessa fall är dock spelen giltiga om inningsperioden avslutas på ett naturligt sätt med mindre overs än vad som anges ovan. Spel som placeras på en spelare som inte listats i startelvan blir ogiltiga.
     • Spelare som listats i startelvan men som inte slår anses ha deltagit och spel på sådana spelare rättas som förlorade spel.
     • Om två eller fler spelare gör samma antal runs gäller reglerna för dött lopp.
    • Matchens lirare
     • Den här marknaden rättas i enlighet med priset för matchens lirare som utdelas i presentationen efter matchen. Om fler än en spelare utses till matchens lirare gäller reglerna för dött lopp för den här marknaden.
     • Spel på spelare som inte ingår i sitt lags startelva (även 'impact subs') kommer att annulleras.
    • Lag som får flest fyror/lag som får flest fyror och vinner matchen
     • Om något av lagens inningar i en match med begränsade antal overs minskas med mer än 20 % av det ursprungliga antalet overs kommer alla spel på den här marknaden att bli ogiltiga oavsett hur många sexor/fyror som slås innan, eller efter, en utannonserad minskning av overs.
     • Spel står kvar om någon av inningarna förkortas på grund av att de nått ett naturligt avslut.
    • Först till tio runs
     • Spel på den här marknaden är giltiga så länge inte någon av de listade spelarna inte öppnar slagningen (och då blir alla spel på den här marknaden ogiltiga).
     • Spel är giltiga oavsett vilka av de listade spelarna som får den första bollen.
     • Om ingen av spelarna når 10 run är Ingen av dem det vinnande valet.
     • I matcher som påverkas av vädret och om ingen av slagmännen når 10 rundor och ingen av dem är ute så blir dock spel på den här marknaden ogiltiga. Spel är giltiga oavsett vilka av de listade spelarna som får den första bollen.
    • Bästa wicket-görare i turneringen
     • Alla som är live eller inte (dvs. om en spelare inte deltar i en turnering kommer spel som placerats på den spelaren kvarstå).
     • Om två eller fler spelare gör samma antal wicket så gäller reglerna för dött lopp.
    • Bästa run-görare i turneringen
     • Alla som är live eller inte (dvs. om en spelare inte deltar i en turnering kommer spel som placerats på den spelaren kvarstå).
     • Om två eller fler spelare gör samma antal runs gäller reglerna för dött lopp.
    • Riktning för första gränsen
     • Den här marknaden rättas i enlighet med riktningen för den första gränsen som fastställ med hjälp av ett slag (ges som run till slagmannen).
     • Den här marknaden inkluderar både fyror och sexor.
    • Slutförd match
     • Den här marknaden rättas baserat på om något resultat tillkännages under denna match med begränsat antal overs eller om matchen avbryts/slutar utan resultat?
     • För att undvika tveksamheter innebär ett annat officiellt resultat än att matchen avbryts eller slutar utan resultat att ”ja” är det vinnande valet på den här marknaden.
     • Om matchen avbryts eller slutar utan resultat, innebär detta att ”nej” är det vinnande valet på den här marknaden.
     • Observera att denna marknad överförs till eventuell reservdag och rättas enligt matchens officiella resultat. Om en match skjuts upp eller avbryts av orsaker annat än väder (inklusive, men inte begränsat till: farlig wicket, planvandalisering, strejk eller bojkott, protester, strålkastarfel, skador på stadion, terrorism eller naturkatastrofer), förbehåller sig Betfair rätten att ogiltigförklara alla spel på denna marknad.
    • Totalt antal runs i matchen
     • Den här marknaden rättas baserat på antalet runs som sammanlagt görs i matchen i båda lagens innings.
     • I rättningssyfte inkluderas extrapoäng och penalty runs.
     • Följande minsta antal overs måste planeras, annars ogiltigförklaras alla spel, såvida inte rättningen redan har slutförts.
     • - Twenty20-matcher – 16 overs.

      - Endagsmatcher – 40 overs.

    • Wickets som förlorats efter x antal overs.
     • Den här marknaden rättas i enlighet med hur många wickets som har förlorats efter det antal overs som angetts i index. Om inningsperioden får ett naturligt slut utan att nå antalet overs som angetts i index kommer alla slag att rättas i enlighet med antal wickets som förlorats i omgången.
    • #OddsOnThat/Matchkombos cricketregler
     • Reglerna i detta underavsnitt gäller specifikt för rättningar av cricketspel som placeras via #OddsOnThat/Matchkombos (”OOT”). Alla andra rättningsbestämmelser som ingår i avsnittet ”Cricketregler” eller någon annanstans på denna webbplats (inklusive i dessa Regler och Föreskrifter) gäller även för rättningen av OOT-spel om de inte strider mot eller motsäger de som ingår i detta underavsnitt (i vilket fall reglerna i detta underavsnitt företräde).
     • För rättning av OOT-spel anses en grind inte att ha inträffat om en slagman drar sig tillbaka från spelet.
     • Om någon spelare som är del av ett matchkombo-spel inte deltar i det aktuella evenemanget, ogiltigförklaras hela spelet.
     • Där har vi gjort ett uppenbart fel gällande prissättning eller beskrivning (dvs. formulering) för ett OOT-spel, förbehåller vi oss rätten att avbryta ett sådant OOT-spel och sedermera erbjuda spelet till rätt pris eller med en annan beskrivning.
     • För OOT-spel i matchseriespel, när hela antalet schemalagda matcher inom den aktuella serien inte spelas av någon anledning, förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara alla marknader som relaterar till serien som helhet.
     • Om ett lags inningsperiod i en testmatch eller regionsmästerskap varar i mindre än sextio overs på grund av en ”extern” orsak (t.ex. utöver de fall då inningsperioden har nått sitt naturliga slut) ogiltigförklaras alla OOT-spel relaterade till gruppens inningsperiod.
     • För matcher med begränsat antal overs rättas OOT-spel enligt slutligt antal runs som uppnåtts av vardera lag (inklusive eventuella extrapoäng eller penalty runs som delats ut under matchen). Om en minskning av det planerade antalet overs sker under en inningsperiod gäller alla OOT-spel för den matchen om minskningen uppgår till maximalt 10 % av det totala antalet overs som schemalades med avseende på den inningsperioden vid tidpunkten då OOT-spelet placerades. Om antalet overs minskar med mer än 10 % ogiltigförklaras alla OOT-spel i den matchen (oavsett om det totala antalet runs uppnås av något lag). Oaktat föregående, om det schemalagda antalet overs har ändrats så att ett team får färre än 10 overs, ogiltigförklaras alla spel på den matchen oavsett omständigheter.
     • Maximal utbetalning i samband med ett OOT-spel i cricket ska vara 500 000 kr.
  16. 12 Cykling

   • Om det ordnas en prispallsceremoni kommer marknader att rättas enligt det officiella resultatet från tillämpligt styrande organ vid ceremonin, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet.
   • Om det inte ordnas någon prispallsceremoni fastställs resultatet i överensstämmelse med de officiella resultaten från tillämpligt styrande organ, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet (utom om ändringen offentliggörs inom ett dygn efter den första rättningen på den aktuella marknaden för att rätta ett fel i rapporteringen av resultatet).
   • För Vinna en etapp-marknaderna gäller att om den angivna cyklisten inte startar loppet blir alla spel på den cyklisten ogiltiga. Om den angivna cyklisten är med i ett dött lopp för första platsen i någon etapp kommer detta räknas som en vinst för denna etapp.
   • Rättning av head-to-head baseras på officiellt resultat för den cyklist som fick högst placering i den specifika tävlingen/etappen. Spel annulleras om en eller båda cyklisterna inte startar i tävlingen/etappen. Om båda cyklisterna startar men inte slutför en viss tävling eller etapp, annulleras alla spel. Om båda cyklisterna startar en specifik tävling/etapp och bara en cyklist inte avslutar den, kommer den cyklist som slutför den specifika tävlingen/etappen att räknas som vinnare
   • All betting på omgångar rättas baserat på de resultat som publiceras av det officiella styrande organet för loppet vid prisutdelningen. Detta gäller även om omgången förkortas på grund av dåligt väder eller någon annan anledning.
  17. 13 Dart

   • Om en match startar, men inte fullföljs, kommer spelaren som går vidare till nästa omgång att rättas som vinnare (vid final, den spelare som vinner turneringen).
   • Om en match inte fullföljs kommer alla spel på någon "Korrekt resultat" och "nästa leg/game/set" marknad att ogiltigförklaras, förutom de som har fastställts utan förbehåll.
   • Om en match inte fullföljs kommer alla spel på handikappmarknader att ogiltigförklaras, förutom de som har fastställts utan förbehåll.
   • För dubblar och tripplar som inkluderar högsta utgång, flest 180 och vinst/förlust, måste alla tre aspekter av spelet vinna för att spelet ska räknas som framgångsrikt och räknas som vinst. För undvika missförstånd kommer spelet att räknas som förlorande om: (i) den valda spelarens högsta utgång är samma som hans/hennes motståndare, (ii) den valda spelaren får samma antal 180 som hans/hennes motståndare och/eller (iii) matchen slutar oavgjort.
   • För dagens specialare på dart måste alla schemalagda matcher genomföras. I annat fall ogiltigförklaras alla spel.
  18. 14 Allmänna regler för e-sport

   • Om ett evenemang innefattar samma två spelare eller lag som spelar flera spel/kartor gäller följande. Exempel: Vid bäst av tre gäller att om ett eller flera spel eller en eller flera kartor inte spelas eftersom resultatet av evenemanget redan har fastställts blir spel på sådana spel eller kartor ogiltiga.
   • Uppskjutningar/inställda spel

   • Datum och starttider visas endast för information. Om evenemang avbryts, senareläggs eller avbryts och inte slutförs inom 48 timmar efter den ursprungliga starttiden blir spel på evenemanget ogiltiga och insatserna betalas tillbaka. Spel eller kartor som slutförs inom 48 timmar rättas dock på vanligt sätt, även om ytterligare spel eller kartor som skulle vara en del av samma matchning avbryts eller senareläggs ytterligare.
   • Sändning

   • Spelen rättas i enlighet med officiell sändning av spelet som görs av en utgivare eller evenemangsorganisatör. Om sändningen visar antal rundor som vunnits, kills, drakar, torn osv., så kommer detta i allmänhet att användas för att rätta relevanta spel. Om resultatet av ett spel är oklart vid sändningen eller om det inte sänds används statistik-API för spelet där det är tillgängligt.
   • Indexerade marknader

   • För indexerade eller numrerade marknader (t.ex. vinnare för en viss omgång i Counter Strike: GO, eller laget som dödar ett visst antal i League of Legends eller DOTA2) fastställer indexet vilka mål som räknas. Ord som "nästa" i marknadsnamnet är inte garanterat korrekta eftersom sändningar kan vara försenade och vi inte alltid avancerar indexet exakt när ett mål nås eller en omgång slutförs. Alla spel rättas därför i enlighet med den numrerade rundan eller angivet mål, oavsett andra formuleringar i marknadens namn eller dess timing i relation till när spelet gjordes.
   • Om det schemalagda antalet rundor eller kartor förändras eller om marknaderna erbjuds på fel sätt, i enlighet med ett annat antal rundor eller kartor från aktuellt schemalagt antal, så kommer spel på den vinnande marginalen (inklusive handikapp), totalt antal rundor/kartor, Korrekt resultat osv. att ogiltigförklaras och insatserna betalas tillbaka. Spelen på kartvinnare och matchup-vinnare gäller.
   • o Om en karta inte spelas eller ges till en annan spelare eller lag genom walkover eller som standard utan att spelet har börjat blir alla spel på den kartan och matchupen som helhet ogiltiga och insatserna återbetalas. Spel som endast relaterar till kartor som spelas gäller. En karta anses ha startat så snart spelklockan startar eller om något av lagen eller någon av spelarna gör en spelåtgärd som är relaterad till kartan, inklusive pick, banningar och vapenköp.
   • League of Legends

   • Torn – alla förstörda torn räknas som att de har förstörts av motståndarlaget även om den senaste träffen kom från en minion.
   • Inhibitors – alla förstörda inhibitors räknas som förstörda av motståndarlaget, även om den senaste träffen kom från en minion. För spel som involverar antal inhibitors som har förstörts räknas var och en av de sex inhibitorerna endast en gång även om de förstörs, får nytt liv och sedan förstörs igen. För spel som gäller nästa inhibitor som ska förstöras räknas varje förstörelse av en inhibitor var för sig, även då denna har fått nytt liv och förstörs för en andra eller efterföljande gång.
   • För spel som involverar kills (t.ex. First Blood, vilket i League of Legends är synonymt med första dödsfallet på kartan) är den officiella sändningen eller spel-API, om den är tillgänglig, definitiv när det gäller att fastställa om en champions död ska räknas som kill. Om en champion till exempel dödas av ett torn eller en minion-skada utan att någon fiende-champion är inblandad kan detta inte registreras som kill i sändning, och det räknas då inte som kill för rättning av spel.
   • För spel som gäller nästa lag som tar poäng för ett visst mål eller vilket lag som ska ta flest poäng för ett särskilt mål, där valen "Inget av dem" eller Oavgjort finns och blir det vinnande valet blir spel på något av lagen förlorade. Om inget sådant val finns och inget av lagen är vinnare är alla spel på marknaden ogiltiga och insatserna betalas tillbaka.
   • Kapitulation

   • Om ett lag kapitulerar står spelen kvar och rättas i enlighet med följande. För spel som involverar kartvinnare är det vinnande laget det lag som inte gav upp.
   • Spel som inkluderar drakar, barons och kills rättas i enlighet med situationen där kapitulationen görs.
   • Spel som gäller torn och inhibitors rättas som om det vinnande laget hade förstört minimiantalet av ytterligare torn och/eller inhibitors som teoretiskt sett krävs för att vinna ett spel på normalt sätt från positionen där kapitulationen inträffade. Om en inhibitor för det förlorade laget till exempel ligger nere när kapitulationen görs döms inte någon annan inhibitor som förstörd. Om ingen inhibitor i det förlorande laget är nere anses det vinnande laget ha förstört ytterligare en inhibitor, där prioritet ges till en inhibitor som redan har förstörts, om en sådan inhibitor finns och har fått nytt liv. Om det vinnande laget har förstört alla tier 1-torn och ett tier 2-torn anses det att de har förstört ytterligare tre torn (sju totalt), eftersom de skulle ha behövt förstöra minst ett tier 3-torn och de två nexustornen för att vinna spelet på normalt sätt från den positionen.
   • DOTA2

   • Torn – alla förstörda torn räknas som att de har förstörts av motståndarlaget även om den senaste träffen kom från en minion.
   • Baracker – alla förstörda baracker räknas som förstörda av motståndarlaget, även om den senaste träffen kom från en minion. Ranged- och melee-barackerna för varje par räknas som separata baracker, så att varje lag har totalt sex baracker.
   • Kills (utöver First blood) – officiell sändning eller spel-API, om sådan finns, är definitiv när det gäller att fastställa om en champions död räknas som kill. Om en champion till exempel dödas av ett torn eller en minion-skada utan att någon fiende-champion är inblandad kan detta inte registreras som kill i sändning, och det räknas då inte som kill för rättning av spel.
   • First Blood – sändnings- eller officiellt API-poäng ska registrera detta kill som First Blood. Där, till exempel, en kill förnekas av en lagmedlem kan det inte räknas som First Blood (oavsett om det har registrerats som kill för sändningens killcounter), och det räknas då inte som First Blood vid rättning av spel. För att undvika tvivel kommer alla kill-marknader utöver First Blood rättas baserat på killcounter, men kill som registreras i killcounter utgör endast First Blood om det utannonseras som detta.
   • Roshans – det lag som får den sista träffen på Roshan så som detta definieras enligt sändning eller spel-API, om detta är tillgängligt, anses har dödat Roshan, oavsett om detta är spelaren som plockar upp de odödligas sköld.
   • Nästa lag som tar poäng för ett visst mål eller det lag som tar flest poäng för ett särskilt mål – där valet "Inget av dem" eller Oavgjort finns och blir det vinnande valet blir spel på något av lagen förlorare. Om inget sådant val finns och inget av lagen är vinnare är alla spel på marknaden ogiltiga och insatserna betalas tillbaka.
   • Kapitulation

   • Om ett lag kapitulerar står spelen kvar och rättas i enlighet med följande:
   • För spel som involverar kartvinnare är det vinnande laget det lag som inte gav upp.
   • Spel som inkluderar Roshans, baracker och kills rättas i enlighet med situationen där kapitulationer görs.
   • Spel som gäller torn rättas som om det vinnande laget hade förstört minimiantalet av ytterligare torn som teoretiskt sett krävs för att vinna ett spel på normalt sätt från positionen där kapitulationen inträffade. Om det vinnande laget till exempel har förstört alla tier 1-torn och ett tier 2-torn anses det att de har förstört ytterligare tre torn (sju totalt), eftersom de skulle ha behövt förstöra minst ett tier 3-torn och de två uråldriga tornen för att vinna spelet på normalt sätt från den positionen.
   • Counter Strike: GO

   • De flesta kartspel baseras på schemalagt antal omgångar (oftast bäst av 30), exklusive extra omgångar som spelas vid oavgjort. Om en kartvinnarmarknad erbjuds utan valet Oavgjort rättas detta i enlighet med den totala vinnaren för kartan (inkl. ET om detta spelas).
  19. 15 Pengainsatser

    • Marknaderna FTSE upp/ned 20 min
    – spelen rättas i enlighet med om FTSE100 slutar som upp, förblir samma eller slutar som ned för relevant period. Marknaden rättas i enlighet med prisändringen för FTSE100. Prisändringen mäts med hjälp av periodens första prisstämpel och jämförs med första prisstämpeln för periodens stängningstid, där alla prisstämplar tas från Bloomberg. För perioder som avslutas vid stängning av dagens handel används den officiella sluttiden och inte den första prisstämpeln för periodens stängningstid.
    • Räntesats – MPC-marknader
    – spel rättas i enlighet med värdet för UK Base Rate ("räntan") efter nästa schemalagda möte med Bank of England (MPC). Om en ränteändring utannonseras före det schemalagda mötet och det schemalagda mötet ändå äger rum kommer Betfair rätta den här marknaden i enlighet med vad räntan är omedelbart efter det schemalagda mötet. Om en ränteändring utannonseras före det schemalagda mötet och det schemalagda mötet avbryts (eller inte äger rum vid den tid och det datum som schemalagts) kommer Betfair ogiltigförklara alla spel som har matchats då ränteändringen utannonseras och kommer att rätta den här marknaden i enlighet med den nyligen utannonserade räntan. Om räntesatsen som meddelas innebär en ökning som är större än standard (t.ex. X,00; X,25; X,50 eller X,75) gör Betfair marknaden ogiltig (till exempel leder 4,33 % till att marknaden blir ogiltig).
  20. 16 Futsal

   • Spel rättas i enlighet med resultat som publiceras av relevant styrande organ vid matchens slut. I avsaknad av konsekvent, oberoende bevis eller då det finns signifikanta motsägelsefulla bevis rättas spel baserat på vår egen statistik.
   • Alla marknader rättas i enlighet med resultatet efter ordinarie tid (40 minuter). De enda undantagen gäller matcher som spelas kortare tid (t.ex. 30 minuter) enligt överenskommelse i form av tävlingsregler eller överenskommet av båda lagen före avspark. I sådana fall, om matchen spelas i det traditionella formatet med två halvlekar, rättas alla spel efter den överenskomna matchlängden.
   • I händelse av att en match inte genomförs anses spel på matchen vara ogiltiga.
   • Om en match ställs in ogiltigförklaras alla marknader såvida inte resultatet har fastställts otvetydigt.

   Översikt över specifika marknader (futsal)

   • Marknader för trevägs matchodds rättas baserat på resultat när ordinarie tid är slut, inklusive tilläggstid. Förlängning beaktas inte vid rättning av marknader för trevägs matchodds.
   • Förlängning beaktas vid rättning av marknader för handikapp och totalt antal mål.
  21. 17 GAA

   • Förlängning inkluderas inte (såvida inget annat anges). Marknader rättas enligt resultatet för 60/70 minuter.
   • Alla matcher som avbryts innan de har slutförts kommer att deklareras som ogiltiga såvida inga officiella resultat deklareras av det styrande organet. Alla andra marknader kommer att deklareras som ogiltiga såvida inte deras resultat redan har fastställts.
   • Spelarpoäng. Den här marknaden rättas i enlighet med totalt antal poäng (mål plus poäng) som tas av angiven spelare. Spelaren ska starta för att spelen ska gälla.
   • Genomsnittspoäng. Liga/mästerskap. Den här marknaden rättas i enlighet med genomsnittlig poäng som tas av den angivna spelaren under hela ligan eller mästerskapet (inklusive semifinal och final). Den namngivna spelaren måste starta minst tre spel i ligan för att spelen ska gälla.
   • Årets fotbollsspelare-/hurlingspelare. Den här marknaden rättas i enlighet med resultaten för den officiella ceremonin All Star Award.
   • Om en match blir senarelagd ogiltigförklaras alla spel på den matchen om den inte planeras att äga rum inom 72 timmar efter dess ursprungliga starttid. För denna regel ska den planerade starttiden för en match vara den som deklarerats av centralrådet GAA, de enskilda provinsråden eller enskilda länsstyrelser som bestämmer de gällande ligamatcherna. Om det uppstår en konflikt eller motsägelse mellan starttiderna som av någon av ovanstående har deklarerat ska prioriteringsordningen vara (i fallande ordning): (i) centralrådet GAA, sedan (ii) de enskilda provinsråden och sedan (iii) de enskilda länsstyrelserna.
   • GAA Matchkombos - Regler
    • Reglerna i detta underavsnitt gäller specifikt för rättningar av GAA-spel som placeras via Matchkombos (#OddsOnThat). Alla andra rättningsbestämmelser som ingår i avsnittet ”GAA” eller någon annanstans på denna webbplats gäller även för rättningen av Matchkombo-spel om de inte strider mot eller motsäger de som ingår i detta underavsnitt (i det fallet äger reglerna i detta underavsnitt företräde).
    • Självmål som görs av motståndarlaget kommer att räknas in i ett lags mål. Men självmål som görs av en spelare kommer inte att räknas in i den spelarens målsumma.
    • Om en spelare som ingår i ett Matchkombo-spel inte deltar i den relevanta matchen, kommer Matchkombo-spelet i fråga ogiltigförklaras.
    • För Matchkombo-spel på en spelare att göra under eller över ett visst antal poäng: (i) spelaren måste starta matchen (spel ogiltigförklaras i fall där den berörda spelaren inte startar) och (ii) fasta situationer (dvs. frisparkar, straffar, 45s och sidlinje-bollar) som resulterar i ett mål kommer att räknas in i poängberäkningen om inget annat anges.
    • För alla Matchkombo-spel räknas extra tid och/eller omspel inte in, såvida det inte uttryckligen anges annat.
    • Alla Matchkombo-spel som innebär att målramen träffas kräver att bollen träffar en stolpe eller ribban under aktivt spel. Det räknas inte om bollen träffar målramen efter att domaren har blåst av spelet. Om bollen träffar målramen två eller fler gånger i följd, räknas varje kontakt med ramen separat.
    • Alla Matchkombo-marknader (inklusive Totalt antal Wides/Lineouts) kommer att rättas utifrån det officiella resultatet som publicerats av RTE Sport (eller av en annan organisation som är utsedd av Betfair).
    • Marknader med avseende på första målvakt att röra bollen kommer att rättas utifrån vilken målvakt som först nuddar bollen medan match är igång. Om till exempel en målvakt nuddar bollen men domaren av någon anledning blåser (t.ex. en frispark tilldelas för en överträdelse som skett före målvakten rörde bollen), kommer målvakten, för tillämpningen av dessa regler, inte anses ha rört bollen.
    • Där ett uppenbart felsatt odds har inträffat förbehåller vi oss rätten att ta bort Matchkombo-spel som lagt det felaktiga oddset (och under sådana omständigheter erbjuder vi att Matchkombo-spelet placeras igen, till det korrekta oddset).
    • Vid uppenbara formuleringsfel förbehåller vi oss rätten att ta bort Matchkombo-spel på det urvalet (och under sådana omständigheter erbjuder vi att Matchkombo-spelet placeras igen, med rätt formulering).
    • Den maximala utbetalningen för ett Matchkombo-spel i GAA är 250 000 kr. Detta inkluderar singelspel eller multiplar som innehåller ett Matchkombo-val.
  22. 18 Golf

    18.1 Allmänt

    • Om ett odds för oavgjort inte är tillgängligt gäller regler för dött lopp.
    • Turneringsspel gäller endast om minst det antal hål spelats som krävs för att tillhandahålla ett officiellt resultat.
    • Om det ordnas en prispallsceremoni kommer marknader att rättas enligt det officiella resultatet från tillämpligt styrande organ vid ceremonin, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet.
    • Om det inte ordnas någon prispallsceremoni fastställs resultatet i överensstämmelse med de officiella resultaten från tillämpligt styrande organ, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet (utom om ändringen offentliggörs inom ett dygn efter den första rättningen på den aktuella marknaden för att rätta ett fel i rapporteringen av resultatet).
    • Om en spelare inte startar en turnering kommer alla spel på den spelaren att ogiltigförklaras.
    • Om en deltagare startar en turnering men inte fullföljer den, rättas denna som förlorare.
    • Om en turnering förkortas och Betfair rättar turneringsmarknaderna kommer alla spel som placeras efter den sista slutförda rundan att ogiltigförklaras.
    • På Går vidare-marknader för turneringar är vinnarna de deltagare som går vidare till turneringen även om de sedan inte deltar i turneringen. Marknaderna rättas efter kvalificeringen, oberoende av eventuella diskvalificeringar eller ändringar i efterhand.
    • Om en turnering/runda startas om från början kommer alla spel som placeras efter den officiella starttiden att ogiltigförklaras, förutom på de marknader som har fastställts utan förbehåll. Spel på 2- eller 3-boll ogiltigförklaras endast om de placeras efter utspel för den aktuella 2- eller 3-bollen.
    • Segermarginal-marknaderna rättas i enlighet med officiella turneringsresultat som INTE inkluderas i några slutspel.
    • För marknaderna 3 bollar och 2 bollar kommer alla spel på dessa marknader att gälla oavsett om spelarna spelar i samma grupp eller pairing som varandra.
    • Om en turnering förkortas eller på annat sätt påverkas av vädret kommer rättningen att baseras på prisceremonin, inklusive turneringsgrupper, matcher, endast plats, topp 10 och alla 72-hålsspel under förutsättning att minst 36 hål har spelats i turneringen.
    • Om 36 hål inte har spelats kommer alla spel på eventet att annulleras, förutom spel som redan har avgjorts, till exempel '1:a runda 3-boll'.
    • Blir det inget mer spel efter att oddsspel har lagts kommer det spelet att annulleras.
    • Vid uppskjuten turnering kommer alla spel gälla om turneringen spelas inom 7 dagar, annars kommer spel att annulleras.

    18.2 Turneringsspel (dvs. 72-håls matchodds)

    • Om en deltagare stryks utan att slå ett slag på den aktuella marknaden ogiltigförklaras alla spel.
    • Om ingen deltagare lyckas fullfölja en särskild runda vinner deltagaren med lägst antal totala slag efter förgående runda.
    • Om en deltagare diskvalificeras eller utgår av andra orsaker under en runda rättas denne som förlorare, om minst en deltagare fullföljt samma runda.
    • Skulle alla deltagare misslyckas med att fullfölja första rundan ogiltigförklaras alla spel.

    18.3 Round betting markets (e.g. 2 balls, 3 balls etc)

    • Spelare måste slutföra minst tre hål för att spelen ska gälla.
    • Vid spel på 2- eller 3-boll är vinnaren den spelare i paret eller gruppen som har lägst poäng efter 18 hål.
    • Om en spelare i 2- eller 3-bollen inte slår ut ogiltigförklaras alla spel på den 2- eller 3-bollen. Om en spelare bryter under omgången anses han eller hon dock ha spelat.
    • I händelse av att en 2- eller 3-boll omarrangeras gäller alla spel på den 2- eller 3-bollen enligt de ursprungliga paren/grupperna.
    • Om en spelare får poäng men senare diskvalificeras, rättas alla spel enligt den poäng som spelaren registrerat för den omgången. När spelaren skriver under kortet har poängen registrerats, och efterföljande diskvalificering eller ändring av resultatet ignoreras vid rättningen.
    • Odds för oavgjort erbjuds vid spel på 2-boll. Därmed är spel på någon av spelarna förlorande spel och spel på oavgjort vinnande spel i händelse av oavgjort resultat. Regler för dött lopp gäller i händelse av oavgjort resultat vid spel på 3-boll.
    • Minst en spelare i en 2/3-boll måste slutföra 18 hål för att spel ska gälla.

    18.4 Hål-per-hål-marknader (slagspel)

    • Om ett hål inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel, förutom de som har fastställts utan förbehåll.
    • Marknaderna rättas efter hålet, oberoende av eventuella diskvalificeringar i efterhand.

    18.5 Hål-per-hål-marknader (matchspel)

    • Med undantag för deltagare eller lag som förlorar ett hål (där de rättas som förlorare) gäller, att om ett hål inte fullföljs av någon deltagare eller lag ogiltigförklaras alla spel på det hålet, förutom de som har fastställts utan förbehåll.
    • Om en deltagare eller ett lag diskvalificeras eller utgår av andra orsaker under en runda rättas dessa som förlorare, om minst en deltagare eller ett lag fullföljt samma runda.
    • Om en deltagare eller ett lag stryks utan att slå ett slag ogiltigförklaras alla spel.
    • Marknaderna rättas efter hålet, oberoende av eventuella diskvalificeringar i efterhand.

    18.6 Individuella matchoddsmarknader

    • För alla matchoddsmarknader (t.ex. enskilda matcher i WGC Match Play eller Ryder Cup) gäller följande om matchen blir oavgjord efter 18 hål:
     • Om en deltagare eller ett lag diskvalificeras eller utgår av andra orsaker under en runda rättas dessa som förlorare, om minst en deltagare eller ett lag fullföljt samma runda.
     • Om turneringen tillåter sudden death eller playoff-hål rättas marknaden i enlighet med resultaten för sudden death- eller playoff-hål.
     • Om det är tillåtet med halva matcher i turneringen rättas marknaden som halv.
     • I matchspelsevenemang för lag kommer satsningar på vinnaren av singelmatcher att ogiltigförklaras om matchen inte avslutas på naturligt sätt. En singelmatch bedöms till exempel inte ha avslutats på ett naturligt sätt om spelarna kommer överens om ett oavgjort resultat eftersom den totala lagmatchen redan avgjorts

    18.7 Spel på toppspelare (t.ex. främsta amerikanska spelare, främsta europeiska spelare)

    • Vid spel på toppspelare är vinnaren den spelare som har högst placering i slutet av turneringen
    • Vinnare & Plats-spel rättas på samma sätt som spel på vinnare.
    • Endast de angivna spelarna räknas i rättningssyfte.
    • Om det blir oavgjort gäller reglerna för dött lopp.

    18.8 Endast vinster med förhöjt odds

    • När fler än en spelare har samma lägsta poäng i en turnering och det inte spelas något slutspel rättas vinnande spel enligt den normala metoden för dött lopp, som beskrivs i avsnittet för rättning av spel.
    • I händelse av slutspel avgör resultatet i slutspelet endast vem som vinner turneringen. Även om tre eller fler tävlande deltar i slutspelet har slutspelet som enda syfte att utse turneringens vinnare, och de olika slutpositionerna för de tävlande som inte vinner påverkas ej.

    18.9 Klarar/missar cutten

    • Spelare måste slutföra minst tre hål för att spelen ska gälla.
    • Spel på spelare som klarar/missar cutten rättas enligt det officiella resultat som läggs upp på tourens webbplats.
    • Spelare som diskvalificeras eller drar sig ur innan de har slutfört 36 hål (eller 54 hål vid kvalgräns efter tre rundor) anses ha missat cutten.
    • PGA-touren: Alla spelare som klarar cutten eller den modifierade cutten rättas som att de har klarat cutten (enligt leaderboarden på pgatour.com).
    • Om 36 hål (eller 54 hål vid kvalgräns efter tre rundor) inte slutförs, ogiltigförklaras alla spel på den här marknaden.
    • Spelare som diskvalificeras eller drar sig ur efter ett resultat som är lika bra som eller bättre än den officiella kvalgränsen (efter att ha slutfört 36 hål) anses ha klarat cutten.

    18.10 Endast placering/Slutar topp 10/Slutar topp 20

    • Rättningen baseras på det officiella resultatet som publiceras av turneringens styrande organ.
    • Regler för dött lopp gäller.

    18.11 Big “X” v The Field

    • Om någon av de spelare som utgör en del av de ”Stora ”X” stryks, ogiltigförklaras spel på denna marknad.
    • Vi förbehåller oss rätten att tillämpa regel 4 på den här marknaden om oddset på fältet påverkas tillräckligt av strukna spelare.

    18.12 Matchkombos –Golfregler

    • Reglerna i detta underavsnitt gäller specifikt för rättningar av golfspel som placeras via Matchkombos ("#OddsOnThat"). Alla andra rättningsbestämmelser som ingår i avsnittet "Golf" eller någon annanstans på denna webbplats gäller även för rättningen av Matchkombo-spel om de inte strider mot eller motsäger de som ingår i detta underavsnitt (i det fallet äger reglerna i detta underavsnitt företräde).
    • För Matchkombo-spel som innebär att en spelare kan vinna en turnering om spelaren har samma lägsta resultat i turneringen som en annan spelare, och det inte avgörs genom slutspel, rättas den relevanta delen av Matchkombo-spelet enligt våra normala regler för dött lopp.
    • I händelse av Sudden Death, avgör resultatet i Sudden Death vem som vinner turneringen. Även om tre eller fler tävlande deltar i Sudden Death har detta - för Matchkombo-spel - enbart ett syfte att fastställa vinnaren av turneringen (vilket innebär att deltagarnas relaterade slutplaceringar inom turneringen inte påverkas av deras placering i slutspelet).
    • Spelare som drar sig ur en turnering efter att de har avslutat 3 hål eller fler anses ha deltagit i turneringen och alla eventuella Matchkombo-spel på dessa spelare anses därför vara förlorade spel.
    • För alla Matchkombo-spel (#OOT) som inbegriper en spelare som har dragit sig ur innan de har slutfört 3 hål ogiltigförklaras spelet i sin helhet.
    • Där ett uppenbart felsatt odds har inträffat förbehåller vi oss rätten att ta bort Matchkombo-spel som lagt det felaktiga oddset (och under sådana omständigheter erbjuder vi att Matchkombo-spelet placeras igen, till det korrekta oddset).
    • Matchkombo-spel (#OOT) som innebär att en spelare ska hamna topp 5/10/15/20 (eller liknande) anses (om inte annat anges) vinna om spelaren hamnar på delad placering på den sistnämnda placeringen. Om ett Matchkombo-spel (#OOT) till exempel placeras på att spelaren ska hamna bland de 10 bästa och spelaren delar tiondeplatsen med någon annan anses Matchkombo-spelet vara ett vunnet spel.
    • Vid uppenbara formuleringsfel förbehåller vi oss rätten att ta bort Matchkombo-spel på det urvalet (och under sådana omständigheter erbjuder vi att Matchkombo-spelet placeras igen, med rätt formulering).
    • Den maximala utbetalningen för ett Matchkombo-spel på golf är 500 000 kr. För tydlighets skull gäller alltså maxsumman alla delar av ditt Matchkombo-spel tillsammans (d.v.s. den gäller inte separat för varje del av ditt Matchkombo-spel).
  23. 18 Greyhound

    18.1 Allmänt

    • Följande regler gäller endast för online- och mobilspel som placeras via Betfair Odds på greyhoundtävlingar. Separata regler gäller för spel som placeras på Betfairs Spelbörs.
    • Av kommersiella skäl kan Betfair utesluta utvalda kunder från att nyttja olika kampanjer, och sådan uteslutning ska meddelas kunden via mejl eller på annat sätt.
    • Garantin för bästa odds gäller inte spel på greyhound.
    • Greyhoundnamn på Betfairs webbplats bara av upplysningsskäl och alla spel rättas enligt boxnumren som spel placeras på.
    • Eftergifter för dubbelresultat gäller inte för våra greyhoundtävlingsmarknader.
    • När ”no race” deklareras ogiltigförklaras alla spel om inte tävlingen går om samma dag (då är alla ursprungliga spel giltiga).
    • Alla spel rättas enligt det officiella resultat som deklareras dagen för den aktuella tävlingen. Om det officiella resultatet ändras retroaktivt rättar Betfair inte om aktuella marknader.
    • I händelse av att inga startodds returneras för en enskild tävling ogiltigförklaras alla spel på den tävlingen.
    • Om en hund inte kommer till start eller ersätts av en annan hund (t.ex. en reserv) rättas alla spel med tidiga odds som placerades på de andra hundarna före förändringen mot de hundarnas startodds (medan alla spel som placerades efter förändringen rättas mot den relevanta hundens tidiga odds).
    • Spel på Vinnare & Plats med startodds godtas för icke namngivna favoriter. Alla icke namngivna andrafavoriter är ”endast vinnare” och därför är inte spel på Vinnare & Plats tillgängligt för dem.
    • I lopp där det finns färre än sex deltagare kommer alla topp 3-spel att annulleras.
    • I lopp där det finns färre än sex deltagare kommer alla "spel utan" att annulleras.

    18.2 Maximal utbetalning

    • Framtida greyhound är föremål för en maximal betalning på 500 000 kr. Det enda undantaget är English Greyhound Derby som har en maximal utbetalning för framtida greyhound-spel på 1 000 000 kr.
    • Den maximala utbetalningen till en enskild kund gällande spel på en enda dags greyhoundtävlingar i Storbritannien är 1 000 000 kr i den utsträckning som sådana spel omfattas av en ”fullständig service”. Om inget annat anges här gäller en maximal utbetalning på 100 000 kr för spel på alla irländska greyhoundtävlingar och brittiska spel som inte omfattas av en ”fullständig service”.
    • Betfair godtar endast spel gällande greyhoundmöten som visas på dess webbplatser. De enda undantagen till denna regel är när priser anges per telefon och sätts in på en kunds konto. Spel som behandlas oavsiktligt gällande evenemang som inte visas på Betfairs webbplats ogiltigförklaras (oavsett resultat).

    18.3 Framtida greyhound-spel

    • Förtydligande: Spel på framtida kapplöpning och antepost-spel gäller samma marknad och begreppen kan användas synonymt.
    • Om inget annat anges i resten av detta underavsnitt godtas framtida greyhound-spel enligt ”all-in”, oavsett om ett val deltar eller ej. Därför är alla spel som placeras enligt framtida greyhound-spel giltiga i händelse av en struken deltagare, oavsett orsak.
    • När tävlande i ett framtida greyhound-evenemang slutgiltigt bestäms (detta innebär i allmänhet att evenemanget har reducerats till 6 tävlande) återgår alla spel som placerats efter att ”trap draw” för finalen har meddelats till ”strykning, inget spel”.
    • Alla spel som placeras efter att ”trap draw” för en final har meddelats rättas enligt startodds (d.v.s. SP) om någon av de andra finalisterna inte medverkar, oavsett orsak.
    • Spel som placeras på en given greyhound efter ”trap draw” för en final ogiltigförklaras om den hunden dras ur tävlingen (d.v.s. sådana spel rättas enligt ”strykning, inget spel”).

    18.4 Vinnare & Plats-spel

    • Spel på Vinnare & Plats i greyhoundtävlingar rättas enligt följande: (i) 8 tävlande = 1/5 av den fullständiga utbetalningen för de första tre som slutför och (ii) 5–7 tävlande = ¼ av den fullständiga utbetalningen för de första två som slutför. När det är fyra eller färre tävlande i en greyhoundtävling erbjuder vi inte spel på Vinnare & Plats.
    • När antalet tävlande reduceras till fyra (d.v.s. för en tävling där fem eller fler hundar tidigare skulle tävla) konverteras spel på Vinnare & Plats automatiskt till spel på ”endast vinnare”.

    18.5 Boxspel (Trap Challenge)

    • Ett boxspel är ett spel som placeras på den mest framgångsrika boxen under ett antal tävlingar.
    • När en boxspelsmarknad som erbjuds av Betfair beskrivs med referens till angivna tidsperioder ignoreras senareläggning av tävlingar (så att de inte äger rum inom de tidsperioderna). Om ett möte exempelvis har schemalagts från 18:38 till 21:26, men tävlingen 21:26 äger rum 21:49 på grund av oförutsedda omständigheter, ingår den senarelagda tävlingen fortfarande i boxspel som placerats gällande sådant möte.
    • Boxspel definieras med referens till deras schemalagda starttider. Tävlingar som äger rum utanför de schemalagda starttiderna ingår inte i relevant spel (förutom när den aktuella tävlingen äger rum utanför den schemalagda starttiden på grund av senareläggning).
    • Boxspelsresultat är giltiga oavsett tomma boxar, reserver som tävlar och ogiltigförklarade tävlingar. Inga regel 4-avdrag tillämpas på boxspelsmarknader.
    • Alla boxspel är giltiga om fler än hälften av de angivna tävlingarna på den namngivna boxspelsmarknaden äger rum. Om hälften av tävlingarna eller färre äger rum ogiltigförklaras spel på den relevanta boxspelsmarknaden.
    • Boxspelsmarknader gäller endast för vinnaren av ett lopp och är endast tillgängliga fram till den första schemalagda tävlingen.
    • Om två eller fler boxnummer har samma antal vinster tillämpas våra gällande regler för dött lopp på aktuella boxspelsmarknader.
    • Om en enskild tävling slutar med dött lopp om första plats anses alla aktuella hundar ha vunnit den tävlingen för boxspelsrättningssyften.
    • Innerbana mot ytterbana – I lopp med färre än sex deltagare ogiltigförklaras alla boxspel på innerbana mot ytterbana.
    • Inside v Outside – vid dött lopp kommer alla inside/outside trap-spel att annulleras. Spel annulleras endast om ett inside trap-spel är dött lopp med ett outside trap-spel. Om två inside trap-spel blir dött lopp, till exempel Trap 1 och Trap 2, kommer inside trap-spel att betalas ut som vinnare.

    18.6 Placepot/Placer

    • Placepot- eller Placer-spel kan endast godtas per telefon. Namngivna tävlande godtas inte, endast boxnummer.
    • Om en tom box ersätter en vald greyhound anses spel på det boxnumret automatiskt vara ett spel på den icke namngivna favoriten. Om det, under sådana omständigheter, finns delade favoriter för den aktuella tävlingen anses spelet automatiskt vara ett spel på den delade favoriten som har lägst loppkortsnummer.
    • I händelse av att ett Placepot-/Placer-spel godtas för ett möte där ingen utdelning har deklarerats ogiltigförklaras alla sådana Placepot-/Placer-spel (oavsett resultat).

    18.7 Toteprognoser

    • Forecast-utdelningar deklareras till en insats på 10 kr och rättas enligt BAGS Industry Forecast Dividend.
    • När ett Forecast-spel har placerats av en kund och ett av kundens val blir en tom box konverteras kundens spel automatiskt till en enskild vinst på återstående val (oddsen för sådan enskild vinst ska vara återstående greyhounds startodds).
    • I händelse av att flera hundar är inblandade i ett dött lopp om antingen första eller andra plats utfärdas en branschutdelning för båda vinnande Forecast.

    18.8 Tote Tricast

    • Tricast-utdelningar deklareras till en insats på 10 kr och rättas enligt BAGS Industry Tricast Dividend.
    • Om en Tricast godtas för en tävling där ingen Tricast-utdelning har deklarerats rättas Tricast-spel som Forecast-spel på de första två hundarna på kundens spelkupong.
    • När ett Tricast-spel har placerats av en kund och ett av kundens val blir en tom box konverteras kundens spel automatiskt till ett Forecast-spel på återstående val. Om två av kundens val blir tomma boxar konverteras kundens spel automatiskt till en enskild vinst på återstående val (oddsen för sådan enskild vinst ska vara återstående greyhounds startodds).
    • I händelse av att flera hundar är inblandade i ett dött lopp om antingen första, andra eller tredje plats utfärdas en branschutdelning för varje vinnande Forecast.
    • Tricast godtas endast som singlar. Multiplar som har godtagits felaktigt ogiltigförklaras (oavsett resultat).

    18.9Forecast och tricast med fasta odds

    • Om det förekommer strukna deltagare i ett lopp kommer spelen att rättas i enlighet med branschstandard för utdelning.
    • Om någon deltagare som ingår i en forecast eller tricast med fasta odds blir struken ogiltigförklaras hela forecasten eller tricasten.

    18.10 Coursing

    • Alla spel rättas enligt ICC-regler (Irish Coursing Club). Domarens beslut är slutgiltigt oavsett omständigheter.
    • Om en greyhound dras ur innan ”slippern” får kontrollen i första omgången ogiltigförklaras spel som placerats på sådan greyhound.
    • I händelse av att en final av någon anledning inte äger rum tillämpas våra regler för dött lopp på alla antepostspel.
  24. 19 Handboll

   • Om en match senareläggs ogiltigförklaras den, såvida den inte spelas inom 48 timmar från den ursprungliga schemalagda starttiden.
   • Rättas efter 60 minuters spel om inget annat anges. Förlängning räknas inte.
   • Om 60 minuter inte slutförs kommer alla spel ogiltigförklaras utom de spel som har fastställts otvetydigt. Om ett officiellt resultat deklareras kvarstår alla spel.
  25. 20 Landhockey

   • Om en match senareläggs ogiltigförklaras den, såvida den inte spelas inom 36 timmar från den ursprungliga schemalagda starttiden.
   • Övertid räknas inte om inget annat anges.
   • Om en match ställs in ogiltigförklaras alla marknader såvida inte resultatet har fastställts otvetydigt.
  26. 21 Hästkapplöpning

    21.1 Allmänt

    • Om inte annat anges kommer alla individuella kapplöpningsmarknader rättas enligt det officiella resultatet då invägningen kungörs. Senare diskvalifikationer, överklaganden eller ändringar angående resultatet kommer inte att tas i beaktande. Kortnummer visas endast som vägledning: spel ingås på bestämda hästar. Information (om t.ex. jockeykläder, sadeltäckesnummer, m.m.) tillhandahålls i befintligt skick och fungerar endast som vägledning. Betfair garanterar inte noggrannheten i den här informationen, och användning av denna för att placera spel sker helt och hållet på egen risk.
    • Om ett lopp annulleras, eller vid walkover, annulleras alla spel på det loppet.
    • Om ett lopp skjuts upp gäller alla spel förutsatt att annonseringen och platsen är oförändrad.
    • Om ett lopp inte fullföljs eller av andra orsaker ogiltigförklaras, eller om det är en walkover, kommer alla spel att ogiltigförklaras.
    • Om den schemalagda platsen ändras efter att spel har placerats blir alla spel ogiltiga.
    • Om det utsatta underlaget ändras (t.ex. grästorv till jordbana) kommer alla spel att gälla.
    • Favoriten är det val som anges i de officiella startodds som returneras till lägsta odds. Andra favoriten är den häst som anges till näst lägsta odds. Om två hästar anges till samma odds och dessa odds är lägre än de som anges mot andra hästar, då är dessa två lika första favoriter och lika andra favoriter. Om två eller flera sådana gemensamma favoriter valts, delas insatsen lika mellan dem.

    21.2Framtida kapplöpning

    • Förtydligande: Spel på framtida kapplöpning och antepost-spel gäller samma marknad och begreppen kan användas synonymt.
    • Alla spel på framtida kapplöpning accepteras och rättas enligt reglerna för loppet.
    • Spel på framtida kapplöpning accepteras till angivna odds, fram till och med dagen före evenemanget, oavsett strykningar och anmälningar. Därför anses val som inte deltar i loppet/evenemanget vara förlorare.
    • Spel på framtida kapplöpning är spel som placeras till våra angivna odds på hästar innan vad som kallas ”dagen för evenemanget” (”dagen för evenemanget” är ett uttryck som används för att beskriva den tidpunkt då anmälningar över natten görs, vanligtvis kl. 10.00 dagen före loppet (eller två dagar för vissa Grupp 1-lopp) när det gäller hästkapplöpning och dagen för loppet när det gäller greyhound).
    • Alla spel som placerats efter steget för anmälningar över natten rättas enligt våra regler gällande tidigt odds/dagen för loppet.
    • I linje med de principer som fastställts av Tattersalls regler för loppet ogiltigförklaras spel på framtida kapplöpning under följande förhållanden (i annat fall gäller spelen):
     1. Om loppet inte fullföljs eller ogiltigförklaras.
     2. Om platsen för loppet ändras eller om loppet skjuts upp till ett senare datum på en annan bana.
     3. Om loppet skjuts upp till ett senare datum på samma bana med ny öppen anmälan, ogiltigförklaras spel som placerats efter det första anmälningssteget, men spel som placerats före det första anmälningssteget gäller. Alla spel gäller om ett lopp skjuts upp till ett senare datum på samma bana med samma anmälningar, oavsett om spelet placerades före eller efter det första anmälningssteget.
     4. Om hästen blir bortröstad eller elimineras enligt Jockey Club-regler ogiltigförklaras enkelspel. I sådana fall gäller ackumulativa framtida kapplöpning-spel för de kvarstående omgångarna, till de odds som angetts för valen i de loppen, där dubblar blir enkelspel, tripplar blir dubblar osv.
     5. I händelse av att hästar stryks enligt Jockey Club-/Turf Club-reglerna för att begränsa antalet deltagande anmälningar, ogiltigförklaras dessa hästar. Risken för en som bokar spel mot de hästar som är kvar minskas för både vinst- och platsdelen av sådana spel, i enlighet med det odds som tillkännages före loppet av Tattersalls Committee, beroende på det odds som för tillfället är tillgängligt mot de strukna hästarna vid tidpunkten för strykningen. Alla spel genomförs till det odds som gäller vid tidpunkten då spelet lämnas in. Vi förbehåller oss rätten att korrigera alla uppenbara fel. Vinnande dubblar, tripplar osv. beräknas till fullständigt ackumulativt odds. Dubblar, tripplar osv. på Vinnare & Plats rättas vinst-till-vinst, plats-till-plats, och för platsdelen av sådana spel gäller det bråkodds som gällde vid tidpunkten för godtagandet. Spel på placering, villkorliga spel och forecast-spel accepteras inte när det gäller spel på framtida kapplöpning. När samma val backas att vinna två eller fler lopp/evenemang i spel på framtida kapplöpning gäller särskilda odds. Dessa särskilda odds ersätter de ackumulativa odds som beräknats från enskilda evenemangsodds, oaktat det faktum att odds för enskilda evenemang kan stå på spelkvittot. Om inga särskilda odds var tillgängliga delas insatsen upp i lika delar som enkelspel till de odds som var tillgängliga vid tidpunkten då spelet placerades.
     6. Hästar som inte kvalificerar sig för eller stryks från ett lopp rättas som förlorare. Spel som accepteras på en häst efter det att hästen har misslyckats att kvalificera sig vid det gällande kvalificeringsdatumet ogiltigförklaras.

    21.3 "Bästa Odds Garanterat"

    Där "Bästa odds garanterat" erbjuds

    • "Bästa Odds Garanterat" gäller endast vinnarmarknader (Vinnare och Vinnare & Plats) på singlar placerade efter 8.00 GMT på dagen för det aktuella loppet.
    • "Bästa Odds Garanterat" är inte tillgängligt för framtida kapplöpning-marknader.
    • "Bästa Odds Garanterat" är inte tillgängligt på multiplar.
    • Där "Bästa Odds Garanterat" erbjuds rättas spel i enlighet med branschens startodds (SP) om SP är högre än oddset som getts till kunden när kunden placerade sitt spel. Om det till exempel är så att oddset som tas är 3/1 och SP är 4/1 görs utbetalningen till det högre priset på 4/1.
    • Om ett regel 4-avdrag tillämpas för ett pris som tas kommer vi att betala ut de högre oddsen efter att regel 4-minskningen har gjorts för oddset som tas.
    • Där ingen SP returneras tillämpas det senaste odds som tillhandahållits av Betfairs fasta odds.
    • Garanterat bästa odds gäller inte Oddsboost-val

    21.4Startodds (SP)

    • SP-spel som placeras på Betfairs Odds- eller Betfairs fasta odds-produkter kommer att rättas i enlighet med branschens officiella startodds och inte enligt Betfairs startodds (BSP).
    • Om inte startodds från branschen eller branschens startodds utanför banan returneras kommer spel där inget odds erbjudits (inklusive prognoser, tricasts och icke namngivna favoriter) att rättas i enlighet med det sista odds som angetts på Betfairs Odds innan loppet startade.

    21.5Dubbla resultat

    • Dubbelt resultat gäller endast för hästkapplöpning i Irland och Storbritannien där branschens startodds ges.
    • Dubbelt resultat innebär att du får betalt om hästen är först över mållinjen, men att du även får betalt om hästen utses som vinnare av loppet eller tilldelas en plats på prispallen till följd av en utredning eller protest före invägningen eller innan det att vinnaren tillkännages.
    • I ett kombispel på hästar förblir spelet en vinnare om en häst i ett kombival av hästar är först över mållinjen och en annan häst senare utses till vinnare av loppet. Spelet blir ett vinnande spel om en häst i ett kombival av hästar utses till vinnare och den häst som var först över mållinjen inte är med i kombivalet av hästar.
    • Vi erbjuder dubbelt resultat på placeringsspel, spel utan favorit, fallförsäkring, kombinerade hästar och alla Insurebet-marknader.
    • Dubbelt resultat gäller inte för följande spel eller omständigheter:
     1. Alla spel på framtida lopp.
     2. Spel som baseras på tote-utdelning, dvs. Jackpottar, placepot osv. som rättas enligt kapplöpningsreglerna.
     3. En häst diskvalificeras för att tagit fel väg eller för att den har fel vikt.
     4. Lopp som ogiltigförklaras.
     5. Där det finns en officiell korrigering av resultatet av domaren eller SIS före invägningen och lopp som ogiltigförklaras före invägningen, för vilka kapplöpningsregler gäller.
     6. Alla spel på hästkapplöpning utanför Irland och Storbritannien (som endast ska rättas enligt kapplöpningsregler).
     7. Alla spel på hästkapplöpning inom Irland och Storbritannien där branschens startodds inte ges för det aktuella loppet (sådana spel rättas endast enligt kapplöpningsregler).
     8. Alla spel som placeras på Betting på löpningsmarknader (som endast rättas enligt kapplöpningsregler).
     9. Oddsboost-marknader
     10. Aintree Grand National

    21.6Matchspel

    • Där vi erbjuder matchspel (dvs. där vi väljer en eller fler hästar i en specifik tävling för att tävla mot varandra i matchspel) rättas alla spel i enlighet med rådande regler för hästkapplöpning som ges ut av British Horse Racing Authority (och resultaten fastställs i enlighet med de officiella resultaten i Racing Post följande dag).
    • Spel rättas i enlighet med den bästa slutpositionen.
    • Om två eller fler av de angivna hästarna inte slutför banan vid hästkapplöpning utan hinder ska placeringen av dessa hästar i relation till varandra fastställas och spel ska avgöras i enlighet med sträckan dessa hästar har kommit på banan (i enlighet med officiella resultat i Racing Post följande dag).
    • Om två eller fler av de angivna hästarna inte slutför banan vid National Hunt-tävlingar ska placeringen av dessa hästar i relation till varandra fastställas och spel ska avgöras i enlighet med antalet hinder dessa hästar har klarat på banan (i enlighet med officiella resultat i Racing Post följande dag). Om båda hästarna klarar samma antal hinder blir spelet ogiltigt.

    21.7 Villkor för plats

    • Vinnare och plats-spel tillhandahålls för de flesta lopp. För alla hästkapplöpningar (på tidiga odds och SP) påverkas Vinnare och plats-villkoren av typ av lopp och antal deltagare, och villkoren, om inget annat anges, är som följer:
     Typ av lopp Antal deltagare Platsodds Antal platser
     Alla tävlingar 4 eller färre Endast vinnare Endast vinnare
     Alla tävlingar 5–7 1/4 1, 2
     Utan handikapp 8+ 1/5 1, 2, 3
     Handikapp* 8–11 1/5 1, 2, 3
     Handikapp* 12–15 1/4 1, 2, 3
     Handikapp* 16+ 1/4 1, 2, 3, 4

     (* Handikapp inkluderar alla handikapps- och nursery-kapplöpningar.)


    • Vinnardelen och plats-delen av multipel med Vinnare och Plats rättas separat (det vill säga, vinst-till-vinst och plats-till-plats).
    • När en platsmarknad har öppnats kan antalet vinnare påverkas av att fler deltagare stryks.
    • Ibland kan vi erbjuda kampanjer för vinst på extra platser i en hästkapplöpning. I dessa fall förbehåller vi oss rätten att ändra standardplatsvillkoren enligt ovan (vi kan t.ex. erbjuda utbetalning för 5 eller 6 platser i ett handikapp med 16 eller fler deltagare men till 1/5 av det fraktionella oddset jämfört med standarden på 1/4). Dessa kampanjer begränsas inte till handikapp. Ansvaret ligger alltid hos kunden att kontrollera V&P-villkoren som gäller för erbjudandet (särskilt i de lopp där vi erbjuder vinst för ytterligare platser).
    • Om antalet platsvinnare är färre än antalet potentiella vinnare kommer vinnaren endast att vara deltagaren/deltagarna på plats.
    • Om någon tävling minskas till fyra deltagare eller färre kommer Vinnare och Plats-spel utgöra allt på vinnaren eftersom det inte finns några platser.

    22.8 Sammanlagd vinnande distans för en hel loppdag

    • Distanser för varje loppdag rättas baserat på ”först förbi stolpen”. Om något av de planerade loppen inte genomförs under loppdagen ogiltigförklaras spelen, såvida inte den maximala kvotan har nåtts.
    • Den maximala vinnande distansen per lopp är 12 längder för Flat och 30 längder för National Hunt. Detta gäller även om endast en häst fullföljer loppet.
    • Distanser räknas enligt följande:
     • Nos: 0,05
     • Knappt huvud: 0,1
     • Huvud: 0,2
     • Hals: 0,3
     • Halv längd: 0,5
     • 3/4 av en längd: 0,75
     • 1 längd: 1
    • Ingen fullföljer loppet – Om ingen fullföljer loppet, ska det anses vara ogiltigt.
    • Walkover utesluts från alla marknader om det inte sker på grund av att en häst drar sig ur efter att vi har börjat sätta odds för en marknad som rör loppet i fråga, i vilket fall sammansättningen är enligt följande:
     • Distanser: Flat – 5 längder, National Hunt – 12 längder.

    22.9 Försäkring vid fall

    • Det erbjudna oddset gäller om hästen vinner loppet.
    • Om hästen faller, kastar av jockeyn eller dras omkull återbetalas insatsen. Detta gäller inte när hästen halkar, vägrar springa, springer ut eller blir buren av banan.
    • I händelse av att en häst stryks (kommer inte till start), återbetalas insatser som placerats på den hästen.
    • Spel på återstående hästar i loppet omfattas av ett avdrag i enlighet med Tattersalls regel R4(c), baserat på oddset för att den strukna hästen skulle vinna som gällde vid tidpunkten för strykningen (se Tatteralls R4-tabell under reglerna för hästkapplöpningen). Exempel: Häst X, med ett odds på 4/1 på vinstmarknaden och 11/4 på marknaden ”Försäkring vid fall”, stryks. Ett R4-avdrag på 2 kr, baserat på oddset 4/1 för vinst, tillämpas då på marknaden ”Försäkring vid fall”.
    • Återbetalade spel rättas så snart som möjligt, men i vissa fall kan det ta upp till en timme.
    • I händelse av tvister hämtas resultat från www.racingpost.com

    22.10 Index över favoriter

    • Oddssättning görs på grundval av att den häst som är favorit vid startodds tilldelas 25 poäng om den vinner, 10 poäng om den kommer tvåa och 5 poäng om den kommer trea. Poäng tilldelas för de tre första placeringarna oavsett villkoren för Each Way.
    • Om det finns flera favoriter i ett lopp, anses den häst som har lägst nummer, för spelets ändamål, vara favorit.
    • Om favoriten (enligt följande dags upplaga av the Racing Post) inte har kommit till start ska, för spelets ändamål om oddset vid tidpunkten för strykningen är
     • lika med eller högre än 5/1, 5 poäng tilldelas,
     • lägre än 5/1 men högre än jämnt, 10 poäng tilldelas,
     • jämnt eller lägre, 15 poäng tilldelas.
    • Ingen fullföljer loppet – Om ingen fullföljer loppet, ska det anses vara ogiltigt
    • Walkover utesluts från alla marknader om det inte sker på grund av att en häst drar sig ur efter att vi har börjat kvotera en marknad som rör loppet i fråga, i vilket fall sammansättningen är enligt följande:
     • Favorit: 20 poäng
    • Om favoriten är del av ett dött lopp för en av placeringarna, tilldelas den medelvärdet för de två berörda placeringarna.
     • Till exempel skulle dött lopp för första plats tilldelas medelvärdet av 25 + 10 poäng = 17,5 poäng
     • Ett dött lopp för andra plats skulle tilldelas medelvärdet av 10 + 5 poäng = 7,5 poäng
     • Ett dött lopp för tredje plats skulle tilldelas medelvärdet av 5 + 0 poäng = 2,5 poäng

    22.11 Vinnande distans/hur långt vinner den med

    • Spel på den vinnande distansen är endast på lopp som visas.
    • Den vinnande distansen är marginalen mellan den vinnande hästen och den som kommer tvåa, enligt officiellt tillkännagivande.
    • Alla spel på vinnande distans rättas baserat på den häst som är först förbi stolpen, dvs. dubbla resultat gäller inte.
    • Om en strykning resulterar i regel 4 av minst 10c i ett race där vi erbjuder distansspel, kommer hela beloppet enligt regel 4 att tillämpas på Overs.
    • I händelse av att en häst stryks omfattas oddset på att favoriten inte vinner av en omvänd regel 4. Exempel: 8/1 chans stryks, favorit 1/1 på att inte vinna. Omvänd regel 4 på 1 kr gäller. Favoriten vinner inte rättas till 11/10.
    • Vi betalar dubbla resultat i enlighet med våra regler för distansspecialer.
    • Om endast en häst fullföljer loppet:
     • När hästen för en distansspecial är den enda hästen som fullföljer loppet rättas över-alternativet på distansspecialen som vinnare och alla andra val på marknaden som förlorare.
     • Om endast en häst fullföljer loppet och det inte är hästen för distansspecialen, rättas alla distansspel på den hästen som förlorare.
     • Marknader för trevägs distansspel, där inga enskilda val görs: Om endast en häst fullföljer loppet rättas över-alternativet på den här marknaden som vinnare och under- och mitten-alternativet som förlorare.

    21.12 Förläng dina odds

    • Spel rättas baserat på den officiella distansen mellan den namngivna hästen och hästen som slutar på andra plats.
    • Om en häst blir struken, inte enligt startarens order, returneras insatsen för den hästen. Spel för de återstående hästarna i loppet sker enligt Tattersall's Rule 4(c), baserat på vinstoddsen för strukna hästar när de ströks (se tabellen i Tattersall's Rule 4 ovan).
    • Dubbelresultat gäller inte för denna speltyp.

    21.13Betfairs regler för strykningar

    • Om en häst kommer till start men vägrar att springa rättas spelet som förlorat.
    • I alla hästkapplöpningar där en deltagare tas ur loppet eller anses inte ha startat – och därför definieras som struken från start – betalas insatser på det valet tillbaka. Det gäller med undantag för framtida kapplöpning-spel som beskrivs ovan.
    • För spel på återstående deltagare i en tävling där ett odds har erbjudits, kan ett avdrag tillämpas. Detta baseras på Tattersalls regel 4(c) (se nedan) och är relaterat till den strukna hästens odds och tiden då den ströks.
    • För spel på hästar på reformerade marknader som därefter har en eller fler strukna hästar kan ett eller fler avdrag tillämpas för odds för eventuella strukna hästar vid tiden då detta görs.
    • Om det inte finns tillräckligt med tid för att bilda en ny marknad för tävlingen kan det också göras ett avdrag för spel som placerats på startoddset (SP) enligt Tattersalls regel 4(c).
    • För spel där ett odds erbjudits kommer tillämpning av regel 4(c) fastställas av det senaste Betfair-pris som var tillgängligt då den relevanta hästen ströks.
    • Avdrag för priset kommer att tillämpas baserat på oddsen för alla eventuella strukna hästar enligt följande:
     Odds för valet Avdrag Odds för valet Avdrag
     1/9 eller lägre 0,90 GBP 6/5 till jämna (2.0) 0,45 GBP
     2/11 till 2/17 0,85 GBP 6/4 till 5/4 0,40 GBP
     1/4 till 1/5 0,80 GBP 7/4 till 13/8 0,35 GBP
     3/10 till 2/7 0,75 GBP 9/4 till 15/8 0,30 GBP
     2/5 till 1/3 0,70 GBP 3/1 till 5/2 0,25 GBP
     8/15 till 4/9 0,65 GBP 4/1 till 10/3 0,20 GBP
     8/13 till 4/7 0,60 GBP 11/2 till 9/2 0,15 GBP
     4/5 till 4/6 0,55 GBP 9/1 till 6/1 0,10 GBP
     20/21 till 5/6 0,50 GBP 14/1 till 10/1 0,05 GBP
         över 14/1 Inget avdrag
    • Om det finns två eller fler strukna deltagare i ett evenemang blir avdraget inte högre än 0,90 GBP. Om oddset för ett struket val inte anges i ovanstående tabell kommer regel 4(c) tillämpas på det näst högsta pris som anges. Till exempel skulle 21/5 klassas i 9/2-gruppen för regel 4.
    • Reserver: I tävlingar med reserver kommer dessa i allmänhet ges ett högre odds på marknaden. Om några spel görs innan det meddelas att en reservhäst ska springa och då reserven inte getts ett högre odds då spelet placerades kommer sådana spel avgöras i enlighet med resultatet utan reserver. Vinnare och Plats-spel som rättas mot bakgrund av resultatet utan reserver kommer att baseras på antalet deltagare, utan reserver, som startar i tävlingen. I tävlingar där reserverna har ett odds tillgängligt, men inte startar kan Betfair göra ett regel 4-avdrag i enlighet med ovanstående Betfair-regel för strukna deltagare.
    • Felaktiga strykningar: Om en häst tas bort från marknaden men senare deltar i tävlingen kommer alla spel på det valet bli ogiltiga och insatser betalas tillbaka vid den tidpunkt då valet togs bort från marknaden. När hästen återinförs på marknaden omplaceras alla ursprungliga spel, om användarna har tillräckligt med saldo på sina konton för detta. Om en användare inte har tillräckligt saldo på sitt konto då hästen återinförs kommer det ogiltiga spelet inte att återplaceras.

    21.14Spela utan favoriten

    • För det här spelet kommer valet "Utan" vara hästen med det lägsta oddset, enligt definition av Betfairs tidiga odds då marknaden skapas.
    • Vid rättning av "Utan" kommer slutpositionen av denne att ignoreras.
    • Alla each-way-villkor som marknadsförts rättas baserat på det faktiska antalet deltagare i loppet, utom valet ”utanför”.
    • Each-Way-villkor anges i loppet.
    • För hästar som stryks eller inte deltar i loppet kan avdrag enligt regel 4 tillämpas på vinnande spel.

    21.15 Endast Plats-marknader

    Endast Plats-spel kommer att rättas enligt följande:

    • Antalet platser som betalas kommer att vara tydligt på marknaden.
    • Spel rättas endast i enlighet med de officiella resultaten.
    • Om det finns strukna hästar i tävlingen, och om det finns fler hästar i tävlingen än antalet platser som betalas ut på marknaden, kommer alla spel på de återstående hästarna gälla, med förbehåll för nedan angivna avdrag. Alla spel på strukna hästar (inte angivna på startordern) kommer att ogiltigförklaras.
    • Om det på grund av strukna hästar blir så att antalet hästar är samma som eller mindre än antalet platser som betalas ut till marknaden kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.
    • Om det finns strukna hästar på marknaden kommer de bästa av de återstående hästarna att rättas i enlighet med avdragen som anges i tabellen nedan.
    • Avdrag ackumuleras och de kommer därför att öka om det finns fler än en struken häst, men de begränsas till 0,95 GBP.
    • Reglerna för dött lopp gäller.
    Avdragstabell för Betfairs Odds, endast plats
    Antal platser som betalas ut på marknaden
    Odds för "Endast Plats" för relevant struken häst 2 3 4, 5 & 6
    1/5 eller mindre 0,50 GBP* 0,50 GBP 0,25 GBP
    2/7 till 2/9 0,40 GBP 0,40 GBP 0,20 GBP
    2/5 till 3/10 0,35 GBP 0,25 GBP 0,20 GBP
    8/15 till 4/9 0,35 GBP 0,25 GBP 0,15 GBP
    8/13 till 4/7 0,30 GBP 0,20 GBP 0,15 GBP
    4/5 till 4/6 0,30 GBP 0,20 GBP 0,15 GBP
    20/21 till 5/6 0,25 GBP 0,20 GBP 0,15 GBP
    6/5 till jämna (2.0) 0,25 GBP 0,15 GBP 0,10 GBP
    7/4 till 5/4 0,20 GBP 0,15 GBP 0,10 GBP
    9/4 till 15/8 0,15 GBP 0,10 GBP 0,10 GBP
    3/1 till 5/2 0,15 GBP 0,10 GBP 0,05 GBP
    4/1 till 10/3 0,10 GBP 0,10 GBP 0,05 GBP
    11/2 till 9/2 0,10 GBP 0,05 GBP 0,05 GBP
    9/1 till 6/1 0,05 GBP 0,05 GBP 0,05 GBP
    Över 9/1 0 GBP 0 GBP 0 GBP
    * Gäller avdrag med 0,50 GBP för varje 1 GBP av vinsten.

    21.16Insurebet 2 platser


    Där marknader med Insurebet 2 platser erbjuds:


    • Det erbjudna oddset gäller om hästen vinner loppet. Om hästen kommer tvåa återbetalas insatsen.
    • Insatser på en häst som blir struken återbetalas, förutom om hästen stryks vid startskottet. För insatserna för återstående hästar i loppet görs ett avdrag enligt Tattersalls regel 4 (c) beräknat enligt den strukna hästens odds när strykningen skedde (se tabellen för Tattersalls regel 4 i ovanstående avsnitt med Betfairs regler för strukna hästar). Exempel: Om en häst (med odds på 4/1 på vinstmarknaden och 11/4på marknaden med Insurebet 2 platser) blir struken tillämpas enligt regel 4 ett avdrag på 20 % (beräknat enligt Vinnare-oddset med odds på 4/1) på marknaden med Insurebet 2 platser.
    • Oaktat föregående villkor ogiltigförklaras alla insatser om antalet hästar i loppet minskar till fyra eller färre.
    • Gällande regler för dött lopp tillämpas.
    • Eftergifter för dubbelresultat gäller för den här marknaden.

    21.17 Forecastspel

    • En "Rak Forecast" där du anger två val som 1:a och 2:a i rätt ordning för det angivna evenemanget.
    • En "Omvänd Forecast" är när man anger två val som 1:a och 2:a oavsett ordning för det angivna evenemanget.
    • En "Kombinerad Forecast" är när man väljer tre eller fler val för ett evenemang, där något av dessa slutar som 1:a eller 2:a i tävlingen.
    • Direkta och omvända prognoser samt kombinationsprognoser är tillgängliga på hästkapplöpningar, förutsatt att tre eller fler hästar deltar i någon av tävlingarna.
    • Forecasts rättas i enlighet med Industry Forecast Dividend, utom i enlighet med vad som anges nedan:
    • Om en "Rak Forecast" accepteras för en tävling där ingen utdelning har deklarerats kommer spelet rättas som en enskild vinst för det första val som angetts.
    • Om du väljer en struken deltagare i ett Forecastspel kommer spelet bli ogiltigt. Om du väljer en struken deltagare i en "Kombinerad Forecast" kommer alla spel som innehåller denna strukna deltagare bli ogiltiga.
    • Kunder får inte inkludera icke namngivna favoriter i Forecastspel.

    21.18 Tricast-spel

    • En Tricast är ett spel där du anger val som kommer bli 1:a, 2:a och 3:a i rätt ordning för den angivna tävlingen. Tricast-spel rättas i enlighet med lämplig branschstandard för utdelning, utom i enlighet med vad som anges nedan.
    • Tricast-spel på hästkapplöpningar accepteras för alla tävlingar där en dator-tricast deklareras.
    • Om ett tricast-spel accepteras där färre än fyra deltagare är med i tävlingen kommer det rättas som en "Rak Forecast" för valen som nominerats till 1:a och 2:a, och valet som nominerats till 3:e plats ignoreras.
    • Om en tricast har accepterats för en tävling där ingen utdelning har deklarerats kommer det att rättas som en "Rak Forecast" för de val som nominerats att sluta på 1:a och 2:a plats. Valet för tredje plats ignoreras vid rättning. Om spelet är en "Kombinations-Tricast" kommer varje Tricast inom den kombinationen rättas som en "Rak Forecast", där det tredje valet ignoreras för rättning.
    • Om en struken häst väljs kommer Tricast att rättas som en "Rak Forecast" för de återstående två valen i den ordning de valts. Kombinationsspel följer samma regler för varje kombination som rättas efter sina egna förtjänster. Om två strukna deltagare väljs blir Tricast-valet ogiltigt.
    • Om färre än tre deltagare avslutar en tävling gäller följande regler utöver ovanstående regler:
     • Om endast två deltagare avslutar en tävling rättas alla Tricast-spel som har gjort rätt val för 1:a och 2:a plats i tävling som Direkt prognos. Alla andra Tricast-spel kommer anses vara förlorare.
     • Om endast en deltagare avslutar en tävling rättas alla Tricast-spel som har gjort rätt val för 1:a plats i tävlingen som Direkt prognos. Alla andra Tricast-spel kommer anses vara förlorare.
    • Om ett Tricast-spel accepteras för ett spel från ett område där ingen officiell branschstandard för Tricast finns kommer utdelningen att beräknas i enlighet med de senaste Betfair-oddsen före tävlingens start.
    • Om kunden väljer en icke angiven favorit för ett Tricast-spel kommer valet att anses vara en struken häst och spelet rättas för de återstående valen i orden. "Kombinerad Tricast" följer samma regel där varje kombination rättas efter sina egna förtjänster.

    21.19Forecast och tricast med fasta odd

    • Om det förekommer strukna deltagare i ett lopp kommer spelen att rättas i enlighet med branschstandard för utdelning.
    • Om det förekommer strukna deltagare i ett lopp kommer spelen att rättas i enlighet med branschstandard för utdelning.

    21.20Tävlingar i USA

    • Vid vissa tävlingar i USA erbjuder Betfairs Odds fasta odds för att spela på tävlingar i USA. Användare kan välja oddset för fasta odds eller SP för dessa evenemang. Om spel accepteras till SP, och om inget officiellt startodds från branschen har deklarerats, kommer alla spel att rättas i enlighet med det senaste Betfair-oddset innan start.
    • För andra USA-evenemang, där inga spel med fasta odds erbjuds för tävlingar i USA, kommer alla spel som placerats på SP att rättas i enlighet med Tote-spelutdelningar för USA. Observera att alla deklarerade evenemang erbjuds till 2 USD, vilket innebär att den faktiska avkastningen på en insats på 1 GBP är hälften av den deklarerade utdelningen.
    • Spel som placerats på Tote-spelodds rättas i enlighet med de odds som deklarerats av värdbanan i USA. Endast speltyper där utdelningarna har deklarerats av värdbanan kommer att fortsätta gälla. Alla spel som inte täcks av en utdelning på värdbanan ogiltigförklaras.
    • Om värdbanan förklarar att en tävling annulleras kommer alla spel ogiltigförklaras.
    • Om inga fasta odds erbjuds för en tävling i USA kommer vinnarspel att rättas i enlighet med vinnarpoolen. Vinnar och Plats-spel för tävlingar med åtta eller fler deltagare rättas i enlighet med vinnar- och showpoolen. I tävlingar med fem till sju deltagare kommer platsdelen för spelet rättas i enlighet med platspoolen.
    • Exacta- och Trifecta-spel kommer att rättas i enlighet med relevant utdelning om inga fasta odds har erbjudits.
    • Hopkopplade hästar i USA kopplas för alla marknader, inte bara i vinnarpoolerna. Om du spelar på en hopkopplad deltagare kommer spelet att innefatta alla deltagare under det numret (t.ex. 1, 1a, 1b osv.). Om en av dessa är en struken deltagare fortsätter spelet vara giltigt för de återstående kopplade valen.
    • Kopplade hästar gäller inte i USA-tävlingar där fasta odds har erbjudits, eftersom deltagarna oddssätts separat vid spel.

    21.21Tävlingar i Latinamerika

    • För alla spel som placeras på tävlingar i Latinamerika kommer spel för SP rättas i enlighet med det senaste oddset som sattes av Betfair innan tävlingens start. Om odds utan fasta odds erbjuds kommer spel att rättas i enlighet med det senaste branschpriset innan tävlingsstart.
    • Forecast- och Tricastspel kommer att rättas i enlighet med senast visade Betfair-oddset innan tävlingen startades, när en branschutdelning inte har deklarerats.
    • Kopplade hästar gäller inte i tävlingar i Latinamerika där fasta odds har erbjudits om deltagarna oddssätts separat vid spel.

    21.22Tävlingar i Europa

    • All europeiska tävlingar (utom de som styrs av specifika regler i det här avsnittet) kommer att rättas i enlighet med de officiella resultat som tillhandahålls efter invägning.
    • Om Betfair erbjuder spel med fasta odds kommer det senaste oddset som visas innan tävlingsstart anses vara SP-odds.
    • Forecast- och Tricastspel kommer att rättas i enlighet med senast visade Betfair-oddset innan tävlingen startades, när en branschutdelning inte har deklarerats.
    • För evenemang där odds för fasta odds inte tillhandahålls kommer alla spel som placeras på SP att rättas på lokala totoutdelningar (hopkoppling kan tillämpas).

    21.23Internationella tävlingar

    • Alla internationella territorier, utom de som anges ovan, kommer att rättas i enlighet med reglerna för hästkapplöpning. Det territorier som erbjuds där ett officiellt startodds returneras kommer att rättas i enlighet med våra allmänna regler.
    • Om Betfair erbjuder spel med fasta odds kommer det senaste pris som visas innan tävlingsstart anses vara SP-pris.
    • Om ett spel med SP enligt branschstandard/SIS placeras kommer SP-valet att rättas med de oddsen och inte med relevant Tote-spelutdelning.
    • Om inget SP enligt branschstandard/SIS har fastställts och inga fasta odds erbjuds från Betfair kommer alla spel rättas i enlighet med relevanta totoutdelningar som hämtas från lokalt styrande organ för Tote-spel.
    • Forecast- och Tricastspel kommer att rättas i enlighet med senast visade Betfair-oddset innan tävlingen startades, när en branschutdelning inte har deklarerats.

    21.24Specialmarknader

    • När vi sätter ett odds för två eller fler specifika val i en vinst- eller placeringsmultipel, rättas spelet enligt startoddset om det finns någon struken häst med ett odds på 10/1 eller lägre i någon del av spelet.
    • Om det skulle bli andra ej startande i något lopp där ovan har valts, förbehåller vi oss rätten att ändra spelet tillbaka till startodds, om inte annat anges nedan:
     • Spelen Båda placerade/Alla placerade annulleras om en namngiven häst inte startar och regel 4 gäller om det finns ej startande i loppet i spel på endast plats enligt regeln 4 som finns i tabellen nedan.
     • Namngiven häst som vinnare eller på andra plats kommer att räknas som annullerad om någon av de namngivna valen inte startar (non-runners). För denna speltyp gäller avdraget enligt regel 4 om det finns en ej startande i loppet.
     • Spel på namngivna hästar på exakta placeringar annulleras om något val inte startar. För denna speltyp gäller avdraget enligt regel 4 om det finns en ej startande i loppet.
     • Namngiven häst som vinner efter "X längder eller mer" annulleras om den namngivna hästen inte startar och regel 4 gäller om någon inte startar i loppet.
     • Namngiven häst som vinner efter "X längder eller mer och Y slutar på andra plats" annulleras om någon av de namngivna hästarna inte startar och regel 4 gäller om någon inte startar i loppet.
    • Specialspel på jockey kommer att annulleras om jockeyn inte deltar av någon anledning. Om en jockey missar någon av sina bokade lopp kommer spel som kan ha avgjorts att rättas och alla andra annulleras. Om en jockey tar lopp som reserv kommer dessa inte att räknas för jockeyns antal vinster. Om några av jockeyns hästar inte deltar upp kommer spelet att återgå till startodds för rättning. Exempelvis 'rider 3 vinnare' på 4 starter där 1 inte deltar rättas som en trippel med startodds om de andra 3 vinner.
    • Jockeyspecial gäller endast lopp som utannonserats i Racing Post.
    • Såvida inget annat anges ska spelspecial fastställas i enlighet med de platsvillkor som anges i avsnittet Hästkapplöpning.
    • För strukna deltagare i tävlingar där ett specialval för enbart plats har valts gäller våra normala platsvillkor.
    • Alla specialmarknader för hästkapplöpning rättas enligt standardplatsvillkoren och tar ingen hänsyn till bättre villkor som vi kanske erbjudit vid tillfället. "Alla SP-favoriter tar Plats på Cheltenham” rättas till exempel, för varje lopp, enligt våra standardplatsvillkor.
    • När spel erbjuds på "banförhållandet" för alla hästkapplöpningsmöten rättas sådana spel enligt Racing Posts beskrivning av "banförhållandena" för det första loppet i ett sådant möte (alla hänvisningar till banförhållanden "på vissa platser" ignoreras). Om Racing Posts beskrivning till exempel är "tung (mjuk på vissa ställen)", rättas spel som "tung".
    • Marknaderna bästa jockey/tränare/ägare rättas enligt de officiella resultaten för den gällande banan. Om det finns flera vinnare gäller våra regler för dött lopp.
    • För specialspel som har lagts på totalt antal vinnande favoriter enligt startodds vid fastställda möten: om det finns fler favoriter för samma lopp kommer hästen med lägst nummer att rättas som vinnare.
    • Om något av de schemalagda loppen inte körs, annulleras spelen om inte angivet antal vinnare redan har nåtts.
  27. 22 Ishockey

  28. 22.1Europeisk ishockey och internationella IIHF-tävlingar

   • Om en match senareläggs ogiltigförklaras den, såvida den inte spelas inom 48 timmar från den ursprungliga schemalagda starttiden.
   • Spel rättas i enlighet med resultat som publiceras av relevant styrande organ vid matchens slut. I avsaknad av konsekvent, oberoende bevis eller då det finns signifikanta motsägelsefulla bevis rättas spel baserat på vår egen statistik.
   • Alla marknader rättas i enlighet med resultatet efter ordinarie tid (60 minuter) om inte annat anges. De enda undantagen gäller matcher som spelas kortare tid (t.ex. 30 minuter) enligt överenskommelse i form av tävlingsregler eller överenskommet av båda lagen före avspark. I sådana fall, om matchen spelas i det traditionella formatet med tre perioder, rättas alla spel efter den överenskomna matchlängden.
   • 2-vägsmatchspel/Moneyline kommer att rättas i enlighet med resultat efter övertid (inklusive efterföljande straffar).
   • Om en match ställs in ogiltigförklaras alla marknader såvida inte resultatet har fastställts otvetydigt.
   • Alla Vinnarmarknader inkluderar slutspel där så är tillämpligt.

   22.2Översikt över specifika marknader (europeisk ishockey och internationella IIHF-tävlingar)

   • Periodmarknader – rättas i enlighet med exakt poäng för angiven period. För rättning inkluderar tredje perioden inte någon övertid som spelas. Regler för dött lopp gäller för marknaden Period med högsta poäng.
   • Dubbelresultat – rättas i enlighet med ställningen i matchen efter den 1:a och den 3:e perioden.
   • Först till x-mål – vinnaren är det lag som får det angivna antalet mål först. Om inget lag når angivet antal kommer dessa prematchspel ogiltigförklaras. Inkluderar inte övertid eller straffar.
   • Alla marknader lyder under respektive prematchregler för livespel.
   • Matchresultat (3-vägs): Gäller inte förlängning och rättas enligt det resultat som tillkännages före eventuella förlängningsperioder.

   22.3Spelarmarknader (europeisk ishockey och internationella IIHF-tävlingar)

   • Övertid räknas för alla spelarmarknader. Spelare måste komma in på isen under speltid för att spelen ska vara giltiga. Endast mål som görs under ordinarie speltid eller vid övertid räknas för rättning. Mål via straffläggning räknas inte.
   • Målgörare när som helst/första målet – för rättning räknas alla spelare med lagdräkt som spelare. Om en spelare inte bär lagdräkt blir spelet ogiltigt. Endast mål som görs under ordinarie speltid eller vid övertid räknas för rättning. Mål som görs under straffläggningar räknas inte vid rättning.
   • Totala poäng för spelare – alla spel rättas i enlighet med totalt antal mål plus assist. Alla totalpoäng inkluderar övertid. Om en spelare inte får någon matchtid ogiltigförklaras alla spel som placerats på den marknaden.

   22.4Ishockey i USA (allmänt)

   • Dessa regler gäller för NHL, AHL och alla NHL-finansierade tävlingar.
   • Om en match senareläggs ogiltigförklaras den, såvida den inte spelas inom 48 timmar från den ursprungliga schemalagda starttiden.
   • All rättning baseras på resultat och statistik som tillhandahålls av relevant ligas styrande organ (www.nhl.com).
   • Spel måste pågå i 55 minuter för att spelen ska gälla. Om ett spel avbryts innan den 55:e minuten av spelet kommer spel att ogiltigförklaras såvida inte resultatet för marknaden har fastställts tydligt under den normala speltiden.
   • Övertid (inklusive eventuell efterföljande straffläggning) räknas för alla marknader, såvida inte annat anges.
   • Om straffläggning tillämpas ges det vinnande laget ett mål. Detta gäller alla marknader där så är tillämpligt.
   • Alla Vinnarmarknader inkluderar slutspel där så är tillämpligt.

   22.5Översikt över specifika marknader (ishockey i USA)

   • Money line/puck line/totalt antal mål/alternativ – för rättning inkluderas övertid och eventuell efterföljande straffläggning. Om det totala antalet är exakt det index som anges kommer spelen leda till en push.
   • 60-minutersmarknader – där det anges exkluderar 60-minutersmarknader övertid och straffar.
   • 65-minutersmarknader – inklusive alla mål i övertid och straffar där så är tillämpligt.
   • Periodmarknader – rättas i enlighet med exakt poäng för angiven period. För rättning inkluderar tredje perioden inte någon övertid som spelas. Regler för dött lopp gäller för marknaden Period med högsta poäng.
   • Dubbelresultat – rättas i enlighet med ställningen i matchen efter den 1:a och den 3:e perioden.
   • Först till x-mål – vinnaren är det lag som får det angivna antalet mål först. Om inget lag når angivet antal kommer dessa prematchspel ogiltigförklaras. Den här marknaden inkluderar övertid. Inkluderar inte straffläggning.
   • Antal mål/totalt antal mål udda/jämna – inkluderar övertid (och alla efterföljande straffar) för rättning.
   • Antal mål för hemma-/bortalag – Denna marknad rättas efter endast 60 minuters spel och innefattar inte övertid eller straffar.
   • Lag som gör x:e målet – vinnaren är laget som gör det angivna antalet mål först. Den här marknaden inkluderar inte övertid eller straffar.
   • Marknad för lag som gör 1:a målet – vinnaren är laget som gör det första målet. Den här marknaden inkluderar övertid, men inte straffläggningar. Om det blir straffläggning och inga mål görs blir alla spel på den här marknaden ogiltiga.
   • Alla marknader lyder under respektive prematchregler för livespel.
   • Matchresultat (3-vägs): Gäller inte förlängning och rättas enligt det resultat som tillkännages före eventuella förlängningsperioder.
   • Matchodds/totalt antal mål, dubbel: Marknaden exkluderar förlängning och eventuell efterföljande straffläggning för rättning.

   22.6Spelarmarknader (ishockey i USA)

   • Övertid räknas för alla spelarmarknader. Spelare måste komma in på isen under speltid för att spelen ska vara giltiga. Endast mål som görs under ordinarie speltid eller vid övertid räknas för rättning. Mål via straffläggning räknas inte.
   • Målgörare när som helst/första målet – för rättning räknas alla spelare med lagdräkt som spelare. Om en spelare inte bär lagdräkt blir spelet ogiltigt. Endast mål som görs under ordinarie speltid eller vid övertid räknas för rättning. Mål som görs under straffläggningar räknas inte vid rättning.
   • Totala poäng för spelare – alla spel rättas i enlighet med totalt antal mål plus assist. Alla totalpoäng inkluderar övertid. Om en spelare inte får någon matchtid ogiltigförklaras alla spel som placerats på den marknaden.
  29. 23Motorsport

   23.1 Formel 1

   • Alla racingspel rättas enligt den officiella FIA-klassificeringen då prisutdelningen sker, med efterföljande diskvalificeringar/straff åsidosatta. Loppet måste köras inom 72 timmar från den schemalagda starttiden för att spel ska gälla.
   • Alla förare som slutför 90% av varven i loppet (avrundat ner till närmaste hela varv) anses ha slutfört loppet i enlighet med officiell FIA-klassificering. Alla förare får dock en rankning och denna gäller för positions- och matchspel.
   • Starten på loppet anses vara signalen för start av uppvärmningsvarvet. Från och med denna signal är alla förare spelbara.
   • För match-/gruppspel på loppet anses den förare som får bästa placering vara vinnaren. Eventuella efterföljande diskvalificeringar/straff som utdelas efter prisutdelningen ignoreras. I händelse av att ingen av förarna slutför loppet rättas match-/gruppspel enligt det officiella Formel 1-resultatet vid prisutdelningen. Spel gäller när förarna deltar i kvalet. Avdrag enligt principen inget spel på strukna deltagare, i linje med regel 4 (Avdrag) kan gälla.
   • Spel på Formel 1 och konstruktörstävlingen rättas enligt de officiella, uppdaterade FIA-resultaten omedelbart efter prisutdelningen för säsongens sista lopp, med efterföljande diskvalificeringar/straff åsidosatta. Titlarna i förarnas och konstruktörernas tävlingar tilldelas den förare och konstruktör som får flest poäng under hela säsongen. I händelse av dött lopp för en placering tilldelas den förare eller konstruktör som har flest antal goda resultat placeringen.
   • Kvalvinnare/kvalspel: Kvalet består av tre sessioner, där de sex långsammaste förarna i de två första sessionerna slås ut och de återstående förarna slåss om topplaceringarna i den tredje sessionen. Spel på kvalet rättas baserat på det snabbaste varvet under den tredje kvalsessionen. Om den tredje sessionen av någon anledning inte äger rum, rättas spel om startuppställningen baserat på tider från den första eller andra sessionen. Alla spel ogiltigförklaras om startuppställningen för huvudloppet eller för sprintkvalet (i händelse av att sådant format används) baseras på några andra kriterier. Vad gäller alla spel på kvalet, oavsett om det är direktspel eller matchspel, så gäller de officiella tider som registreras av FIA för rättningen av spelen. Förare måste delta i den första fasen av kvalet för att spel ska gälla. Eventuella efterföljande straff eller degraderingar ska ignoreras.
   • Sprint Shootout: Detta rättas baserat på det snabbaste varvet under den designerade sista shootout-sessionen. Alla spel annulleras om startpositionerna för Sprint-lopp (om detta format används) baseras på andra kriterier. De officiella tiderna som annonseras av FIA gäller för rättning av alla shootout-spel. Förarna måste starta första fasen av shootouten för att spel ska gälla. Senare ändring av detta resultat kommer inte att räknas för rättning av spel.
   • Sprint-lopp: Spel rättas enligt officiell FIA-klassificering direkt efter Sprint-loppet, och senare diskvalificering/straff räknas inte. Loppet har måste köras inom 24 timmar från schemalagd starttid för att spel ska gälla.
   • Första förare att avbryta är ett spel på den förare som först drar sig ur loppet. Spelet börjar när signalen ges om att starta uppvärmningsvarvet. Om en förare inte kommer ut på banan för någon del av loppet, anses valet vara ogiltigförklarat för marknaden. Rättningen av spelet baseras på det varvnummer som bilen avbryter loppet vid. Om fler än en bil avbryter loppet under samma varv, gäller regler för dött lopp.
   • Första bil att avbryta. Spelet börjar när signalen ges om att starta uppvärmningsvarvet. Rättningen av spelet baseras på det varvnummer som bilen avbryter loppet vid. Om fler än en bil avbryter loppet under samma varv, gäller regler för dött lopp. Förare som inte kommer ut på banan för någon del av loppet räknas inte vid rättning av marknaden.
   • One lap wonders är ett spel på hur många förare som kommer att avbryta loppet innan de har slutfört ett riktigt varv i loppet (inte uppvärmningsvarvet). Spelet börjar när signalen ges om att starta uppvärmningsvarvet.
   • Att inte klassificeras. Spelet gäller fr.o.m. startsignalen för uppvärmningsvarvet. Alla förare som slutför 90% av varven i loppet (avrundat ner till närmaste hela varv) anses ha slutfört loppet i enlighet med officiell FIA-klassificering. Spel annulleras om en förare inte tar sig ut på banan.
   • För alla A1 Grand Prix-marknader rättas alla spel, både för huvudloppet och sprintloppet, baserat på den officiella A1 Grand Prix-klassificeringen under prisutdelningen för respektive lopp, med efterföljande diskvalificeringar åsidosatta.
   • Ledare efter första varvet: I rättningssyfte anses vinnaren vara den förare som leder loppet när start-/mållinjen korsas efter ett riktigt varv (uppvärmningsloppet räknas inte). I händelse av att ett varv inte slutförs ogiltigförklaras alla spel. Om loppet startar under säkerhetsbil ogiltigförklaras alla spel.
   • Kommer det att finnas en säkerhetsbil på banan under loppet? En säkerhetsbil på banan definieras som att en säkerhetsbil måste köra framför den ledande bilen under ett visst lopp. Om loppet startar under säkerhetsbil, rättas alla spel på säkerhetsbilsmarknaden som Ja. Om loppet slutar med en säkerhetsbil på banan men säkerhetsbilen inte har hunnit komma framför den ledande bilen, rättas den här marknaden som Ja. Virtuell säkerhetsbil räknas inte.
   • Snabbast i övningssession ett/två/tre: Officiella varvtider som registrerats av FIA används för rättningen. Minst en förare måste få en varvtid registrerad i den angivna övningsfasen för att spel ska gälla. Om ingen varvtid registreras av någon förare, ogiltigförklaras alla spel.
   • Om en förare byter tävlingslag under tävlingsveckan eller om en förare inte ursprungligen var listad för att tävla, kommer alla spel som placerats före dessa förändringar och räknats med i spelet att rättas igen i enlighet med byte av lag/bil. Detta gäller för alla marknader på F1 och Betfair beslut är slutgiltigt i detta avseende.
   • Från bildandet av en racingmarknad anses spel gälla enligt principen inga spel på strukna deltagare. Spel på förare som inte deltar i loppet av någon annan anledning än att de inte kvalificerade sig ska anses ogiltiga (Obs! Loppets start anses vara när signalen att påbörja uppvärmningsvarvet ljuder. Från och med denna signal är alla förare spelbara.) Vi förbehåller oss rätten att göra ett avdrag enligt Tattersalls regel 4 (c) för att återspegla återbetalade insatser på strukna förare.
   • Spel eller val som inte direkt hänvisar till sprintloppet kommer att hänvisa till Grand Prix-loppet. Poäng i sprintloppet kommer inte att räknas för rättning av spel på Grand Prix-loppet. Vinster i sprintloppet kommer inte att räkna mot specialspel på vinnare under den totala säsongen, om inget annat anges i spelbeskrivningen.
   • Matchspel på kval - Vinnaren anses vara den tävlande som fick bäst kvaltid under den sista fasen mellan de två tävlande som anges. Om någon av de tävlande inte startar sitt kvallopp kommer alla spel på den matchen att annulleras. Eventuella senare straff eller diskvalificering kommer inte att påverka rättning av spel. Om Q3 inte äger rum kommer spel att rättas baserat på tiderna från Q1 eller Q2. Alla spel kommer att annulleras om positionerna för huvudloppet eller sprintkvalet (om detta format används) baseras på andra kriterier.

   23.2Nascar/Indy Car/Cart Racing

   • Direktspel på loppet: ”Fältet” består av alla förare som inte är listade i direktpriserna. Alla förare som inte kvalificerar sig till loppet anses vara strukna. Loppet måste köras inom 24 timmar från den schemalagda starttiden för att spelen ska gälla. Den officiella NASCAR/INDY-vinnaren av loppet rättas som vinnare i spelsyfte. Detta inkluderar alla lopp som avbryts i förtid.
   • Förarmatchningar: Alla matchningar rättas baserat på det officiella resultatet. Om en förare avbryter loppet, anse den andra föraren vara vinnaren. Om båda förarna avbryter loppet, avgör antalet slutförda varv vem vinnaren är. Om båda förarna avbryter loppet under samma varv, avgörs resultatet av de officiella placeringar som tilldelats av kontrollmyndigheten. Båda förarna måste starta loppet för att spelen ska gälla. Om en förare ersätts av någon annan, ogiltigförklaras alla spel.

   23.3WRC

   • Alla racingspel rättas enligt den officiella WRC-klassificeringen då prisutdelningen sker, med efterföljande diskvalificeringar åsidosatta.

   23.4Moto GP/World Superbikes/British Superbikes

   • Alla racingspel rättas enligt den officiella klassificering som anges av de officiella arrangörerna av loppet och påverkas inte av efterföljande degraderingar eller frågor. Inget spel på strukna deltagare – Regel 4 (Avdrag) kan gälla.
   • Alla kvalificerade spel är aktiva när en förare startar kvalet. Förare måste starta kvalet för att spel på kvalet ska gälla. Efterföljande straff eller degraderingar påverkar inte klassificeringen av spelen.
   • Kvalificerade head to head-spel. Båda förarna måste delta i kvalet och minst en av dem måste slutföra ett kvalvarv för att spelen ska gälla.
   • Head to head-spel på loppet. Båda förarna måste starta för att spelen ska gälla. Om båda förarna avbryter loppet, anses den förare som har slutfört flest varv vara vinnare. Om båda förarna har slutfört samma antal varv, gäller inte spelen. Efterföljande straff eller degraderingar påverkar inte klassificeringen av spelen.
   • Gruppspel. Vinnaren är den förare som får bästa placering under prisutdelningen. Om ingen av förarna i gruppen klassificeras, anses den förare som slutför flest antal varv vara vinnare. Om ingen av förarna i gruppen klassificeras och två eller fler förare avbröt loppet under samma varv, gäller regler för dött lopp. Förare grupperas endast i spelsyfte. Avdrag enligt principen inget spel på strukna deltagare, i linje med regel 4 (Avdrag) kan gälla. Spel rättas enligt resultatet från den officiella organisatören av loppet, då prisutdelningen sker.

   23.5Isle of Man TT

   • Alla spel på Isle of Man TT rättas enligt den officiella Isle of Man TT-klassificeringen då prisutdelningen sker för respektive lopp, med efterföljande diskvalificeringar åsidosatta.

   23.6Speedway

   • Spel på enskilda möten: Om en match avbryts ogiltigförklaras alla spel, såvida inte resultatet hade förblivit opåverkat om matchen hade slutförts.
   • Vinnare av enskilt heat: Alla fyra angivna förare måste starta det angivna heatet. Annars ogiltigförklaras alla spel.
   • Head to head-spel: Vinnaren anses vara den som har fått flest poäng efter de normala heaten under ett möte. Det enda undantaget till detta är om båda förarna tar sig till final, då placeringen i själva finalen avgör vem vinnaren är.
   • Inga eventuella bonuspoäng som tjänats in av föraren räknas in i det totala antalet poäng, utan dras av innan vinnaren fastställs i rättningssyfte.
   • Alla spel gäller i head to head-spel om båda förarna startar minst ett lopp. Annars ogiltigförklaras spelen. De ogiltigförklaras också om ett möte avbryts, såvida inte resultatet redan obestridligt hade fastställts.
  30. 24OS & Commonwealth Games

   24.1 OS – Allmänna regler

   • Alla spel rättas baserat på resultaten vid medaljutdelningsceremonin. I händelse av en diskvalificering ska medaljutdelningsceremonin anses vara slutresultatet och fastställa rättningen av spelen. När det gäller OS ska alla evenemang rättas baserat på de officiella resultaten från IOK vid tidpunkten för medaljutdelningsceremonin.
   • Såvida inte annat har angetts på marknaden eller i reglerna nedan kommer alla spel att rättas i enlighet med reglerna för relevant sport och/eller relevanta sportspelsregler
   • Det kan hända att regler för dött lopp gäller OS-marknader.
   • Alla medaljmarknader (inklusive, men inte begränsat till, Guldmedaljmarknader, Vinner en medalj-marknader, Totalt antal medaljer för ett land-marknader och Flest medaljer-marknader) som erbjuds för OS i Tokyo 2020 (genomförs 2021) är All in-marknader. Spel på dessa marknader gäller även om ett land/ett lands atleter avbryter OS 2020 efter att spelen har börjat.

   24.2 OS – Uppskjutna och inställda evenemang

   • Om en match skjuts upp gäller spel om evenemanget äger rum inom 48 timmar från den ursprungligt planerade tidpunkten. Om matchen äger rum efter detta, ogiltigförklaras spelen.
   • Ovanstående 48-timmarsregel för ogiltigförklarande gäller inte medaljmarknader.
   • 48-timmarsregeln för ogiltigförklarande gäller inte tennis, fotboll och surfing. Regler och villkor för specifika sporter gäller som vanligt för ovan nämnda matcher i dessa sporter.
   • Om OS i Tokyo 2020 (genomförs 2021) inte genomförs alls år 2021, ogiltigförklaras alla medaljmarknader.

   24.3 Commonwealth Games – Allmänna regler

   • Spel rättas baserat på resultat vid prisceremonin. Vid diskvalificering kommer prisceremonin att räknas som slutresultatet och avgöra hur spel rättas. För Commonwealth Games rättas alla evenemang enligt de officiella CGF-resultaten vid tiden för prisceremonin.
   • Såvida inte annat har angetts på marknaden eller i reglerna nedan kommer alla spel att rättas i enlighet med reglerna för relevant sport och/eller relevanta sportspelsregler
   • Regeln om dött lopp kan tillämpas på Commonwealth Games.
   • Alla spel på medaljer (t.ex. spel på guld, tar medalj, medaljer totalt för land och flest medaljer) som erbjuds för Commonwealth Games 2022 är all-in-spel. Dessa spel gäller om ett land/dess idrottare lämnar Commonwealth Games 2022 efter att spelen har startat.

   24.4 Commonwealth Games – Uppskjutna och inställda evenemang

   • Om en match skjuts upp gäller spel om evenemanget äger rum inom 48 timmar från den ursprungligt planerade tidpunkten. Om matchen äger rum efter detta, ogiltigförklaras spelen.
   • Ovanstående 48-timmarsregel för ogiltigförklarande gäller inte medaljmarknader.
   • 48-timmarsregeln för ogiltigförklarande gäller inte tennis, fotboll och surfing. Regler och villkor för specifika sporter gäller som vanligt för ovan nämnda matcher i dessa sporter.
   • Om Commonwealth Games 2022 inte skulle ske år 2022 kommer alla spel på medaljer att annulleras.
  31. 25 Politik

   Allmänna regler

   • Politiska marknader är all-in, vare sig personen kandiderar eller ej. Kandidater som drar sig ur från kandidaturen till en post rättas som förlorare.
   • Valresultat rättas baserat på det officiellt rapporterade resultatet. Efterföljande överklaganden beaktas inte i rättningen.

   Ledarskapsval

   • När det går att spela på nästa partiledare/nästa premiärminister/nästa president eller liknande, erbjuds odds på grundval av ”all-in, vare sig personen kandiderar eller ej”, om inget annat anges. Inga insatser återbetalas på grund av att kandidaten inte längre kan komma ifråga, att kandidaten inte lyckas hålla kvar sin plats, att kandidaten drar sig ur eller av någon annan orsak.
   • ”Tillfälliga” eller ”förvaltande” ledare som tillsatts före ett planerat ledarskapsval eller officiellt urvalsförfarande räknas inte. Vinnaren av sådant val eller förfarande räknas oavsett som ”Nästa ledare”.
   • ”Nästa premiärminister” rättas alltid baserat på vem som tillsätts på posten, även före val av partiledare. Den som får i uppdrag av monarken att bilda en brittisk regering anses för rättningsändamål vara premiärminister.

   Brittisk politik – Allmänt val

   1. Valdeltagande:
    • Rättas enligt deltagande i hela Storbritannien under valdagen.
   2. Procentandel av rösterna:
    • Gäller den procentandel av de registrerade rösterna som det angivna partiet får i hela Storbritannien under nästa brittiska allmänna val.
   3. Får majoritet:
    • För att ett parti ska vinna klar majoritet måste det vinna i över hälften av de brittiska valkretsarna, dvs. om 650 platser ska tillsättas krävs 326 för att få majoritet.
    • Talmannen räknas inte in i något partis totala antal. Platser som vunnits i Nordirland räknas inte in i det totala antalet för vare sig Labour-, Conservatives- eller Lib Dem-partiet. Kandidater för Labour Co-Op eller liknande organisationer räknas in i det totala antalet för respektive parti.
   4. Valkretsmarknader
    • Alla marknader gäller nästa allmänna val om inget annat anges.
    • Andra kandidater kan när som helst läggas till, i takt med att de tillkännager kandidatur eller på begäran.
    • Spel på partier eller kandidater som inte går att rösta på är förlorande spel.
    • Spel på valkrets är endast tillgängliga som singlar.
    • Spel som placeras före eventuella ändringar av valkretsgränserna ogiltigförklaras.
   5. Regering efter valet
    • En koalition definieras som en överenskommelse som leder till att representanter för alla de angivna partierna får platser i det första reformerade kabinettet efter valet (och att inga andra partier representeras i kabinettet).
    • En minoritetsregering definieras som ett parti som har färre än 326 platser, men som har alla platser i det första reformerade kabinettet efter valet.
    • En majoritetsregering definieras som ett parti med fler än 325 platser och alla platser i det första reformerade kabinettet efter valet.
   6. Premiärminister efter det allmänna valet
    • Denna marknad rättas baserat på bildandet av det första ministeriet (regeringen) efter det att samtycke lämnats av regerande monark efter nästa brittiska allmänna val.
   7. Spel på flest platser
    • I händelse av oavgjort resultat gäller regler för dött lopp på alla berörda marknader. Om inget annat anges, räknas inte talmannen eller platser på Nordirland.
   8. Uppskjutna/omvalda platser
    • Alla platser som kräver att röstningen skjuts upp till ett senare datum och inte kan hållas samma dag som det allmänna valet, räknas ändå in i spel på totalt antal platser eller majoritet.

   Amerikansk politik

   1. Riksrättsförfarande
    • Enligt artikel II, sektion 4 av USA:s konstitution anses presidenten vara ställd inför riksrätt om en majoritet av representanthuset röstar för riksrätt i minst en artikel.
   2. Vinnare i presidentvalet
    1. Vinnare
     • Den här marknaden rättas baserat på den kandidat som enligt prognos får flest röster från elektorskollegiet vid 2020 års presidentval (eller något presidentval därefter). Eventuella efterföljande händelser, som till exempel ”trolös elektor”, har ingen inverkan på rättningen av denna marknad.
     • I händelse av att ingen presidentkandidat får en majoritet av rösterna från elektorskollegiet, rättas denna marknad baserat på den person som väljs till president i enlighet med proceduren som beskrivs i det tolfte tillägget i USA:s konstitution.
    2. Marknader för elektorskollegiet:
     • Den här marknaden rättas enligt folkets röster i det amerikanska presidentvalet och respektive prognostiserade röster från elektorskollegiet. Eventuella efterföljande händelser, som till exempel ”trolös elektor”, har ingen inverkan på rättningen av denna marknad.
   3. Spel på delstat i det amerikanska presidentvalet
    • Marknaden rättas enligt det parti som vinner folkomröstningen i delstaten.
   4. Statliga primärval/nomineringsmöten
    • Du spelar på: vinnaren av de statliga primärvalen eller nomineringsmötena i USA, som hålls som en del av nomineringsförfarandet för ett partis presidentkandidat.
    • Alla marknader rättas baserat på procentandel av rösterna om inget annat anges. I Iowas fall är måttenheten SDE (State Delegate Equivalents). Resultat så som de tillkännages av partierna i de enskilda delstaterna. Efterföljande korrigeringar eller ändringar beaktas inte.
    • Lägg märke till att en kandidat därigenom kan tilldelas fler delegater än sina motståndare men ändå rättas som en förlorare för den här marknaden.
   5. Partikandidater till presidentvalet
    • Du spelar på varje enskilt partis officiella kandidat till nästa presidentval
    • Spel rättas baserat på det officiella beslut som fattas vid vardera partis nationella konvent under samma år som presidentvalet genomförs
    • Eventuella utträden ur kandidaturen eller upphävanden av det beslut som fattats vid konventet saknar relevans för denna marknad.
   6. Amerikanska kongressval
    • Majoritet i senaten/representanthuset: En majoritet av platser kräver att något parti kontrollerar över hälften av platserna efter valen. Oberoende senatorer eller senatorer tillhörande andra partier som deltar i primärvalet med antingen demokraterna eller republikanerna räknas INTE när det gäller den här marknaden.
    • Spel rättas baserat på det officiella beslut som fattas vid vardera partis nationella konvent under samma år som presidentvalet genomförs
    • Eventuella utträden ur kandidaturen eller upphävanden av det beslut som fattats vid konventet saknar relevans för denna marknad.
   7. Valdeltagande
    • Valdeltagande definieras som den procentandel av valberättigade som deltar i valet.

   Irländsk politik

   1. Regering efter valet
    • En koalition definieras som en överenskommelse som leder till att representanter för alla de angivna partierna har ministrar i det första reformerade kabinettet efter valet (och att inga andra partier har ministrar i kabinettet). Koalitionsvalet rättas som vinnare på marknaden om dessa villkor uppfylls, oaktat det faktum att koalitionen kan fungera som en minoritetsregering.
   2. Valkretsmarknader
    • Alla marknader gäller nästa allmänna val om inget annat anges.
    • Andra kandidater kan när som helst läggas till, i takt med att de tillkännager kandidatur eller på begäran.
    • Spel på partier eller kandidater som inte går att rösta på är förlorande spel.
    • Spel på valkrets är endast tillgängliga som singlar.
    • Spel som placeras före eventuella ändringar av valkretsgränserna ogiltigförklaras.
   3. Ceann Comhairle
    • Ceann Comhairle, som blir omvald automatiskt, räknas in i hans/hennes partis totala antal platser i alla relevanta marknader för det allmänna valet.
   4. Taoiseach efter nästa val
    • Marknaden rättas baserat på den person som först utses av presidenten vid nomineringen av Dail Eireann efter det allmänna valet.
  32. 26 Rodd

   • Om ett lag eller en individuell deltagare startar ett lopp men inte fullföljer det kommer de att rättas som förlorare om minst ett annat lag eller deltagare fullföljer loppet. Om inget lag eller ingen deltagare fullföljer loppet ogiltigförklaras alla spel.
   • Om en regatta utgår ogiltigförklaras alla spel, förutom de som har fastställts utan förbehåll.
   • Om det ordnas en prispallsceremoni kommer marknader att rättas enligt det officiella resultatet från tillämpligt styrande organ vid ceremonin, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet.
   • Om det inte ordnas någon prispallsceremoni fastställs resultatet i överensstämmelse med de officiella resultaten från tillämpligt styrande organ, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet (utom om ändringen offentliggörs inom ett dygn efter den första rättningen på den aktuella marknaden för att rätta ett fel i rapporteringen av resultatet).
  33. 27 Rugby Union och Rugby League

   27.1 Regler för Rugby Union

   • Om inte annat anges rättas alla spel i Rugby Union efter 80 minuters spel.
   • För turneringar i sjumannarugby rättas alla spel i enlighet med resultatet efter normal/ordinarie tid (förutom marknader för halvtid, första halvlek, förlängning och straffläggning).
   • Om en match försenas kommer spelen fortsätta gälla upp till 48 timmar efter den ursprungliga avsparkstiden, och därefter ogiltigförklaras de.
   • Om spelplatsen ändras efter att marknaden har erbjudits av Betfair kommer alla spel vara giltiga förutsatt att matchen inte skjuts upp i mer än 48 timmar från den ursprungliga avsparkstiden.
   • Alla multipelspel där avdrag görs för en inställd, försenad eller omplanerad match kommer att kvarstå för återstående val.
   • Om en match startar men inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel såvida inte ett officiellt resultat offentliggörs av tillämpligt styrande organ. Om ett officiellt resultat har offentliggjorts av det officiella styrande organet styr det officiella resultatet match- och handikappmarknaderna men alla andra marknader upphör att gälla, såvida inte resultatet redan har fastställts vid tidpunkten då matchen avbröts (d.v.s. om det vid tidpunkten då matchen avbröts inte hade varit möjligt att spelets resultat skulle ändras om matchen hade fortsatt som det var tänkt). Så här skulle till exempel resultatet avgöras om 37 poäng har uppnåtts vid det tillfälle då matchen avbryts: (i) en satsning på 35 poäng eller mer anses vara ett vinnande spel, (ii) en satsning på 30–35 poäng anses vara ett förlorat spel och (iii) en satsning på 40–45 poäng ogiltigförklaras. Under sådana omständigheter kommer spel på sista try-görare/lag som tar sista try/sista spelhändelse som ger poäng ogiltigförklaras.
   • Vinnarspel: Alla spel som placeras på vinnarmarknader kommer att rättas i enlighet med officiella turneringsresultat. För spel gäller att alla lag där poäng dras av på grund av brott mot regler och riktlinjer anses ha startat. Om det när poängen dras av blir så att förlusten av poäng innebär att endast en eventualitet kan inträffa kommer alla spel på den tävlande bli ogiltiga och insatserna återbetalas då. För alla spel som placeras efter att poäng har dragits av kan priserna justeras i enlighet med detta.
   • För alla direkta marknader som anger ordinarie säsong (eller liknande) gäller den officiella placeringen för lagen efter att alla matcher för den definierade säsongen har spelats och innan alla eventuella slutspel har börjat.
   • Antal try/poäng i turnering: Dessa spel gäller all speltid, inklusive förlängning i alla matcher där ett officiellt resultat offentliggörs.
   • Missar topp 2/topp 4/topp 8: För spel gäller att alla lag där poäng dras av på grund av brott mot regler och riktlinjer anses ha startat. Om det när poängen dras av blir så att förlusten av poäng innebär att endast en eventualitet kan inträffa så kommer alla spel på den tävlande bli ogiltiga.
   • Try-görare: Alla spel återbetalas om de har placerats på spelare som inte ingår i den officiella matchdagen 22 eller 23 (beroende på tävling). Om en ersättare inte är på planen innan första try görs kommer spel på den deltagaren bli ogiltiga för marknaderna Första try-görare, Första try-görare i laget och Första try-görare Insurebet. Om en ersättare kommer ut på planen någon gång under spelet anses ersättaren vara All in för alla andra marknader för try-görare. Om ersättaren inte deltar i spelet blir den ogiltig för alla marknader för try-görare.Alla spel som placeras på den här marknaden på valet ”Ingen försöksgörare” ska vara vinnare. Om några Vinnare & Plats-spel placeras på det här valet, OGILTIGFÖRKLARAS alla delar av spelet som gäller placering
   • Första/sista/X:e försöksgörare: I händelse av att en straffspark går i mål betalar vi ut pengar för straffsparksalternativet, om vi har erbjudit det som ett val (oavsett om det sker på marknaden Första försöksgörare, Sista försöksgörare eller X:e försöksgörare). Om straffsparksalternativet inte ges: (i) (för marknaden Första försöksgörare) gör vi utbetalningar baserade på det andra försöket då det första försöket är en straffspark och (ii) (för marknaden Sista försöksgörare) gör vi utbetalningar baserade på det näst sista försöket då det sista försöket är en straffspark. För marknaden X:e försöksgörare ogiltigförklarar vi alla spel som placerats på att det X:e försöket görs av en viss spelare om sådant försök är en straffspark, om straffsparksalternativet inte ges.
   • Första try-görare i 2:a halvlek: Spel som placeras på ersättare blir ogiltiga om första try i andra halvlek görs innan de kommer på plan.
   • Insurebet för första try-görare: Om spelaren inte tar poäng för första try men gör en try i matchen kommer spelinsatsen återlämnas. Om en ersättare inte är på planen innan första try görs kommer spel på den spelaren ogiltigförklaras.
   • Position för första try: Om en penalty try är den första try som görs kommer vi betala ut för positionen för nästa try-görare för marknaderna Position för första try. Om en penalty try görs på marknaderna Position för x:e/a try betalar vi ut för positionen där nästa try görs (om t.ex. den första try som görs i en match är en penalty try och den andra görs av en forward kommer en forward anses har gjort både första och andra try). Om ingen try görs efter penalty try blir marknaden ogiltig.
   • Vinna i förlängning: Om det inte finns någon vinnare efter förlängning gäller reglerna för dött lopp för alla spel på den här marknaden.
   • Matchspel för try-görare/matchspel för kicker/matchspel för flest tagna poäng: Båda spelarna ska vara bland de startande 15 för att spelen ska fortsätta gälla. Om det inte finns något val för lika eller oavgjort och resultatet är oavgjort så blir alla spel ogiltiga.
   • Matchspel för bäst sparkprocent/matchspel för kicker/matchspel för flest tagna poäng: Spelen blir ogiltiga om ingen av spelarna försöker göra minst en spark på mål.
   • Total poäng för spelare/perfekt sparkhistorik: Spelen blir ogiltiga om den valda spelaren inte försöker göra minst en spark på mål.
   • Bästa try-görare/bästa try-görare i laget/spelare som tar flest poäng: Reglerna för dött lopp gäller.
   • Matchspel för lag inom ordinarie säsong: Reglerna för dött lopp gäller.
   • Head-to-head: Den här marknaden rättas i enlighet med resultat efter förlängning. Om resultatet blir oavgjort och ingen förlängning ges rättas den här marknaden i enlighet med reglerna för dött lopp.
   • För Man of the Match-marknader i Rugby World Cup rättas marknaden på grundval av den officiella ”Man of the Match” som fastställs på Rugby World Cups officiella webbplats. Om Rugby World Cups officiella webbplats av någon anledning inte anger någon officiell Man of the Match, ogiltigförklaras alla spel.
   • Marknader inom ”Uttagen till Lions-truppen” rättas baserat på det första tillkännagivandet av truppen, oavsett om turnén sedan skjuts upp av någon anledning. Inga eventuella uttagningar efter det första tillkännagivandet av truppen räknas in i rättningen av marknaden. När det gäller turnén 2021 ska alla spel, om inte någon trupp tillkännages under 2021 av någon anledning, ogiltigförklaras.
   • I vissa turneringar används ett system för granskning av regelbrott. När ett gult kort visas på planen under detta system, granskas incidenten sedan från ett bås utanför planen, och där avgörs om ett gult kort är tillräckligt eller om det ska uppgraderas till ett rött kort. Om ett gult kort på planen uppgraderas till ett rött kort via detta granskningssystem, räknas endast det röda kortet för rättning av spel. Eventuella ändringar som görs senare av en disciplinnämnd, påverkar inte rättningen.

   27.2 Regler för Rugby League

   • Med undantag för spel som placeras via marknaderna ”Matchresultat efter ordinarie tid” och ”Matchhandikapp” rättas alla spel på Super League och NRL baserat på det officiella resultatet (inklusive eventuell förlängning). Spel på NRL/Super League som placeras via marknaderna ”Matchresultat efter ordinarie tid” och ”Matchhandikapp”, samt alla spel som placeras på rugby i andra ligor än Super League eller NRL, rättas baserat på 80 minuters spel.
   • Om resultatet i en Super League- eller NRL-match är oavgjort efter tilläggstid, gäller våra vanliga regler för dött lopp. För att undvika tveksamheter anses alla vinstmarginalspel under sådana omständigheter (inklusive spel som placerats på ”Dussin vinstmarginaler”) vara förlorade (med tanke på att inget av lagen faktiskt vann den berörda matchen).
   • Alla spel på NRL-matcher rättas baserat på det officiella resultatet, inklusive eventuell förlängning, förutom på marknaderna ”Matchresultat”, ”Handikappspel”, ”Blir det förlängning?”, ”Högsta poäng i halvtid” och ”Halvlek med flest försök” (vilka avgörs efter 80 minuters speltid). För spel på handikapp/rad och totalpoäng där de valda värdena är ett heltal (t.ex. 6,0) och resultaten slutar på det talet återbetalas alla insatser som relaterar till det radnumret, och alla sådana spel kommer att anses vara ett exkluderat leg för tillämpliga multipel, som omräknas utan detta leg. Samma regler gäller för State of Origin och alla andra matcher i Australian Rugby League där förlängning spelas.
   • Om resultatet av en NRL-match efter förlängning fortfarande är oavgjort gäller reglerna för dött lopp för alla spel där en vinnare inte har utropats officiellt. Alla spel på vinstmarginal, inklusive Dozen Winning Margins, kommer anses vara förlorande spel eftersom inget av lagen har vunnit matchen.
   • Om en match försenas kommer spelen fortsätta gälla upp till 48 timmar efter den ursprungliga avsparkstiden, och därefter ogiltigförklaras de.
   • Om platsen ändras från den som utannonseras blir alla spel på den matchen ogiltiga.
   • Alla multipelspel där avdrag görs för en inställd, försenad eller omplanerad match kommer att kvarstå för återstående val.
   • Om en match startar men inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel såvida inte ett officiellt resultat offentliggörs av tillämpligt styrande organ. Om ett officiellt resultat har offentliggjorts av det officiella styrande organet styr det officiella resultatet match- och handikappmarknaderna men alla andra marknader upphör att gälla, såvida inte resultatet redan har fastställts vid tidpunkten då matchen avbröts (d.v.s. om det vid tidpunkten då matchen avbröts inte hade varit möjligt att spelets resultat skulle ändras om matchen hade fortsatt som det var tänkt). Så här skulle till exempel resultatet avgöras om 37 poäng har uppnåtts vid det tillfälle då matchen avbryts: (i) en satsning på 35 poäng eller mer anses vara ett vinnande spel, (ii) en satsning på 30-35 poäng anses vara ett förlorat spel och (iii) en satsning på 40-45 poäng ogiltigförklaras. Under sådana omständigheter kommer spel på sista try-görare/lag som tar sista try/sista spelhändelse som ger poäng ogiltigförklaras.
   • Vinnarspel: Alla spel som placeras på vinnarmarknader kommer att rättas i enlighet med officiella turneringsresultat. För spel gäller att alla lag där poäng dras av på grund av brott mot regler och riktlinjer anses ha startat. Om det när poängen dras av blir så att förlusten av poäng innebär att endast en eventualitet kan inträffa kommer alla spel på den tävlande bli ogiltiga och insatserna återbetalas då. För alla spel som placeras efter att poäng har dragits av kan priserna justeras i enlighet med detta.
   • Vinnarspel på NRL och Super League/vinnarspel på ordinarie säsong/sluta som bästa 2/4/8: All in-spel. Alla lag där poäng dras av p.g.a. brott mot regler och riktlinjer anses ha startat. Alla eventuella förlorade titlar efter att Grand Final har spelats kommer att anses vara ogiltiga, och alla spel gäller fortfarande. För alla direkta marknader som anger ordinarie säsong (eller liknande) gäller den officiella placeringen för lagen efter att alla matcher för den definierade säsongen har spelats och innan alla eventuella slutspel har börjat.
   • NRL och Super League Wooden Spoon: Den här marknaden rättas i enlighet med vilket lag som har minst antal vinster för säsongen. Oavgjort anses vara halv vinst. Om fler än ett lag har samma antal vinster kommer resultatet fastställas för sämsta poäng "för och mot" totalt. Poäng som dras av på grund av brott mot regler och riktlinjer exkluderas ur resultatet. All in. Endast vinnare.
   • Missar topp 2/4/8: För spel gäller att alla lag där poäng dras av på grund av brott mot regler och riktlinjer anses ha startat. Om det när poängen dras av blir så att förlusten av poäng innebär att endast en eventualitet kan inträffa så kommer alla spel på den tävlande bli ogiltiga.
   • Antal try/poäng i turnering: Dessa spel gäller all speltid (inklusive förlängning) i alla matcher där ett officiellt resultat offentliggörs.
   • Gör en Try (försök): Alla spel återbetalas om de har placerats på spelare som inte ingår i den officiella matchdagen 17. Alla spelare som är med i matchdag 17 anses vara ”all-in” för alla marknader för Try (inklusive marknaderna ”Gör första Try” och ”Gör Första lagets Try”).
   • Första/sista try-görare: Om en penalty try är den första/sista try som görs kommer vi betala ut för valet för penalty try om detta erbjuds. Om valet för penalty try INTE erbjuds kommer spelaren som skulle (som ett rimligt antagande) ha tagit denna try (dvs. om inte otillåtet spel eller uppträdande hade inträffat) anses ha tagit denna vid rättning av resultatet.
   • Första try-görare i 2:a halvlek: Om en spelare inkluderas i sitt lags 17-mannalag på matchdagen kommer alla spel på denna spelare fortsätta gälla oavsett om spelaren är på planen när första try tas i andra halvlek eller inte.
   • Vinna i förlängning: Om det inte finns någon vinnare efter förlängning gäller reglerna för dött lopp för alla spel på den här marknaden.
   • Matchspel för try-görare/matchspel för kicker/matchspel för flest tagna poäng: Båda spelarna ska vara bland de startande 13 för att spelen ska fortsätta gälla. Om det inte finns något val för oavgjort och resultatet är oavgjort så blir alla spel ogiltiga.
   • Matchspel på bäst sparkprocent/bästa kicker: Spelen blir ogiltiga om ingen av spelarna försöker göra minst en spark på mål.
   • Total poäng för spelare/perfekt sparkhistorik: Spelen blir ogiltiga om en spelare inte försöker göra minst en spark på mål.
   • Marknaderna för statistik/supercoach: Alla spel på spelare som inte är med bland de 13 som startar ogiltigförklaras. Alla statistikspel betalas ut efter att varje runda har slutförts i enlighet med officiell NRL-statistik. Supercoachmarknader kommer att betalas efter slutförande av varje runda i enlighet med resultat från Daily Telegraph (Australien).
   • Bästa try-görare/bästa poängtagare i laget: reglerna för dött lopp gäller.
   • Matchspel för lag inom ordinarie säsong: Reglerna för dött lopp gäller.
   • Matchkombos - Regler för Rugby Union och Rugby League

    • Reglerna i detta underavsnitt gäller specifikt för rättningar av spel i Rugby Union eller Rugby League som placeras via Matchkombos ("#OddsOnThat"). Alla andra rättningsbestämmelser som ingår i avsnittet "Rugby Union/League Rules" (eller någon annanstans på denna webbplats) gäller även för rättningar av Matchkombo-spel om de inte strider mot eller motsäger dem som ingår i detta underavsnitt (i det fallet äger reglerna i detta underavsnitt företräde).
    • Alla Matchkombo-spel rättas på grundval av 80 minuters spel såvida inget annat anges. Övertid/Förlängning/Sudden death räknas inte, förutom när fraserna "Går vidare", "Lyfter pokalen" eller "Vinner matchserien" eller liknande yttras. För alla Matchkombo-spel som inbegriper en eller flera satsningar inklusive sådana uttryck rättas återstående spel (dvs. spel som inte har sådana fraser) på grundval av 80 minuters spel såvida inget annat anges.
    • Om någon spelare som är del av ett matchkombo-spel inte deltar i den aktuella matchen (eller inte uppfyller spelets villkor), ogiltigförklaras hela matchkombo-spelet. Detta gäller under alla omständigheter, oavsett om någon/alla av de återstående komponenterna vinner eller förlorar.
    • Alla Matchkombo-spel som inbegriper att spelare får röda eller gula kort (t.ex. totalt antal matchkort) gäller bara om korten utdelas när spelaren är aktiv i matchen. Kort som delas ut före startsignalen eller efter slutsignalen räknas inte.
    • Vid uppenbara formuleringsfel förbehåller vi oss rätten att ta bort Matchkombo-spel på det urvalet (och under sådana omständigheter erbjuder vi att Matchkombo-spelet placeras igen, med rätt formulering).
    • Den maximala utbetalningen för en Matchkombo-rugbysatsning ska vara 25 000 euro/pund. För tydlighets skull gäller alltså maxsumman alla delar av ditt Matchkombo-spel tillsammans (dvs. den gäller inte separat för varje del av ditt Matchkombo-spel).
  34. 28 Snooker och Pool

   • Om en match startar, men inte fullföljs, kommer spelaren som går vidare till nästa omgång att rättas som vinnare (eller vid final, den spelare som vinner turneringen).
   • Om en spelare inte startar en turnering kommer alla spel på den spelaren eller en enskild match att ogiltigförklaras.
   • Om en match inte fullföljs kommer alla spel på "Korrekt resultat" och "Nästa frame" att ogiltigförklaras.
   • Om en match inte fullföljs kommer alla spel på handikappmarknader att ogiltigförklaras, förutom de som har fastställts utan förbehåll.
   • Första färgen som sänks Första färgen som regelenligt sänks med eget värde (dvs. som inte tagits som en friboll) anses vara vinnaren, oavsett om det finns några efterföljande re-rack.
   • Nästa frame – första spelare som sänker en boll Den första spelare som regelrenligt sänker en boll anses vara vinnare, oavsett om det görs några efterföljande re-rack.
  35. 29 Fotboll

   • Om inget annat anges ska alla spel på fotbollsmarknader gälla för 90 minuters spel enligt de officiella domarna plus tillagd tid för skador eller stopptid. Förlängning och straffläggningar räknas dock inte. De enda undantagen gäller matcher som schemalagts för kortare tid än de normala 90 minuterna (t.ex. 60, 70 eller 80 minuter) enligt överenskommelse i form av tävlingsregler eller överenskommet av båda lagen innan avspark. I sådana fall, om matchen spelas i det traditionella formatet med två halvlekar, kommer alla spel rättas efter överenskommen spellängd som inkluderar tillagd tid av domaren för stopptid, oavsett om matchlängden har utannonserats av Betfair eller inte. Om matchen spelas i ett ovanligt format (t.ex. 3 eller 4 perioder) ogiltighetförklaras alla halvtidsmarknader men alla andra marknader rättas enligt det slutliga matchresultatet (inklusive eventuell tillagd tid av domaren för stopptid).
   • För marknaderna Förlängning gäller spelen för 30 minuters speltid, enligt matchdomaren, plus eventuell stopptid eller tid för skada. Förlängning och straffläggningar räknas dock inte. För marknaderna Förlängning gäller spelen endast resultat under förlängningstiden. För den här marknaden ska poängen anses vara 0–0 i början av förlängningsperioden.
   • Om en match skjuts upp ogiltigförklaras alla icke fastställda spel, såvida inte matchen startar före 23:59 lokal tid (eller om Betfair tror att matchen inte kommer ha startat före den tidpunkten) det planerade datumet.
   • Matcher som planeras om före det planerade avsparksdatumet anses inte vara uppskjutna och alla spel gäller, under förutsättning att det nya datumet är inom 72 timmar från den ursprungliga avsparkstiden.
   • Om en match startar men senare bryts ogiltigförklaras alla icke fastställda spel, såvida inte matchen slutförs före midnatt lokal tid det planerade datumet.
   • Om platsen där matchen spelas är en annan plats än vad som anges på vår webbplats gäller spelet, under förutsättning att matchen inte spelas på motståndarlagets plan, i vilket fall matchen ogiltigförklaras. Oaktat denna regel anses alla platser vara neutrala i stora internationella turneringar (t.ex. VM och EM). Om den planerade platsen för en match ändras, även om platsen ändras till en ny plats i ett annat land, gäller alla spel.
   • För stora turneringar (som VM): om ett spel fördröjs till efter midnatt lokal tid kommer alla spel att gälla och rättas när de slutförts, förutsatt att det sker inom 72 timmar.
   • I händelse av oklarheter kring det officiella resultatet kommer utfallet avgöras av Betfair (inom rimligt agerande) med information från oberoende källa.
   • Om en officiell matchlista skiljer sig från matcherna på Betfairs sida (t.ex. lagnamn, reserver, ålder, kön, osv.) kommer alla matchade spel på berörda marknader att ogiltigförklaras. I alla andra fall kommer insatsen att stå kvar (gäller även om vi inte specificerar termen "XI" i lagets namn).
   • I den utsträckning en videoassistentdomare konsulteras, anses händelsen som ledde till beslutet, för tillämpningen av dessa regler, ha inträffat vid dess faktiska tidpunkt (istället för vid den tidpunkt då den relevanta rekommendationen, eller beslutet, togs).
   • Där har vi rättat ett spel och, på grund av ett senare beslut av videoassistentdomare, det är uppenbart att en sådan rättning var oriktig, förbehåller vi oss rätten att upphäva sådan rättning (förutsatt att videoassistentdomarens beslut togs innan matchen avgjordes eller annan tidsperiod för spelet).
   • Spel som placeras medan en händelse pågår som leder till en översyn av videoassistentdomaren och domarens beslut ska anses som ogiltigt såvida inte: (i) videoassistentdomarens översyn (och efterföljande beslut) inte i slutändan ändrar det beslut som funktionärerna på fältet eller (ii) videoassistentdomarens översyn (och efterföljande beslut) ändrar beslutet som togs av som funktionärerna på fältet men inte hade någon väsentlig inverkan på spelet/spelen i fråga. Alla spel som inte väsentligt påverkas av videoassistentdomarens översyn (och efterföljande beslut) är giltiga.
   • För att undanröja varje tvivel kommer vi att att anse att videoassistentdomaren har används om det kan förstås av domarens gester (t.ex. handgester eller att matchen stoppas för att granska incidenten själva) och/eller användning av videoassistentdomaren bekräftas av matchrapporten som utfärdats av det officiella styrande organet som ytterst är ansvarigt för tillsynen av den tillämpliga matchen. I de fall där det är oklart om videoassistentdomaren har använts på grund av saknad TV-mottagning och/eller motstridiga rapporter kommer PPBF att rätta spelet utifrån den information som erhållits från de som sänt matchen och allmänt pålitliga online-källor (rimligt agerande).
   • Det finns en liten risk att vi oavsiktligt erbjuder fotbollsspel för vilka resultatet är omöjligt (till exempel att vi fortsätter att erbjuda spel på en spelare som första målskytt i en match efter att spelaren har bytts ut). Vi har infört system som syftar till att förhindra att det händer, men i det fåtal fall där det gör det, kommer vi att ogiltigförklara spelen i fråga (och returnera insatserna till kunderna).
   • Den statistik som tillhandahålls i de officiella uppgifterna från OPTA används för att bestämma rättningen av spel som placeras på: (i) att en given spelare ska göra ett visst antal skott på mål, (ii) det totala antalet offsides som tilldelas under en match eller till ett visst lag, (iii) det totala antalet skott på mål som uppnås av båda sidor, eller varje sida, under en match eller (iv) det totala antalet tacklingar som görs av varje lag under en match eller (v) det totala antalet frisparkar, insparkar eller inkast i en match.
   • Offside utdöms till den spelare som anses vara i offside-position och en frispark tilldöms. Om två eller fler spelare befinner sig i offside-position när passen slås, utdöms offsiden till den spelare som anses vara mest aktiv och försöker nå bollen.
   • När det gäller ”Tacklingar” definieras en tackling som att en spelare får kontakt med bollen i en duell på marken och lyckas ta bollen från spelaren som har den.
    • Den tacklade spelaren måste ha kontroll över bollen innan tacklingen görs.
    • En tackling anses ha vunnits när tacklaren eller en av dennes lagkamrater får kontroll över bollen till följd av duellen, eller när bollen går ut och är ”säker”.
    • En förlorad tackling är en tackling som gör att bollen går till en motståndare.
    • Båda anses dock vara lyckade tacklingar. Resultatet (vunnen eller förlorad) beror på var bollen hamnar efter tacklingen.
    • Att bryta en passning räknas inte som en tackling.
    • Missade tacklingar är när en spelare går in i en duell om bollen och förlorar duellen. Dessa beräknas genom att lägga till fel med en kvalificering för tacklingsförsök till antalet gånger en spelare luras av en dribbling (förlorad duell).
    • Rensning är en defensiv åtgärd då en spelare sparkar iväg bollen från sitt eget mål utan någon avsedd mottagare.
    • Brytning är när en spelare läser motståndarens passning och bryter den genom att röra sig in i bollbanan för den avsedda passningen.
    • Blockerad passning är när en spelare på alla möjliga vis försöker att bryta en motståndares passning. Detta liknar en brytning, men det inbegriper mycket mindre läsning av passningen.
    • Blockering är när en spelare blockerar ett skott på mål från en motståndare.
   • Om ett lag diskvalificeras, utesluts eller på annat sätt tas bort från en liga innan relevant säsong har startat så kommer alla spel på det laget bli ogiltiga.
   • För spel på "Tröjnummer" gäller det nummer som tilldelats spelaren vid matchstart. Självmål gäller. Spelare utan nummer tilldelas nummer 12.
   • För spel på Tid för första målet (t.ex. marknaderna Odds för första mål) räknas första halvlek som 45 minuter, oberoende av eventuell tilläggstid. För sådana marknader gäller även att valet "0–10 minuter" täcker matchens första 10 minuter. Spelet täcker alltså tiden från 00:00 tills strax före klockan når 10:00. Valet "11–20 minuter" täcker tiden från 10:00 tills strax före klockan når 20:00. Samma princip gäller även övriga val på den här marknaden.
   • Marknaderna Matchens lirare enligt FIFA kommer att rättas i enlighet med FIFA:s officiella utmärkelse till matchens spelare. Om FIFA av någon anledning inte deklarerar en officiell matchens spelare kommer alla spel bli ogiltiga.
   • För nationella matcher som sänds live på Sky Sports kommer marknaden rättas baserat på vem Sky ger utmärkelsen till under sin livesändning. Om ingen utmärkelse ges under livesändningen kommer resultatet rättas som den spelare som listas som matchens spelare i matchrapporten på skysports.com. Om resultatet på skysports.com skiljer sig från resultatet på Sky livesändningen kommer marknaderna rättas i enlighet med resultatet från livesändningen. För nationella matcher som sänds live på BT Sports, BBC och UTV kommer spel på matchens spelare också rättas i enlighet med vem som nämns i programmet. Om spel görs på de här kanalerna och ingen spelare nämns under programmet ogiltigförklaras alla spel. Spelaren ska utses specifikt till matchens spelare och inte bara nämnas av en av experterna som pratar i programmet.
   • För matcher som sänds live på Sky Sports, likväl som på andra kanaler, ska prioritet för rättning ges till Sky Sports om inte Betfair specifikt har angett att marknaden kommer att rättas enligt en officiell utmärkelse från turneringen eller sponsorn.
   • På samma sätt gäller att om en officiell utmärkelse från turneringen eller sponsorn anges i beskrivningen av marknaden så får denna prioritet över BT:s, BBC:s och ITV:s experters utmärkelser.
   • Alla spelare som är på planen under någon del av matchen definieras som deltagare för rättning. Endast spelare som inte är med i lagets matchuppställning eller oanvända ersättare anses inte delta.
   • Om en eller flera spelare inte deltar i matchen kommer de anses inte delta på marknaderna Mål när som helst, och det ursprungliga priset reduceras med priset för denna spelare och rättas i enlighet med resultat för återstående val. Spelare anses vara deltagare i den listade marknaden om de börjar delta i spelet när som helst under 90 minuters speltid plus skadetid.
   • Marknaderna för första/sista målgörare:
    • Alla spelare som inte deltar i matchen ogiltigförklaras. Spel som placeras på spelare som kommer in på planen efter att första målet har gjorts annulleras för Första målgörare. Spelare anses vara en deltagare för Sista målgörare och Mål när som helst om de börjar delta i spelet när som helst under 90 minuters speltid plus tilläggstid.
    • Självmål räknas inte och kommer att ignoreras för rättning. Vi kommer att försöka ange alla deltagare, men detta innebär inte att en spelare som inte har angetts kan utses till vinnare. Spel gäller endast 90 minuters speltid plus tilläggstid.
    • Följande marknader följer också reglerna för Mål när som helst som anges ovan:
     • Göra 2 eller fler mål
     • Göra hattrick
     • Första målgöraren
     • Första eller Andra målgörare
     • Första och Andra målgörare
     • Göra mål första och andra
     • Göra mål i första halvlek
     • Göra mål i andra halvlek
     • Göra mål i båda halvlekar
     • Göra mål och får ett kort
     • Första målgörare och kort när som helst
     • Första målgörare och första som får kort
     • Göra mål under de första 20 minuterna
     • Göra mål under de sista 20 minuterna
     • Göra mål under de första 20 minuterna
     • Göra mål under de sista 20 minuterna
    • För Vinnare & Plats-spel på Första målskytt-marknader:
     • Vinnare & Plats-spel rättas endast på första mål, andra mål, tredje mål, fjärde mål och femte mål. Spelare som inte gör mål förrän efter det femte målet behandlas som förlorade val. Om mindre än fem mål görs i en match, kommer Betfair att rätta spel utifrån de mål som gjorts. Om inga mål görs, kommer alla Vinnare & Plats-spel att betraktas som förlorade spel.
     • Om en spelare kommer in på planen efter att det första målet har gjorts, kommer båda delarna i Vinnare & Plats-spelet att ogiltigförklaras såvida det inte är ett självmål (i det fallet är spelet fortfarande giltigt). Om en spelare utvisas eller blir avbytt innan första målet görs, anses spel på det valet som förlorade.
     • Om en spelare gör matchens första mål, är båda delarna i Vinnare & Plats-spelet vinnande. Om en spelare gör det andra, tredje, fjärde eller femte målet, är bara Plats-delen i spelet vinnande.
     • En spelare kan inte placeras två gånger (d.v.s. om han gör både andra och tredje målet, anses bara det andra målet vara vinnande).
     • Varje Vinnare & Plats-spel på inga mål, sista målskytt, första lagmålskytt och scorecasts accepteras inte. Om sådana spel placeras av misstag kommer hela insatsen att investeras som ett endast vinnare-spel.
     • Endast plats-spel accepteras inte.
     • Förlängning räknas inte.
     • Självmål räknas inte. I de fall där ett självmål är ett av de fem första målen, kommer det sjätte målet att räknas som en vinnare på plats-delen i Vinnare & Plats-spelet. Om två av de fem första målen är självmål kommer det sjätte och sjunde målet att räknas som vinnare på plats-delen i Vinnare & Plats-spelet, etc. I alla andra fall, tillämpas Betfairs fotbollsregler.
    • För marknaderna "Hattrick i turnering" inkluderas förlängningen, men mål under straffläggningar och självmål inkluderas inte. Om det uppstår någon tvist om vem som gjorde något av målen följer vi beslutet som togs av relevant styrande organ.
   • För Scorecast-marknader:
    • Scorecast definieras som en dubbel för Första målgörare och Korrekt resultat.
    • Om en spelare inte deltar i matchen eller börjar delta efter att ett mål har gjorts innebär detta att Scorecast-spel återgår till ett enkelspel för Korrekt resultat i enlighet med relevanta odds som erbjuds vid avspark. Om det första målet (eller målen) är självmål kommer spel på efterföljande målgörare anses vara Första målgörare för dubbeln Första målgörare/Korrekt resulat. Om det enda mål som görs i matchen är självmål kommer spelen rättas som enkelspel för marknaden Korrekt resultat, i enlighet med relevanta odds vid avspark. Om en match avbryts efter att ett mål har gjorts kommer alla spel rättas som enkelspel på marknaden Första målgörare med relevanta odds vid avspark.
   • Wincast-marknader:
    • Wincast definieras som en dubbel för Första målgörare/vinnande lag.
    • Om en spelare inte har kommit in på planen när det första målet har gjorts kommer spelen rättas som enkelspel på marknaden för matchodds i enlighet med relevanta odds vid avspark.
    • Om det första målet (eller målen) är självmål kommer spel på efterföljande målgörare anses vara Första målgörare för dubbeln Första målgörare/resultat.
   • För Skytteligavinnar-marknader:
    • Alla spel är giltiga oavsett om spelaren deltar i relevant liga, turnering eller tävling eller inte. Om det uppstår någon tvist om vem som gjorde något specifikt mål följer vi beslutet som gjorts av relevant styrande organ.
    • Endast målen som gjorts i relevant liga, turnering eller tävling gäller. Exempel: Om en spelare börjar spela i en klubb mitt i säsongen räknas inte några mål som görs i en annan liga. Mål som gjorts för en annan klubb i samma liga räknas. Självmål räknas inte
    • Mål som görs i slutspelsmatcher räknas inte.
    • Mål som görs i förlängningar inkluderas, men mål som görs genom straffläggningar inkluderas inte.
   • "Mythical Match"-marknader:
    • "Mythical Match"-spel erbjuds för högsta antal mål, hörnor eller gula kort (om tillämpligt) som görs av, eller tilldelas till, två lag som spelar i olika matcher. Till exempel, när matcherna ska spelas mellan Lag A och Lag B (å ena sidan) och Lag C och Lag D (å andra sidan), kan vi erbjuda en "Mythical Match"-marknad om huruvida, i dessa matcher, Lag A gör fler mål, eller får fler hörnor eller gula kort, än Lag C (även om lagen spelar i separata matcher).
    • Om båda lagen gör samma antal mål, får samma antal hörnor eller samma antal gula kort (om tillämpligt), så vinner oavgjort.
    • De nästa respektive matcherna för båda lagen visas på vår webbplats.
    • Om ett lags nästa match spelas på en annan dag än den som visas på vår webbplats är alla Mythical Match-spel för laget ifråga ogiltiga.
    • Förutsättningen för att mythical match-spel är giltiga är att varje relevant lags gällande match måste vara avklarad och resultatet ska vara godkänt av sportförvaltningsorganisationen som ansvarar för tävlingen (t.ex. FA Premier League eller FIFA).
    • Om en match inte startas eller förkortas på grund av yttre faktorer (t.ex. ospelbara förhållanden, säkerhetsproblem, tekniska fel) ogiltigförklaras alla mythical match-spel som inbegriper det ena eller andra laget.
    • Om en matchdomare förkortar en match av någon anledning (t.ex. otillåtet spel eller uppträdande) ogiltigförklaras alla mythical match-spel som inbegriper det ena eller andra tävlande laget.
   • ”Skott på mål”-marknader:
    • för alla spel som inbegriper ett antal skott på mål av en särskild spelare används bedömningen i de officiella uppgifterna från OPTA för att avgöra antalet skott på mål som den aktuella spelaren gjorde.
    • Ett skott på mål definieras som ett målförsök som:
     • går in i mål oavsett avsikt eller
     • är ett klart försök att göra mål, som hade gått in om inte målvakten hade räddat bollen eller om den inte hade stoppats av en spelare som var siste man, då målvakten inte hade någon möjlighet att hindra bollen från att gå i mål (blockering av siste man).
    • Skott som träffar målramen direkt räknas inte som skott på mål, såvida inte bollen går in i mål.
    • Skott som blockeras av en annan spelare, som inte är siste man, räknas inte som skott på mål.
    • alla skott på mål rättas på grundval av 90 minuters spel (plus övertid) såvida inget annat anges.
    • för spel på spelares skott/skott på mål ogiltigförklaras alla spel som placerats på spelare som inte deltar i matchen. Spelare anses delta om de kommer in i matchen någon gång under 90 minuters speltid plus tilläggstid.
   • Spel på passningar:
    • För alla spel på att en given spelare lyckas med ett antal passningar kommer officiell Opta-data att användas vid rättning.
    • En passning definieras som en boll som avsiktligt spelas från en spelare till en annan. Passningar inkluderar passningar i öppet spel, bollar mot mål, hörnor och frisparkar som spelas som en passning, men inkluderar inte inlägg, utkast eller inkast.
    • Alla spel på passningar rättas enligt 90 minuters spel (plus tilläggstid) om inget annat anges.
    • Spel på passningar annulleras om spelet är lagt på en spelare som inte ingår i startelvan.
   • Spel på räddningar:
    • Spel på räddningar rättas i enlighet med officiell OPTA-information. OPTA definierar en räddning som att en målvakt förhindrar att bollen går i mål med någon del av sin kropp, vid ett avsiktligt försök att göra mål från motståndare.
    • Ett försök att göra mål som träffar en försvarande spelare innan målvakten tar bollen definieras inte som en räddning, utan kommer att registreras som en blockering.
    • Om en målvakt vidrör bollen som sedan rensas av en försvarare definieras det inte som en räddning.
    • Räddningar har följande attribut:
     • Kroppsdel – händer/fötter/kropp.
     • Räddningstyp – fångad/insamlad/säkert parerad/parerad från farligt område/fingertopp.
     • Målvaktsposition – kastar sig/stående/sträcker sig/lutar sig.
   • För marknaderna "Spelare gör inte mål" anses spelare som inte är på planen i början av speltiden på 90 minuter inte vara deltagare i marknaden och rättas som ogiltiga.
   • För marknader som avser antal, t ex "antal hörnor", räknas antal tagna hörnor, inte antal givna. Detta gäller också de fall där tid tas med i beräkningen.
   • Marknaderna Flera hörnor för samma lag är sådana som erbjuds för antal hörnor för laget i första halvlek, multiplicerat med antal hörnor i andra halvlek.
   • För marknader som avser antalet varningar, antalet hörnor, målgörare eller tidpunkten för ett mål kommer resultatet att fastställas av Betfair (genom rimligt förfarande) med hjälp av information från oberoende källor. Om det framkommer ny offentlig information inom 72 timmar från rättningen så ska Betfair i sådana fall (genom rimligt förfarande) avgöra antingen:
    1. om marknaden ska återinföras eller rättas om med hänsyn till den nya informationen
    2. om ytterligare information ska inväntas innan beslut tas om att återinföra eller rätta om marknaden. Utom då Betfair meddelat att de väntar på ytterligare information, kommer Betfair inte att ta information som offentliggörs mer än 72 timmar efter att en marknad rättats i beaktande (oavsett om sådan information skulle ha lett till ett annat resultat).
   • När det gäller marknader för det sammanlagda antalet skott på mål ogiltigförklaras spelet om någon av de valda spelarna inte deltar i matchen, oavsett resultat.
   • För över/under-marknader för totalt antal kort är det högsta antalet kort som kan delas ut till en spelare två. Gult kort = 1. Rött kort = 1. Gult kort + gult kort (utvisning) = 2 kort.
   • För Varningsmarknader används följande poängsystem:
    • Gult kort – 10 poäng
    • Rött kort – 25 poäng
    • Max antal poäng per spelare – 35 poäng
    • Två gula kort som leder till ett automatiskt rött kort ger poäng som ett gult kort och ett rött kort.
   • För spel på kortpoäng kommer endast kort som delas ut till spelare på den aktiva spelplanen att räknas för den totala summan. Om ett kort visas för en spelare som inte är på den aktiva spelplanen räknas det inte för några totaler. Kort som utdelas efter fulltid räknas inte heller för några totaler.
   • Alla eventuella varningar som delas ut under halvtid räknas, men varningar som delas ut efter slutsignalen räknas inte.
   • För marknaderna "Får ett kort" behöver inte spelaren spela hela matchen, utan spelet gäller om spelaren spelar någon del av matchen. Spel blir ogiltiga för alla spelare som inte spelat någon del av matchen. Om det uppstår någon dispyt om huruvida ett kort har visats kommer Betfair att rätta marknaden när styrande organ har gett sin dom. Efterföljande överklaganden eller domar kommer inte tas med i beräkningen. Kort räknas bara om de visas för spelare efter att de har gått in på planen för första gången och innan de lämnar planen för sista gången.
   • För marknaderna Spelare som har fått kort kommer alla spelare som inte deltar i matchen att ogiltigförklaras. Spelare anses vara deltagare i marknaden Spelare som har fått kort om de börjar delta i spelet när som helst under 90 minuters speltid plus skadetid. Om det uppstår någon dispyt om huruvida ett kort har visats kommer Betfair att rätta marknaden när styrande organ har gett sin dom. Efterföljande överklaganden eller domar kommer inte tas med i beräkningen.
   • För marknader som gäller ”Spelare i vardera halvlek” spelar du på att en nominerad spelare uppfyller det angivna villkoret i både den första och andra halvleken:
    • Om den nominerade spelaren uppfyller det angivna villkoret i det här valet rättas valet som vinnare (exempel: om valet är att Harry Kane gör en eller flera assister i vardera halvlek och han gör en assist i första halvlek och en assist i andra halvlek, rättas detta som vinnare)
    • Om den nominerade spelaren inte deltar under matchens första halvlek, eller inte deltar alls i matchen, ogiltigförklaras valet (exempel: om valet är att Harry Kane gör ett eller flera mål i vardera halvlek och Harry Kane är avbytare, men kommer in i eller efter halvlek, eller inte deltar alls i matchen, ogiltigförklaras valet)
    • Om den nominerade spelaren deltar under matchens första halvlek men inte lyckas uppfylla villkoret för första halvlek, rättas valet som förlorare oavsett hur länge spelaren deltar under första eller andra halvlek (exempel: om valet är att Harry Kane har ett eller flera skott på mål i vardera halvlek och han deltar från start eller kommer in under första halvlek men inte lyckas få ett skott på mål under första halvlek, rättas valet som förlorare oavsett vad han gör under andra halvlek)
    • Om den nominerade spelaren deltar under första halvlek och lyckas uppfylla det angivna villkoret, men sedan byts ut före eller i halvlek och inte deltar under andra halvlek, ogiltigförklaras valet (exempel: om valet är att Harry Kane gör ett eller flera mål i vardera halvlek och gör en eller flera assister i vardera halvlek, och han gör mål OCH assist under första halvlek men byts ut före eller i halvlek och inte deltar under andra halvlek, ogiltigförklaras valet. Om han gör mål men inte assist under första halvlek, rättas dock valet som förlorare)
   • Om ett lag flyttas ner en liga på grund av att det i slutet av en säsong befinner sig inom ligans kriterier för att flyttas ner (d.v.s. oftast någon av de tre nedre ligaplaceringarna) kommer satsningar på att det laget kommer att flyttas ner att räknas som ett vinnande spel. Om ett lag på annat sätt diskvalificeras, kastas ut eller tas bort från en liga (d.v.s. under alla omständigheter förutom om laget i slutet av säsongen uppfyllde kriterierna för att flyttas ner) händer följande: (i) om ett sådant lag diskvalificeras, kastas ut eller tas bort från ligan innan den aktuella säsongen har börjat ogiltigförklaras alla satsningar på den berörda marknaden (och en ny marknad laddas) och (ii) om ett sådant lag diskvalificeras, kastas ut eller tas bort från ligan efter att den aktuella säsongen har startat (eller om tillämpligt styrande organ fastslår under säsongens gång att laget kommer att kastas ut eller tas bort från ligan vid säsongens slut) ogiltigförklaras alla satsningar på det berörda laget. För att förtydliga: om ett lag hamnar inom kriterierna för att flyttas ner från den aktuella ligan på grund av ett poängavdrag anses satsningar på att det laget kommer att flyttas ner som ett vinnande spel.
   • För marknaderna "Hamnar sist" ska alla lag slutföra sina matcher i ligan för att spelen ska gälla. Om ett eller flera lag inte slutför alla matcherna i ligan av någon anledning kommer den här marknaden bli ogiltig. Om en planerad match ställs in och ett officiellt resultat ges kommer detta klassificeras som en genomförd planerad match och spel på den här marknaden fortsätter gälla. Alla efterföljande rättningar i ligatabeller efter att spelen har slutförts kommer inte att påverka rättningen av marknaden.
   • För marknaderna Handikapp Vinner och Handikapp Sist räknas inte målskillnaden.
   • För "Leder vid jul" och "Sämst vid jul" kommer marknaden rättas i enlighet med ligapositioner den 25 december, oavsett om matcherna har spelats och om några matcher har senarelagts eller ställts in. För marknaderna "Sämst vid jul" gäller att om ett listat lag diskvalificeras, kastas ut eller på annat sätt tas bort från ligan innan den 25 december blir alla spel ogiltiga för relevant marknad.
   • För "Bästa laget" för en specifik kontinent eller annat val (till exempel bästa sydamerikanska, europeiska eller afrikanska lag) kommer marknaden rättas för det lag som har kommit längst. Om två namngivna spelare spelar mot varandra i finalen eller i matchen om 3:e/4:e plats kommer vinnaren av matchen anses ha kommit längst. Reglerna för dött lopp gäller om två eller fler lag, som har kommit längst för en specifik marknad, utträder ur turneringen vid samma stadium.
   • För Lag som gör flest mål, Lag som släpper in flest mål, Lag som visas flest kort, Totalt antal mål i turneringen, Lagets bästa målgörare, Totalt antal hattrick i turneringen och Stad med flest målgörare inkluderas förlängning, men straffläggningar räknas inte.
   • För marknaderna Lag som visas flest kort räknas endast ett kort för en andra straffbar överträdelse. Om ett gult kort visas och ett rött kort visas direkt därefter kommer detta räknas som totalt ett kort. Max antal kort som kan ges till en spelare i en match är därför två.
   • För Spelare gör ett mål, Spelare missar straff och Spelare utvisas, vad gäller en specifik turnering, kommer alla spel GÄLLA oavsett om spelaren deltar i turneringen eller inte. Förlängning inkluderas i sådana marknader, men straffläggningar inkluderas endast för Spelare som missar en straff och inte för de andra två. Om det uppstår någon tvist om vem som gjorde något av målen följer vi beslutet som togs av relevant styrande organ.
   • För marknaderna Nästa målgörare, Första, andra, tredje målgörare osv. eller andra marknader relaterade till en specifik målgörare (inklusive Spelare som gör ett mål) inkluderas inte självmål. Om det 9:e (nästa) målet är ett självmål så döms spel på efterföljande målgörare som vinnare. Aktiva marknader för målgörare ska alltid vara representativa för nästa mål som görs i matchen, oavsett om föregående mål var ett självmål.
   • För marknaderna Matchspel för målgörare kommer marknaden rättas i enlighet med den spelare som gör flest mål i sina respektive matcher bland de spelare som listats (listade spelare kan spela i samma match, eller inte). Oavgjort kommer vara vinnande val om båda spelarna gör samma antal mål eller om ingen av spelarna gör mål. Båda spelarna måste starta (men de måste inte avsluta) sina respektive matcher för att spelen ska gälla. Självmål räknas inte.
   • För marknaderna "Korrekt resultat När som helst": Den här marknaden erbjuder spel på det givna valet för resultatet när som helst inom 90 minuter av matchen, plus eventuell tilläggstid som läggs till. Om resultatet blir 0–0 efter de 90 minuterna plus tilläggstid som tillagts blir alla val förlorare. Förlängning räknas inte.
   • För marknaderna Korrekt resultat i förlängning gäller spel endast resultat under förlängningstiden. För den här marknaden ska poängen vara 0–0 i början av förlängningsperioden.
   • För 10 minuters marknader:
    • Marknaderna ”Mål görs X–Y” definieras som spel på om ett mål kommer göras av något av lagen inom tidsperioden X–Y på evenemangets matchklocka. Endast mål som görs inom tidsramen räknas in i rättningen.
    • Marknaderna ”Hörna tilldelad X–Y” definieras som spel på om en hörna tilldelas något av lagen inom tidsperioden X–Y på evenemangets matchklocka. Endast hörnor som slås inom tidsramen räknas in i rättningen.
    • Marknaderna ”Kort visas X–Y” definieras som spel på om ett gult eller rött kort visas för en spelare inom tidsperioden X–Y på evenemangets matchklocka. Endast kort som visas inom tidsramen räknas in i rättningen.
   • Tänk på att även om aktuell ställning, tid som gått och andra uppgifter som tillhandahålls på Betfairs webbplats kommer från ett liveflöde från tredje part kan uppgifterna påverkas av tidsfördröjningar och/eller vara inkorrekta. Om du förlitar dig på uppgifterna när du placerar spel gör du det helt på egen risk. Betfair tillhandahåller uppgifterna SOM DE ÄR och lämnar inga garantier när det gäller sådana uppgifters exakthet, fullständighet eller läglighet. Betfair tar inte på sig något som helst ansvar för förluster (direkta eller indirekta) som du råkar ut för på grund av att du har förlitat dig på dessa uppgifter.
   • För alla månatliga Premier League-marknader:
    • Betfair kommer att använda standardtävlingsformat för Barclays Premier League justerat för att behandla varje månad som en separat tävling som börjar den 1:a i aktuell månad och avslutas vid avblåsning av den sista matchen den månaden ("månadsslut").
    • Den 1:a varje månad anses varje Premier League-lag inte ha några ackumulerade poäng, gjorda mål eller insläppta mål.
    • Varje månatliga Premier League-marknad kommer att dömas med följande poängregler:
     1. Lag får tre poäng för en vinst.
     2. En poäng för oavgjort.
     3. Inga poäng för förlust.
     4. Lagen ska rangordnas enligt totalt antal poäng, målskillnad och mål som har gjorts.
     5. Om det fortfarande är oavgjort mellan lagen efter detta gäller reglerna för dött lopp.
    • Alla senarelagda eller omplanerade matcher kommer att inkluderas i den månadsmarknad då de spelas och inte i den månadsmarknad de faktiskt schemalades till. Spel kommer inte ogiltigförklaras för eventuella val som påverkas av senarelagda eller omplanerade matcher.
    • Om resultatet för en inställd eller uppskjuten match fastställs av det styrande organet för Premier League kommer Betfair att följa det resultatet, under förutsättning att resultatet fastställs före månadsslutet. Annars kommer Betfair att rätta den månatliga Premier League-marknaden baserat på de kända resultaten vid månadsslutet (inklusive tilldelade 0-poäng för båda lagen om resultaten är okända).
    • Med undantag för reglering av matchresultat, i enlighet med ovanstående regel, kommer Betfair inte ta med eventuella poängavdrag som utfärdas av det styrande organet för Premier League (till exempel för lag som går i konkurs) i beräkningen för den månatliga Premier League-marknaden.
   • Snabbspels-marknader:
    1. Vid rättning tillämpas tiden för evenemanget som tillhandahålls till oss av vår dataleverantör (en sådan dataleverantör kan väljas av oss efter eget godtycke då och då).
    2. Om inga av de angivna resultaten inträffar under den angivna perioden kommer alla spel rättas som förlorande spel.
    3. För Mål-valet anses ett mål ha gjorts då bollen helt och hållet korsar mållinjen innanför målstolparna, förutsatt att domaren anser det vara ett giltigt mål. Exempel: Om bollen korsar mållinjen helt och hållet men målet inte är giltigt på grund av att otillåtet spel eller uppträdande inträffade innan bollen korsade mållinjen, eller på grund av att domaren inte ansåg att bollen korsade linjen, så kommer mål inte anses ha gjorts. Självmål som görs räknas vid rättning av den här marknaden.
    4. För valet frispark anses en frispark har utdömts då domaren eller en assisterande domare signalerar något av följande:en direk frispark efter otillåtet spel, en indirekt frispark efter otillåtet spel eller offside, men inte hörna, straff eller nedsläpp.
    5. Direkt frispark på mål/skott – skott från direkt frispark är alla försök som skapas direkt från själva frisparken.
    6. För valet Hörna anses en frispark har utdömts då domaren eller en assisterande domare signalerar en hörna.
    7. För valet Målspark definieras en målspark och tid då den indikeras av domaren och/eller assisterande domare. En spark som målvakten gör från handen eller en frispark som görs av målvakten är inte en målspark.
    8. För valet Inkast anses ett inkast ha utdömts då domaren eller en assisterande domare signalerar inkast.
    9. För marknader där valet "Ramträff"erbjuds definieras detta som att bollen får kontakt med någon del av målstolparna eller ribban vid målförsök i motståndarnas mål under matchens aktiva spel. Bollar som träffar målramen på väg in i målet kommer att räknas.
    10. För marknader där valet ”Ramträff” erbjuds definieras detta som att bollen får kontakt med någon del av målstolparna eller ribban vid målförsök i motståndarnas mål under matchens aktiva spel. Skott som träffar ramen på väg in i mål räknas, såvida inte det målgivande skottet träffar ramen och sedan går rakt in i nätet. Skott som träffar ramen flera gånger (t.ex. ribban och vänster stolpe) räknas endast som en träff. Ramträff räknas alltid för det anfallande laget (och den spelare som utförde den senaste handlingen), även om bollen träffar ramen från en defensiv bakåtpassning.
    11. För Exactacca-marknader kommer alla spel gälla endast för 90 minuter. Förlängning och straffar räknas inte. Om en spelare vid något tillfälle deltar i matchen kommer spelaren anses vara en deltagare på marknaden. Om en spelare inte deltar kommer relevanta val att bli ogiltiga och spelen kommer att rättas i enlighet med kombinerat pris för återstående val.
    12. Spel på assist:
     • Information från Opta används för att rätta spel på assist.
     • En assist definieras som den sista beröringen (pass, skottpass eller annan beröring) som leder till att mottagaren gör mål.
     • Om den sista beröringen (enligt definitionen ovan) styrs av en motståndare får initiativtagaren endast assist om mottagaren var den sannolika destinationen innan styrningen.
     • Om ett skott på mål blockeras av en motståndare, räddas av en målvakt eller träffar målramen och ett mål görs direkt på returen räknas skottet som en assist.
     • Om en spelare skjuter eller passar bollen och får en motståndare att göra självmål ges en assist till den anfallande spelaren.
     • Vid straff och frispark ges den spelare som orsakar straffen eller frisparken en assist om ett mål görs, men inte om spelaren i fråga slår frisparken eller straffen själv. I sådana fall delas ingen assist ut.
     • Spel på vinnare av ordinarie säsong: Vinnare av ordinarie säsong är det lag som avslutar säsongen överst i tabellen innan något slutspel har börjat.
   • Fotbollsmarknader #OddsOnThat/Matchkombos:
    • Reglerna i detta underavsnitt gäller specifikt för rättningar av fotbollsspel som placeras via #OddsOnThat/Matchkombos (”OOT”). Alla andra rättningsbestämmelser som ingår i avsnittet ”Fotbollsregler” eller någon annanstans på denna webbplats (inklusive i dessa Regler och Föreskrifter) gäller även för rättningen av OOT-spel om de inte strider mot eller motsäger de som ingår i detta underavsnitt (i vilket fall reglerna i detta underavsnitt företräde).
    • Alla OOT-spel rättas på grundval av 90 minuters spel (plus övertid) såvida inget annat anges. Förlängning och straffar räknas inte, förutom när fraserna ”Går vidare”, ”Lyfter pokalen” eller ”Vinner matchserien” yttras. För alla kombispel som inbegriper en eller flera satsningar inklusive sådana uttryck rättas återstående spel (dvs. spel som inte har sådana fraser) på grundval av 90 minuters spel (plus övertid) såvida inget annat anges.
    • Om någon spelare som är del av ett matchkombo-spel inte deltar i den aktuella matchen (eller inte uppfyller spelets villkor), ogiltigförklaras hela matchkombo-spelet. Detta gäller under alla omständigheter, oavsett om någon/alla av de återstående komponenterna vinner eller förlorar.
    • Självmål räknas inte in i en spelares totala poäng. Om ett självmål görs av en spelare i Lag A, läggs målet till i Lag B:s totala antal mål enligt vanliga regler.
    • För alla Matchkombo-spel som har placerats på hur det första målet (eller ett något annat mål) görs (t.ex. på nick, skott från utanför straffområdet osv.) räknas inte eventuella självmål (dvs. för sådana spel anses självmål inte ha inträffat). Om du till exempel har spelat på Matchkombo att det första målet ska göras på nick vinner du spelet om: (i) det första målet var ett självmål från en spelares knä och (ii) det andra målet var ett vanligt mål på nick.
    • För vinnande Matchkombo-spel som placerats på skytteligavinnaren i en Premier League-säsong rättas spelen utifrån spelaren som tilldelas Guldskon.
    • Alla OOT-spel som innebär att ramen träffas kräver att bollen träffar en stolpe eller ribban under aktivt spel. Det räknas inte om bollen träffar ramen efter att domaren har avslutat spelet. Om bollen träffar ramen två eller fler gånger i följd, räknas varje kontakt med ramen separat.
    • För OOT-spel på en spelare som INTE gör mål eller INTE får kort MÅSTE spelaren i fråga börja matchen, annars gäller inte tillämpliga spel.
    • Om en fotbollsmatch avbryts efter att den har startats rättar vi alla OOT-spel som redan otvetydigt har bestämts vid den tidpunkt då matchen avbröts. Alla OOT-spel som inte otvetydigt har bestämts vid tidpunkten då matchen läggs ned upphör att gälla såvida inte Betfair har kunskap om att matchen har flyttats till en tidpunkt inom tre dagar efter ursprungligt startdatum (spelet gäller då den omplanerade matchen).
    • Alla OOT-spel på sista målskyttar i matcher ogiltigförklaras om matchen avbryts.
    • För OOT-spel som inbegriper insparkar räknas bara faktiskt genomförda insparkar in i det totala antalet insparkar (dvs. insparkar som delas ut men inte genomförs räknas inte).
    • För OOT-spel som inbegriper två eller flera förekomster måste de förekomsterna ske vid olika tidpunkter för att OOT-spelet ska bli framgångsrikt. Om ett OOT-spel till exempel satsar på mål på en nick och att ett mål ska göras från utanför straffområdet, giltigförklaras det endast om ett mål görs på en nick och ett annat mål görs från utanför straffområdet.
    • OOT-spel som inbegriper mål på frispark innebär att målet måste göras direkt från en frispark. För att undvika tveksamheter anses ett mål ha gjorts direkt från en frispark om personen som tar frisparken tilldelas det tillämpliga målet (även om bollen vidrör en annan spelare innan den korsar mållinjen). Straffar räknas inte som frisparkar.
    • För spel som innefattar en straff som går i mål och/eller missas (inklusive matchkombo-spel) och straffen ska tas om, rättar vi denna marknad baserat på resultatet från den omtagna straffen. Detta kan innefatta flera omtagningar tills sekvensen har avslutats.
    • För alla matchkombo-spel som inbegriper ett antal skott på mål av en särskild spelare används bedömningen i de officiella uppgifterna från OPTA för att avgöra antalet skott på mål som den aktuella spelaren gjorde.
    • OOT-spel som inbegriper totalt antal passningar, totalt antal spelarpassningar eller totalt bollinnehav fastställs i enlighet med slutgiltig bedömning på den officiella webbplatsen för den sportförvaltningsorganisationen som ansvarar för tävlingen.
    • En passning ska innebära en boll som avsiktligt spelas från en spelare till en annan. Passningar inbegriper passningar i öppet spel, insparkar, hörnor och frisparkar som slås som passningar, men inbegriper inte krossbollar, utkast från målvakten och inkast. Mer information om typer av passningar finns på https://www.optasports.com/news/opta-s-event-definitions/.
    • För matchkombo-spel som placerats på totalt antal kort som utdelas (t.ex. totalt, till ett lag eller till en enskild spelare/grupp av spelare) ska spelare som har fått två gula kort (och därmed även ett rött kort) eller spelare som har fått ett gult kort och sedan ett rött kort direkt, i rättningssyfte, anses ha fått två (och inte tre) kort. För att undvika tveksamheter ska ett rött kort direkt, i rättningssyfte, anses vara ett enda kort.
    • Alla OOT-spel som inbegriper att spelare får kort gäller bara om korten utdelas när spelaren är aktiv i matchen. Kort som delas ut efter slutsignalen räknas inte.
    • För alla OOT-spel som inbegriper bokningspoäng: ett gult kort är värt 10 poäng och ett rött kort är värt 25 poäng. Om en spelare däremot får två gula kort och därmed får ett rött kort, får spelaren totalt 35 bokningspoäng för relevant spel. Förlängning och kort som visas efter att slutsignalen ljudit räknas inte till totalen. Endast kort som visas för spelare på planen räknas. Kort som visas för managers eller ersättare räknas inte in i någon total.
    • För alla OOT-spel som inbegriper hörnor gäller att endast hörnor som faktiskt tas räknas. Om en hörna tas igen räknas det endast som en hörna.
    • För Matchkombo-spel (#OOT) på specialare för ligor eller turneringar rättas alla eventuella val som kräver att en händelse (mål, hörna osv.) inträffar i en match till ett reducerat odds som stämmer överens med det faktiska antalet matcher som spelas, i händelse av att en eller flera matcher ställs in.
    • Matchkombo-spel (#OOT) på specialare som innefattar spelare som inte deltar i ligan eller turneringen ogiltigförklaras.
    • Där ett uppenbart prisfel har inträffat förbehåller vi oss rätten att ta bort OOT-spel som görs på fel pris (och under sådana omständigheter erbjuder vi att OOT-spelet placeras igen, på rätt pris).
    • Vid uppenbara formuleringsfel förbehåller vi oss rätten att ta bort OOT-spel på det urvalet (och under sådana omständigheter erbjuder vi att OOT-spelet placeras igen, med rätt formulering).
    • OOT-spel som kräver att 2 lag gör mål i varje halvlek eller gör mer än 2 eller 3 mål kräver att varje namngivet lag gör minst 2 mål, minst 3 mål eller i varje halvlek.
    • Den maximala utbetalningen för ett OOT-spel är 1 000 000 kr. Denna övre gräns gäller alla enskilda OOT-spel eller kombispel som inkluderar ett OOT-spel.
    • Regler för dött lopp tillämpas.
   • Spel på Guldskon:
    • Utmärkelsen Guldskon ges till spelaren som har gjort flest mål.
    • Om minst två spelare gör samma antal mål kommer spelaren med fler assist att räknas som vinnare.
    • Om två eller fler spelare fortfarande ligger lika efter att assist har räknats in, räknas antal minuter som spelaren har spelat i turneringen.
    • Samma kriterier gäller vid spel på Vinnare/Plats.
    • Förlängning räknas men inte straffläggningar och självmål.
   • Spel på regelbrott:
    • För alla spel på att lag eller en spelare begår ett antal regelbrott kommer officiell Opta-data att användas vid rättning.
    • Ett regelbrott definieras som varje regelbrott som bestraffas av domaren.
    • För att ett regelbrott ska ha begåtts måste spelet stoppas och en frispark ges. Om domaren ger fördel av bollen och sedan delar ut ett gult kort när bollen går ut ur spel, kommer detta inte att räknas som ett regelbrott eftersom ingen frispark utdelades.
    • Offside räknar inte som ett regelbrott.
   • Definition av spelarstatistik

    • Chans skapad - Spelare krediteras med en skapad chans om de gör den sista passningen som leder till att mottagaren har ett försök till mål (nyckelpassning), eller om de krediteras med en assist. Om sista passningen innan ett skott blockeras eller styrs, kommer detta inte att räknas som en nyckelpassning.
    • Inblandning i mål - Spelare är inblandade i mål om de gör mål eller assisterar till mål.
    • Inblandning i regelbrott - Spelare är inblandade i regelbrott om de begår regelbrott eller utsätts för regelbrott.
   • Matchodds 90:
    • Gäller endast spel på Matchodds 90.
    • Spel betalas tidigt om spelet är vinnande vid 90:00 min. Alla övriga spel gäller resultat efter ordinarie speltid (90:00 plus stopptid). Förlängning och straffläggning räknas inte.
    • Rättning baseras på tiden för eventet som tillhandahålls av vår dataleverantör (sådan leverantör väljs av oss efter eget godtycke).
    • När VAR används kommer tiden för målet att avgöras av vår dataleverantör, inte när VAR-beslutet avgjordes.
    • Vid tvetydighet i fråga om det officiella resultatet från matchens domare, kommer resultatet att fastställas av Betfair (med rimlighet), med hjälp av information från oberoende källor.
    • Om matchen inte erbjuder livespel, rättas spel baserat på resultatet efter ordinarie tid.
    • Om matchtiden är mindre än 90 minuter rättas alla spel enligt resultatet efter full tid.
    • Matchodds 90 är endast tillgängligt för kunder som är bosatta i Storbritannien eller Irland.
  36. 29 Simning

   • Om det ordnas en prispallsceremoni kommer marknader att rättas enligt det officiella resultatet från tillämpligt styrande organ vid ceremonin, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet.
   • Om det inte ordnas någon prispallsceremoni fastställs resultatet i överensstämmelse med de officiella resultaten från tillämpligt styrande organ, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet (utom om ändringen offentliggörs inom ett dygn efter den första rättningen på den aktuella marknaden för att rätta ett fel i rapporteringen av resultatet).
   • Marknaderna för slutlig vinnare gäller vinnaren för hela evenemanget och inte för enskilda kvalifikationer eller lopp. Om det ordnas en prispallsceremoni kommer marknader att rättas enligt det officiella resultatet från tillämpligt styrande organ vid ceremonin, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet. Som en service till användarna kan vi dock välja att rätta innan de officiella resultaten publiceras.
  37. 30Bordtennis

   • I händelse av att en bordtennismatch inte äger rum eller en spelare lämnar walkover, ogiltigförklaras spel på matchen.
   • I händelse av att en match startar men inte slutförs, ogiltigförklaras alla marknader såvida inte resultatet redan har fastställts.
   • Strukna spelare: Insatsen återbetalas för spel på spelare eller lag som stryks innan evenemanget har startat. Vi förbehåller oss rätten att göra ett avdrag enligt Tattersalls regel 4 (c) för att återspegla återbetalade insatser på strukna spelare.
  38. 31 Tennis

   • Om en spelare eller ett par bryter matchen eller diskvalificeras, vidtas följande åtgärder:
   • Tidpunkt då matchen bröts/tidpunkt för diskvalificering

    Bryter matchen/diskvalificeras före slutet av 1:a set

    Bryter matchen/diskvalificeras efter slutet av 1:a set

    Marknad

    Matchodds

    Alla andra marknader

    Matchodds

    Matchodds

    Alla andra marknader

    Turneringstyp

    ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis & Fed Cup/ITF/UTR/Uppvisning

    ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis & Fed Cup/ITF/UTR/Uppvisning ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis & Fed Cup ITF/UTR/Uppvisning ATP/WTA/Grand Slam/Challenger/Davis & Fed Cup/ITF/UTR/Uppvisning
    Rättning Ogiltigt Ogiltigt (om ej fastställt resultat) Vinst/ogiltigt Ogiltigt Ogiltigt (om ej fastställt resultat)
    • Om en spelare eller ett par bryter eller diskvalificeras i en ITF-, UTR- eller uppvisningsmatch: Alla matchspel (dvs. spel som placerats på vinnaren av en given match) ogiltigförklaras oavsett vilket skede matchen är i när den avbryts.
    • Alla andra tävlingar: (i) alla matchspel (dvs. Spel som placerats på vinnaren av en given match) ogiltigförklaras om spelaren/paret bryter/diskvalificeras innan första set är över, (ii) om spelaren/paret bryter/diskvalificeras efter att första set är över anses spelaren/paret som går vidare till nästa omgång (eller vinner turneringen i händelse av final), med avseende på matchspel, vara vinnare och matchspel som placerats på den spelare/det par som bryter matchen ogiltigförklaras (och insatser för sådana spel återbetalas i enlighet därmed).
    • Andra marknader (dvs. andra än marknader för matchspel) för alla evenemang ogiltigförklaras om en spelare eller ett par bryter matchen eller diskvalificeras (oavsett om matchen bryts under eller efter första set), såvida inte resultatet för spelet entydigt har fastställts före det att spelaren/paret bryter matchen/diskvalificeras (i vilket fall spelet gäller och rättas i enlighet därmed)
    • Alla tennisspel (inklusive specialare) rättas i enlighet med den officiella webbplatsen för varje turnerings styrande organ.
    • Om det uppstår en tvist om någon rättning är Betfairs beslut slutgiltigt.
    • I den händelse det sker en förändring av antalet set (eller game per set) som ska spelas står spel för marknader av typen Matchspel och Vinna första set. (Förutom där antalet set minskas till ett från ett högre antal set. I sådana fall ogiltigförklaras sådana marknader). Alla andra marknader ogiltigförklaras. Om formatet på det sista setet ändras (d.v.s. antalet games som ska spelas i setet ändras) men antalet set som ska spelas förblir det samma, står spel för matchspelsmarknader.
    • Om ett tennisevenemang inte spelas eller om en spelare ges en walkover kommer spel på evenemanget ogiltigförklaras (i det här sammanhanget avser ”evenemang” ett enda möte mellan spelare, snarare än själva turneringen).
    • Om något av följande förändras gäller alla spel:
     • ändring av bantyp (inomhus till utomhus eller vice versa)
     • ändring av underlag (antingen före eller under en match)
     • ändring av spelplats
     • ändring av schemaläggning som påverkar tid eller datum för en match.
    • Om en spelare, ett par eller ett lag inte deltar i en turnering (dvs. att spelaren/paret/laget drar sig ur eller diskvalificeras innan den första matchen har börjat) ogiltigförklaras alla spel som omfattar den spelaren, det paret eller det laget (inklusive spel av typen vinnare, kvart eller special) och insatserna återbetalas. Ett avdrag enligt regel 4 kan gälla för marknaden.
    • En turnering måste slutföras helt och hållet för alla marknader som är relaterade till resultatet för att kvarstå. Det här omfattar: Ange finalister, Komma till/inte komma till X:e rundan, Big Guns, Elimineringsstadie och eventuella specialspel för turneringen. För Elimineringsstadie och Inte nå final måste en spelare ta minst en poäng under turneringen för att spelen ska vara giltiga.
    • Marknader av typen Totalt antal game/Handikapp: För dessa marknader räknas ett tiebreak som ett game. Om poäng eller games överges/förloras räknas dessa vid den slutliga rättningen.
    • Champions-tiebreak: I vissa tävlingar avgörs alla matcher som når ett set med ett Champions-tiebreak.
     • Om en match avgörs av ett Champions-tiebreak anses den vara det tredje setet.
     • Där vi, vid en match som omfattar ett Champions-tiebreak, felaktigt godtar spel på vinnaren av ett angivet game i det sista setet, på det totala antalet game i ett sådant set eller på handikapp-marknader kopplade till ett sådant set (eller liknande) ogiltigförklaras de aktuella spelen.
     • För spel som placeras relaterade till marknaderna Totalt antal Games eller Gamehandikapp anses Champions-tiebreaket vara ett game.
     • Ett Champions-tiebreak räknas inte för marknaderna "Blir det ett tiebreak" och behandlas inte som ett tiebreak för några marknader som omfattar förekomsten av antalet tiebreak.
    • Game- eller poängrelaterade marknader:
     • Om ett game inte slutförs ogiltigförklaras alla spel på det gamet, med undantag för Game to Deuce om resultatet redan har fastställts.
     • Om fel spelare har angetts som servare för något enskilt game (aktuellt eller nästa game) så kommer alla marknader som är relaterade till resultatet av detta specifika game ogiltigförklaras.
    • Game/Alternativa game/Marginal för exakt antal vunna game: Dessa marknader avgörs mot bakgrund av absolut skillnad i totalt antal game som har vunnits av spelare A och totalt antal game som har vunnits av spelare B. Om spelare A till exempel vinner 17 game och spelare B vinner 19 game under matchen rättas marknaden enligt den absoluta skillnaden (vilken är 2).
    • Ess-/dubbelfel-relaterade marknader: Matchen måste slutföras för att spel ska gälla på dessa marknader, med undantag för marknader där resultatet redan fastställts (t.ex. matchens första servess eller första dubbelfel), vilka rättas baserat på resultatet. De här marknaderna rättas enligt officiella poängleverantörer eller turneringens officiella webbplats. (Om det finns avvikelser mellan data från officiella poängleverantörer och turneringens webbplats, gäller de uppgifter som ges av officiella poängleverantörer.)
    • Där ett handikapp anges för en hel marknad (t.ex. om marknaden heter ”Sethandikapp – 1,5 set”) och inget handikapp anges för något enskilt val inom den marknaden, tillämpas relevant handikapp på varje först namngivna val. Till exempel om marknaden heter ”Sethandikapp – 1,5 set” och det är Federer mot Nadal, om slutresultatet i matchen är ”Federer 3 set, Nadal 2 set”, rättas det valet som om slutresultatet var ”Federer 1,5 set, Nadal 2 set” (alla spel på Federer rättas alltså som förlorande spel och alla spel på Nadal rättas som vinnande spel).
    • Om inget annat anges i namnet/rubriken på en marknad eller ett val tillämpas totalpoäng/handikapp på hela matchen (snarare än på set- eller game-nivå).
    • I händelse av straffpoäng eller straffgame – dessa rättas i enlighet med resultatuppdateringen.
    • I händelse av dött lopp på en tennismarknad head-to-head ogiltigförklaras båda valen.
    • På en marknad med fler än två val och ”oavgjort” inte är ett alternativ gäller de normala reglerna för dött lopp.
    • Specialare på Grand Slam vid årsslutet:
     • Alla spel som placeras på den här marknaden gäller singeldelen av vardera Grand Slam. Alla spel gäller om en spelare inte deltar eller om spelaren drar sig ur eller diskvalificeras före eller under en Grand Slam. I händelse av ändringar av spelunderlag, format på evenemanget/turneringen, spelplats eller tid på året, gäller alla spel.
     • Alla Grand Slam-turneringar måste spelas inom det aktuella året. Om en Grand Slam-turnering skjuts upp eller ställs in, ogiltigförklaras alla spel, såvida inte resultatet redan har fastställts.
     • Australiska öppna, Franska öppna, Wimbledon och US Open är Grand Slam-turneringar.
    • Specialare på ranking vid årsslutet:
     • Alla spel gäller om en spelare inte tävlar under hela året. Detta inbegriper fall då spelaren drar sig ur eller diskvalificeras före eller under en turnering. Alla spel rättas i enlighet med den officiella rankingen från ATP/WTA den 31 december varje år.
    • Specialare på spelare:
     • Om inget annat anges gäller alla placerade spel singeldelen av turneringen. Alla spel gäller om en spelare inte deltar i de aktuella turneringarna eller inte tävlar under hela året. Om spelaren drar sig ur eller diskvalificeras före eller under en turnering, gäller alla spel.
     • Om en turnering skjuts upp till följande år eller ställs in, ogiltigförklaras alla spel.
     • Alla spel rättas i enighet med de officiella ATP/WTA- och ITF-webbplatserna.
    • Alla rättningsregler som ingår i det här ”Tennis”-avsnittet (eller på andra ställen på den här webbplatsen) ska också gälla för rättning av tennisrelaterade Matchkombospel. Men trots alla andra sådana regler ska den maximala utdelningen för ett singel- eller multipelspel på Matchkombo vara 500 000 kr.

    Tennis FAQ

    Hur fungerar Spel på set?

    Spel på set rättas enligt matchresultatet i set.

    Exempel: Federer slår Nadal med följande resultat: 6–2, 6–4, 4–6, 7–5.

     Spelare

     Set 1

     Set 2

     Set 3

     Set 4

     Federer

     6

     6

     4

     7

     Nadal

     2

     4

     6

     5

    Det korrekta valet vid spel på set skulle vara Federer 3–1

    Hur fungerar Spel på totalt antal game i matchen?

    Spel på totalt antal game i matchen rättas enligt det totala antalet game som spelas under hela matchen. Till exempel, om slutresultatet är …

     Spelare

     Set 1

     Set 2

     Set 3

     Set 4

     Federer

     6

     6

     4

     7

     Nadal

     2

     4

     6

     5

    Det totala antalet game som spelas i matchen är 40. Om raden Totalt antal game i matchen var +36,5, skulle det vinnande valet vara Över (+36,5).

    Hur fungerar Gamehandikapp?

    Gamehandikapp är raden för totalt antal game som varje spelare vinner under matchen. Till exempel, om resultatet är …

     Spelare

     Set 1

     Set 2

     Set 3

     Set 4

     Federer

     6

     6

     4

     7

     Nadal

     2

     4

     6

     5

    Lägg till handikappvärdet på en av spelarnas totala poäng. I det här exemplet lägger vi till -3,5 på Federers poäng, vilket ger en handikappoäng på …

     Spelare

     Totalt antal game

     Handikappvärde

     Handikapptotal

     Federer

     23

     -3.5

     19.5

     Nadal

     17

     17

    I det här exemplet var Federer (-3,5) det vinnande valet.

   Hur fungerar Handikapp för set i game?

   Handikapp för set i game är raden för ett specifikt set och räknas ut baserat på antalet game i detta set.

    Spelare

    Vunna game

    Handikappvärde

    Handikapptotal

    Federer

    6

    -2.5

    3.5

    Nadal

    4

    N/A

    4

   I det här exemplet är Nadal +2,5 det vinnande valet.

   Hur fungerar Marginal, vunna game?

   Marginal, vunna game är raden för det totala antalet vunna game av varje spelare under matchen.

    Spelare

    Set 1

    Set 2

    Set 3

    Set 4

    Federer

    6

    6

    4

    7

    Nadal

    2

    4

    6

    5

   I ovanstående exempel skulle vi lägga till handikappvärdet för en av spelarna på dennes totala antal vunna game. I det här exemplet lägger vi till Federer -4,5.

    Spelare

    Vunna game

    Handikappvärde

    Handicap Total

    Federer

    23

    -5.5

    17.5

    Nadal

    17

    N/A

    17

   Här ser vi att Federer -5,5 är vinnaren.

   Hur fungerar Vinnare & Plats-spel på vinnarmarknaden?

   När du tittar på en marknad för spel på vinnare i en tennisturnering kommer du att se något som liknar det följande: ”Villkor för Vinnare & Plats-spel: 2 placeringar, 1/2 odds.”

   ”2 placeringar” innebär att när du placerar ett Vinnare & Plats-spel vinner spelet på första och andra plats.

   ”1/2 odds” avser oddset för placeringen, inte vinsten. Du kan beräkna detta genom att ta det odds som visas på webbplatsen minus1, multiplicerat med 1/2. Till sist lägger du till 10 kr. Exempel:

   Oddset för att en spelare ska vinna turneringen är 50 kr. Beräkna placeringsodds:

    50 kr - 10 kr = 40 kr

    40 kr x 1/2 = 20 kr

    20 kr + 10 kr = 30 kr

    Oddset för att spelaren ska placera sig är i detta exempel 30 kr.

  39. 32 Volleyboll

   • Om en match senareläggs ogiltigförklaras den, såvida den inte spelas inom 36 timmar från den ursprungliga schemalagda starttiden.
   • Alla marknader rättas enligt slutresultatet i enlighet med volleybollregler. De enda undantagen är matcher i tävlingar med specifikt överenskomna regler och matcher där båda sidor har kommit överens om särskilda regler före avspark. I sådana fall rättas alla spel enligt de överenskomna reglerna.
   • Om en match inleds men inte slutförs kommer alla marknader ogiltigförklaras, såvida inte ett officiellt resultat deklareras, vilket skulle leda till att alla spel gäller.
   • Navnet/titlen på en konkurrence er beviset på, hvad et spil refererer til. Hvis du f.eks. placerer et spil på "Italien-Brasilien" under konkurrencenavnet/-titlen U20 VM, gælder spillet kampen mellem Italien og Brasilien, som er en del af U20 VM.
  40. 31Vattenpolo

   • Om en match senareläggs ogiltigförklaras den, såvida den inte spelas inom 36 timmar från den ursprungliga schemalagda starttiden.
   • Övertid räknas INTE för några marknader om inte annat anges.
   • Om en match ställs in ogiltigförklaras alla marknader såvida inte resultatet har fastställts otvetydigt.
  41. 32Vintersport (inklusive alla sporter i vinter-OS)

   • Alla spel som har identifierats som sena i enlighet med starttider på relevant officiell webbplats ogiltigförklaras.
   • Deltagare måste passera startlinjen/gaten för att spelen ska vara giltiga, i annat fall ogiltigförklaras spelen och insatserna betalas tillbaka.
   • Om det ordnas en prispallsceremoni kommer marknader att rättas enligt det officiella resultatet från tillämpligt styrande organ vid ceremonin, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet.
   • Om det inte ordnas någon prispallsceremoni fastställs resultatet i överensstämmelse med de officiella resultaten från tillämpligt styrande organ, oberoende av eventuella senare diskvalifikationer eller ändringar i resultatet (utom om ändringen offentliggörs inom ett dygn efter den första rättningen på den aktuella marknaden för att rätta ett fel i rapporteringen av resultatet).
   • Vinnarmarknader gäller vinnaren av hela evenemanget och inte för enskilda kvalifikationer eller lopp.
   • I "Head-to-Head"-marknader fastställs resultat i enlighet med det officiella resultatet från tillämpligt styrande organ. Om någon av eller båda atleterna inte lyckas nå finalen anses vinnaren vara den atlet som gick längst, och om det fortfarande inte går att skilja på dem anses vinnaren vara den atlet som spenderade längst tid i den omgång då båda atleterna slogs ut. Alla spel ogiltigförklaras om någon atlet i ett match-/gruppspel inte tävlar.
   • Om ett evenemang ställs in, skjuts upp eller avbryts ogiltigförklaras alla spel, såvida inte evenemanget slutförs på samma plats inom 48 timmar från det officiellt planerade slutförandedatumet.
  42. 34 WWE

   • All rättning baseras på resultat som tillhandahålls av relevant styrande organ: www.wwe.com
   • Rättning görs i enlighet med slutresultatet vid slutet av sändningen, som bekräftas av www.wwe.com
   • Spel rättas baserat på vinnaren av matchen, inte på byte av titelinnehavare.
   • Om matchen slutar oavgjord, ogiltigförklaras alla spel.
   • Vi förbehåller oss rätten att stänga en match för spel när som helst, utan föregående meddelande.
   • Om en tävlande läggs till/tas bort/byts ut, så att tävlingen ändras i grunden, ogiltigförklaras alla spel.
   • Enskilda marknadsvillkor har företräde framför WWE-regler.
   • På vinnarmarknader rättas spel som placerats på ”Superstjärnor” som inte deltar i matchen som förlorare.
  43. 35 Virtuella sporter

   • I tävlingsspel (speedway, greyhound, hästkapplöpning och alla andra typer av tävlingar) finns inget prisbelopp, utan utbetalningarna baseras endast på de odds som finns. För Forecast-utbetalningar tillhandahåller vi utdelningar baserat på resultat. Inga odds erbjuds när spel placeras.
   • Exempel: Vi kan till exempel anta att en spelare placerar 10 GBP på ett "Rak Forecast" på deltagare A och deltagare B, vilket ger en utdelning på 10,50 GBP. Om loppet leder till att deltagare B kommer först och deltagare A kommer tvåa kommer spelet betalas ut till spelaren med beloppet 105 GBP (10 x 10,50 GBP).

Del D – Specialer och förhöjda odds på Betfair

 1. Transferspecialer

  1. 1.1Spelare byter eller inte byter klubb innan ett visst datum

   • Låneavtal räknas som en transfer vid rättning.
   • Om en spelare inte byter klubb inom en specifik tidsram kommer spel på att den spelaren ska byta klubb gälla och rättas som förlorare. Under sådana förhållanden kommer alla spel som har placerats på att den spelaren ska stanna i sin klubb rättas som vinnare.
   • Om spelaren skriver på för en annan klubb som inte anges på marknaden kommer alla spel som placerats på att den spelaren ska flyttas till en specifik klubb vara giltiga och rättas som förlorare. Extra klubbar kan läggas till på marknaden på begäran av användare.
   • Om en överenskommelse nås om att en spelare ska byta klubb vid ett datum i framtiden ska spelaren, i rättningssyfte, anses har bytt klubb det datum då överenskommelsen nås (och inte det datum då spelaren går till sin nya klubb). Till exempel, om Spelare X den 1 januari skriver under ett avtal om att gå från Klubb A till Klubb B den 1 juni, ska Spelare X, i rättningssyfte, anses ha gått till Klubb B den 1 januari.
   • I händelse av att det är oklart om en affär har slutförts före en deadline, förbehåller vi oss rätten att skjuta upp rättningen tills vi har mottagit en officiell bekräftelse från styrande organ.
   • Spelaren måste vara registrerad i klubben i fråga före slutet av den aktuella tidsramen. Förhandskontrakt och andra liknande avtal som signalerar att affären kommer att slutföras vid ett senare datum än det som angetts räknas inte.
   • När en spelare flyttar till en klubb och sedan omedelbart lånas ut till en annan klubb, rättas spelet enligt den klubb som har köpt spelaren och inte den som har lånat spelaren.
  2. 1.2Marknaderna Nästa manager (klubb eller land):

   • Betfair skapar en lista för potentiella nya tränare efter eget godtycke. Andra val blir tillgängliga på begäran. Om en tränare som inte är med på listan utses kommer alla spel att vara giltiga.
   • En caretaker eller tillfällig tränare räknas inte såvida personen inte slutför minst 10 tävlingsmatcher, då de bedöms vara tränare permanent.
   • Om en klubb utser en klubbchef kommer detta inte räknas för rättning av marknaden för permanenta manager.
   • Om en klubb ändrar strukturen för sitt ledningsteam och inte kallar en utsedd individ för huvudtränare kommer Betfairs Odds att rätta marknaden baserat på den individ som ansvarar för att välja ut det huvudlaget.
 2. Regler för livespecialmarknaden

  1. 2.1Första målgörare vid avspark kl. 15.00 BST

   • Vilken spelare som gör mål först i de Premier League-matcher som börjar kl. 15.00 BST (schemalagt)? Resultatet fastställs av tiden på matchklockan, inte av den faktiska tiden. Exempel: Om en match (match A) faktiskt startar 15:03:00 och det första målet i matchen görs 15:07:01 kommer det målet anges vara i den 5:e minuten. Och om en match (match B) startar kl. 15:00:00 BST och det första målet i den matchen är 15:05:01 rättas målet som ett mål i den 6:e minuten, vilket innebär att match A har den första målgöraren. Reglerna för dött lopp gäller om det första målet görs av fler än en spelare i samma minut för de olika matcherna. Spel på spelare som inte deltar i matchen eller som kommer in på planen som ersättare efter att det första målet har gjorts kommer att ogiltigförklaras. Självmål räknas inte på den här marknaden. Om någon av matcherna som börjar kl. 15.00 BST senareläggs blir alla spel ogiltiga. Om någon av matcherna som spelas kl. 15.00 avbryts före halvtid blir alla spel ogiltiga, såvida inte resultatet redan har fastställts. Samtliga spel gäller 90 minuters speltid, enligt matchdomaren, plus eventuell tilläggstid. Förlängning/straffläggning räknas inte.
  2. 2.2Tiden för det första målet – avspark kl. 15.00 BST

   • I vilken minut kommer det första Premier League-målet för den här veckans (schemalagda) matcher med start kl. 15.00 BST göras? För spel på Tid för första målet (t.ex. marknaderna Odds för första mål) räknas första halvlek som 45 minuter, oberoende av eventuell tilläggstid. För sådana marknader gäller även att valet 0–5 minuter täcker matchens första 5 minuter. Spelet täcker alltså tiden från 00:00 tills strax före klockan når 05:00. Valet 6–10 minuter täcker tiden från 05:00 tills strax före klockan når 10:00. Samma princip gäller även övriga val på den här marknaden. Om någon av matcherna som börjar kl. 15.00 BST senareläggs blir alla spel ogiltiga. Om någon av matcherna som spelas kl. 15.00 avbryts före halvtid blir alla spel ogiltiga, såvida inte resultatet redan har fastställts. Samtliga spel gäller 90 minuters speltid, enligt matchdomaren, plus eventuell tilläggstid. Förlängning/straffläggning räknas inte.
  3. 2.3Alla matcher i ligan eller turneringen får mer än 0,5/1,5/2,5 mål

   • Om en eller flera av matcherna inte spelas kommer de anses vara inställda och det ursprungliga oddset minskas med oddset för dessa matcher. Exempel: Alla matcher i Ligue 1 har över 1,5 mål – 5 matcher ska spelas och de har alla utökats till 1,2 (1/5) för över 1,5 mål för att göra en utökning på fem gånger på 2,49 (precis under 6/4). Om ett av lagen inte spelar kommer spelpriset minskas till 2.07. Samtliga spel gäller 90 minuters speltid, enligt matchdomaren, plus eventuell tilläggstid. Förlängning/straffläggning räknas inte.
  4. 2.4Totalt antal mål som görs i en liga, flera ligor eller turneringar

   • Om en match eller flera matcher senareläggs efter att marknaden har publicerats så kommer målförväntningarna för dessa matcher tas bort och en ny totalsumma skapas. Alla spel som placerats innan senareläggningen kvarstår, men de rättas i enlighet med det nya totala antalet. Exempel: Över 72,5 mål i FA Cupen med start kl. 15.00 – Newport C mot Portsmouth ställs in och målförväntningen för den här matchen är 3 mål, och raden flyttas då från Över 72,5 mål till Över 69,5 mål. Samtliga spel gäller 90 minuters speltid, enligt matchdomaren, plus eventuell tilläggstid. Förlängning/straffläggning räknas inte.
  5. 2.5Straff tilldömd matcherna med avspark kl. 15.00

   • Kommer en straff ges i veckans (schemalagda) Premier League-matcher med start kl. 15.00? Om någon av matcherna som börjar kl. 15.00 BST senareläggs blir alla spel ogiltiga. Om någon av matcherna som spelas kl. 15.00 avbryts före halvtid blir alla spel ogiltiga, såvida inte resultatet redan har fastställts. Samtliga spel gäller 90 minuters speltid, enligt matchdomaren, plus eventuell tilläggstid. Förlängning/straffläggning räknas inte.
  6. 2.6Röda kort som ges i matcherna med avspark kl. 15.00

   • Kommer ett rött kort ges till veckans (schemalagda) kl. 15.00-avsparkar för Premier League? Kommer en spelare få ett rött kort under den här matchen? Kort räknas bara om de visas för spelare efter att de har gått in på planen för första gången och innan de lämnar planen för sista gången. Om någon av matcherna som börjar kl. 15.00 BST senareläggs blir alla spel ogiltiga. Om någon av matcherna som spelas kl. 15.00 avbryts före halvtid blir alla spel ogiltiga, såvida inte resultatet redan har fastställts. Samtliga spel gäller 90 minuters speltid, enligt matchdomaren, plus eventuell tilläggstid. Förlängning/straffläggning räknas inte.
  7. 2.7Första lag som får ett rött kort i matcherna med start kl. 15.00?

   • Vilket lag får det första röda kortet i den här veckans (schemalagda) Premier League-matcher med start kl. 15.00? Resultatet fastställs av tiden på matchklockan. Om någon av matcherna som börjar kl. 15.00 BST senareläggs blir alla spel ogiltiga. Om någon av matcherna som spelas kl. 15.00 avbryts före halvtid blir alla spel ogiltiga, såvida inte resultatet redan har fastställts. Samtliga spel gäller 90 minuters speltid, enligt matchdomaren, plus eventuell tilläggstid. Förlängning/straffläggning räknas inte.
  8. 2.8Ett mål görs under de första 5 minuterna av matcherna med start kl. 15.00?

   • Kommer det att göras ett mål under de första 5 minuterna av någon av veckans matcher med start kl. 15.00? De första 5 minuterna anses vara 0:00 till precis innan klockan går över till 05:00 på matchklockan. Om någon av matcherna som börjar kl. 15.00 BST senareläggs blir alla spel ogiltiga. Om någon av matcherna som spelas kl. 15.00 avbryts före halvtid blir alla spel ogiltiga, såvida inte resultatet redan har fastställts. Samtliga spel gäller 90 minuters speltid, enligt matchdomaren, plus eventuell tilläggstid. Förlängning/straffläggning räknas inte.
  9. 2.9Målgörare matchspel – matcher med start kl. 15.00?

   • För marknaderna Matchspel för målgörare kommer marknaden rättas i enlighet med den spelare som gör flest mål i sina respektive matcher bland de spelare som listats (listade spelare kan spela i samma match, eller inte). Oavgjort kommer vara vinnande val om båda spelarna gör samma antal mål eller om ingen av spelarna gör mål. Båda spelarna måste starta (men de måste inte avsluta) sina respektive matcher för att spelen ska gälla. Självmål räknas inte. Samtliga spel gäller 90 minuters speltid, enligt matchdomaren, plus eventuell tilläggstid. Förlängning/straffläggning räknas inte.

V 04/24 – 09/04/2024